Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

GE Energy & Arise Windpower samarbetar

https://www.klimatsmart.se/images/news/arisewindpowerlogo122x89.gif

GE Energy och Arise Windpower tillkännagav i juli den nordiska premiären för GE:s mest avancerade ecomaginationcertifierade vindkraftteknik med nya projekt i Sverige, det land som har de högsta målsättningarna i fråga om förnybara energikällor i EU. Projektet innebär att GE:s globala expansion av vindkraftverksplattformen 2.5xl stärks ytterligare. GE kommer att leverera totalt 57 stycken 2.5xl vindkraftverk till Arise Windpower. De fem första vindkraftverken är redan beställda och kommer att installeras i Brunsmo, en vindkraftpark nära Karlskrona i södra delen av Sverige. GE:s ordförande och CEO Jeff Immelt och Arise Windpowers ordförande Pehr G. Gyllenhammar tecknade idag officiellt ett ramavtal om de återstående 52 vindkraftverken. GE ingår som en del i Arise Windpowers målsättning att fram till 2014 ha driftsatt 300 storskaliga vindkraftverk. Enligt Arise Windpower kommer kraftverken varje år att producera två TWh el – vilket motsvarar den totala vindkraftproduktionen i Sverige idag. Karlskrona-Brunsmo-projektet och ramavtalet bidrar till Sveriges målsättning att 50 % av energin år 2020 ska komma från förnybara källor. För att uppnå målet måste Sverige öka andelen energi från förnybara källor med omkring 10 % under de kommande elva åren. - Arise Windpowers vision är att vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft, så det är naturligt för oss att samarbeta med andra ledande aktörer, säger Pehr G Gyllenhammar, ordförande för Arise Windpower. - Dagens avtal, det första mellan GE och Arise Windpower, kommer att gynna båda företagen och stärker vår konkurrenskraft inom en marknad där konkurrensen blir allt hårdare. - Framtidens vindkraft handlar om storskalighet, effektiv utbyggnad och nyttjandet av ledande teknik. Vårt avtal med GE Energy ger oss tillgång till den ledande vindkrafttekniken på marknaden idag. Vårt samarbete kommer bidra till att vi får en mycket effektiv vindkraftpark i Karlskrona och i våra andra projekt, tillägger Pehr G Gyllenhammar. Jeff Immelt, GE:s ordförande och CEO: - GE och Arise Windpower delar det gemensamma målet att bli ledande aktörer inom den nordiska vindkraftmarknaden. Avtalet om att leverera våra avancerade vindkraftverk till projekt i Sverige symboliserar det starka förhållandet som utvecklats mellan de två företagen och vår strävan efter tillväxt inom ren teknik. - Sverige är med sin målsättning om förnybar energi ett av de mest lovande områdena i Europa för utveckling av vindkraften. Vi är mycket glada över att få installera våra 2.5xl vindkraftverk i södra Sverige, som har goda förutsättningar att utvecklas till ett viktigt centrum för leveranser av ren, grön vindkraft, säger Jeff Immelt. 2.5xl-tekniken är utvecklad för att generera mer el på platser med lägre vindhastigheter och är därför mycket lämpad för de klimatförhållanden som råder i Karlskronaområdet och för andra vindkraftprojekt belägna i skogsregioner. Även om detta projekt är det första i Norden som installerar GE:s 2.5xl vindkraftverk, har fler än 100 stycken 2.5-MW-anläggningar redan installerats i resten av Europa och har sammanlagt mer än en miljon drifttimmar. Dessutom har GE fått beställningar på leveranser av 2.5xl vindkraftverk motsvarande mer än en gigawatt under 1,5 år framåt till projekt runt om i Europa. 2.5xl är GE:s mest avancerade vindkraftteknik i fråga om effektivitet, tillförlitlighet och nätanslutningsmöjligheter. 2.5xl har konstruerats för att ge högsta möjliga årliga energiproduktion inom sin klass och bygger på den framgång GE haft med sitt 1.5-megawatt-vindkraftverk, ett av världens mest använda vindkraftverk med mer än 12 000 installerade anläggningar. Planen är att leverera och installera de nya vindkraftverken till projektet under det fjärde kvartalet 2009. För mer information kontakta: Peter Nygren, CEO, Arise Windpower, 0706-300 680, peter.nygren@arisewindpower.se Eystein Aspesletten, GE Energy, +47-95 241 301, eystein.aspesletten@ge.com

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

GE Energy & Arise Windpower samarbetar

2009-08-04
GE Energy och Arise Windpower tillkännagav i juli den nordiska premiären för GE:s mest avancerade ecomaginationcertifierade vindkraftteknik med nya projekt i Sverige, det land som har de högsta målsättningarna i fråga om förnybara energikällor i EU. Projektet innebär att GE:s globala expansion av vindkraftverksplattformen 2.5xl stärks ytterligare.

GE kommer att leverera totalt 57 stycken 2.5xl vindkraftverk till Arise Windpower. De fem första vindkraftverken är redan beställda och kommer att installeras i Brunsmo, en vindkraftpark nära Karlskrona i södra delen av Sverige. GE:s ordförande och CEO Jeff Immelt och Arise Windpowers ordförande Pehr G. Gyllenhammar tecknade idag officiellt ett ramavtal om de återstående 52 vindkraftverken. GE ingår som en del i Arise Windpowers målsättning att fram till 2014 ha driftsatt 300 storskaliga vindkraftverk. Enligt Arise Windpower kommer kraftverken varje år att producera två TWh el – vilket motsvarar den totala vindkraftproduktionen i Sverige idag.

Karlskrona-Brunsmo-projektet och ramavtalet bidrar till Sveriges målsättning att 50 % av energin år 2020 ska komma från förnybara källor. För att uppnå målet måste Sverige öka andelen energi från förnybara källor med omkring 10 % under de kommande elva åren.

- Arise Windpowers vision är att vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft, så det är naturligt för oss att samarbeta med andra ledande aktörer, säger Pehr G Gyllenhammar, ordförande för Arise Windpower.

- Dagens avtal, det första mellan GE och Arise Windpower, kommer att gynna båda företagen och stärker vår konkurrenskraft inom en marknad där konkurrensen blir allt hårdare.

- Framtidens vindkraft handlar om storskalighet, effektiv utbyggnad och nyttjandet av ledande teknik. Vårt avtal med GE Energy ger oss tillgång till den ledande vindkrafttekniken på marknaden idag. Vårt samarbete kommer bidra till att vi får en mycket effektiv vindkraftpark i Karlskrona och i våra andra projekt, tillägger Pehr G Gyllenhammar.

Jeff Immelt, GE:s ordförande och CEO:
- GE och Arise Windpower delar det gemensamma målet att bli ledande aktörer inom den nordiska vindkraftmarknaden. Avtalet om att leverera våra avancerade vindkraftverk till projekt i Sverige symboliserar det starka förhållandet som utvecklats mellan de två företagen och vår strävan efter tillväxt inom ren teknik.

- Sverige är med sin målsättning om förnybar energi ett av de mest lovande områdena i Europa för utveckling av vindkraften. Vi är mycket glada över att få installera våra 2.5xl vindkraftverk i södra Sverige, som har goda förutsättningar att utvecklas till ett viktigt centrum för leveranser av ren, grön vindkraft, säger Jeff Immelt.

2.5xl-tekniken är utvecklad för att generera mer el på platser med lägre vindhastigheter och är därför mycket lämpad för de klimatförhållanden som råder i Karlskronaområdet och för andra vindkraftprojekt belägna i skogsregioner.

Även om detta projekt är det första i Norden som installerar GE:s 2.5xl vindkraftverk, har fler än 100 stycken 2.5-MW-anläggningar redan installerats i resten av Europa och har sammanlagt mer än en miljon drifttimmar. Dessutom har GE fått beställningar på leveranser av 2.5xl vindkraftverk motsvarande mer än en gigawatt under 1,5 år framåt till projekt runt om i Europa.

2.5xl är GE:s mest avancerade vindkraftteknik i fråga om effektivitet, tillförlitlighet och nätanslutningsmöjligheter. 2.5xl har konstruerats för att ge högsta möjliga årliga energiproduktion inom sin klass och bygger på den framgång GE haft med sitt 1.5-megawatt-vindkraftverk, ett av världens mest använda vindkraftverk med mer än 12 000 installerade anläggningar.

Planen är att leverera och installera de nya vindkraftverken till projektet under det fjärde kvartalet 2009.

För mer information kontakta:
Peter Nygren, CEO, Arise Windpower, 0706-300 680, peter.nygren@arisewindpower.se
Eystein Aspesletten, GE Energy, +47-95 241 301, eystein.aspesletten@ge.com

Senaste nyheter