Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Gemensam fjärrvärmeledning

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96a.jpg

Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten får en gemensam fjärrvärmeledning mellan Borlänge och Falun. Samarbetet innebär minskade produktionskostnader, minskad miljöbelastning och ökad möjlighet att vara på ytterligare spillvärme. – Samarbetet innebär ett bättre utnyttjande av bolagens produktionsanläggningar och möjligheten att ta tillvara på ytterligare spillvärme från Stora Enso Kvarnsveden och SSAB Emea. Det innebär lägre kostnader för kommunerna, men den största vinnaren är miljön med minskade koldioxidutsläpp som följd av satsningen, säger Kerstin Rahm, styrelseordförande för Borlänge Energi i ett pressmeddelande. Fjärrvärmeledningen kommer att samförläggas med den vattenledning som ska grävas mellan Borlänge och Falun. Investeringen beräknas till 120 miljoner kronor och fördelas lika mellan parterna. Arbetet startar efter årsskiftet och planeras vara klart till hösten 2014. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. Branschen har via omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning och återvinning av spillvärme på två decennier minskat Sveriges totala utsläpp med en femtedel. Drygt tre fjärdedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter