Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Goda exempel på lokalt hållbarhetsarbete

https://www.klimatsmart.se/images/news/NordicSuccessStories_200.png

I en ny rapport från den norska stiftelsen Idébanken presenteras flera goda exempel på lokalt hållbarhetsarbete i Norden. Ett sådant exempel är Stockholms mobilitetsarbete där bland annat Miljöbarometern uppmärksammas. Genom att sprida goda exempel vill Idébaneken inspirera andra och visa att det finns en stor potential att öka takten i hållbarhetsarbetet. I rapporten Nordic Success stories in Sustainability presenteras dels de fyra vinnarna i stiftelsens Balanspris 2011. Dessutom redovisas ytterligare 12 exempel på innovativt och framgångsrikt hållbarhetsarbete från städer, kommuner och stadsdelar i de Nordiska länderna. De fyra vinnarna är Samsø, Tingvoll, Stavanger och Malmö. I en artikel om Stockholms mobiltetsarbete uppmärksammas bland annat Miljöbarometern: "Stockholm's Environmental Barometer gives its citizens excellent continual information on total city emissions..." Övriga goda exempel har hämtats från Fredrikstad och Øvre Eiker i Norge, Grästorp och Lidkoping i Sverige, Viikki och CANEMU i Finland, Hjortshøj, Aalborg, Albertslund och Ådal i Danmark samt från Solheimar på Island. - Jag hoppas att denna rapport, baserad på erfarenheter från de nordiska länderna, kommer att inspirera regeringar och lokala myndigheter att samarbeta och vidta ambitiösa åtgärder..., säger Bård Vegar Solhjell, Norges miljöminister.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Goda exempel på lokalt hållbarhetsarbete

2012-09-10
Rapport: Nordic Success stories in Sustainability
Foto: Idébanken Norge

Senaste nyheter