Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fritidsresor nöjd kund hos DocuPartner

https://www.klimatsmart.se/images/news/docu250x192.jpg

Idag har Fritidsresor ett eget serviceavtal med Docupartner för sina Xeroxmaskiner som är skräddarsytt efter verksamhetens behov och rutiner. Det kom sig ur en dialog om hur man önskade att servicerutinerna skulle fungera med Docupartner. Håkan Åhman, Head of Service and Operation på Fritidsresor, berättar om hur man ville att det skulle fungera: "Vi ville ha återkoppling med statusrapporter, så att vi visste när och hur en maskin var åtgärdad. Vi ville också gärna ha ett sätt att sortera och följa upp de ärenden vi hade, och få en notifiering när en servicetekniker var på väg." Docupartner lyssnade på Håkan och Fritidsresors önskemål och tog fram en flexibel lösning. Det nya avtalet innebär bland annat hantering av serviceärenden via e-post med ärendenummer, så kallade call a head där tidpunkten för servicen meddelas innan teknikern åker till platsen, återkoppling via e-post efter servicen med en rapport över vad som gjorts och resultatet. Håkan är mycket nöjd med den nya servicen och upplever det som att de nästan får överleveranser. Han uppskattar lyhördheten och flexibiliteten hos Docupartner, som har gett Fritidsresor en service som motsvarar verksamhetens krav och lite till. "Även om man inte har många driftstörningar ska servicen bara fungera, utan trassel och missnöje", fortsätter Håkan. Förutom ett flexibelt och kundanpassat serviceavtal uppskattar Håkan att Docupartner är proaktiva när det gäller kontorsmaskinerna och föreslår bra lösningar: "De har förståelse för att det aldrig bara är en faktor som avgör vid valet. De för en dialog, ifrågasätter och kommer med råd om vilka maskiner som passar våra olika behov bäst." Fritidsresor har en enhetlig maskinpark men med olika modeller och gemensamma skrivarköer och samma drivrutiner. Det viktiga är att man kan vara flexibel vid valet av maskin så att användarna blir nöjda, och att det matchar även miljömässiga och ekonomiska faktorer. På Fritidsresor har man även valt att installera Safecom programvara. Det innebär att användarna kan skriva ut på vilken maskin som helst i nätverket, genom att utskriften sker först när användaren drar sitt kort vid maskinen. Det gör också att inga utskrifter blir liggandes, och många onödiga utskrifter undviks. För Fritidsresor har det inneburit en stor skillnad i mängden returpapper. Det var ett argument som användes vid införandet av systemet, och med Docupartners hjälp kunde man enkelt visa svart på vitt på hur många träd som sparades, samt minskning i koldioxidutsläpp. En enkel motiveringsfaktor som bidrog till att systemets har anammats och uppskattas av medarbetarna. Även vaktmästeriet är glada eftersom mängden returkärl att tömma har minskats påtagligt. Ytterligare ett led i arbetet med skrivarmiljön är att fasa ut enskilda skrivare med tiden. Safecom är nyckeln i det arbetet. I och med att inget skrivs ut förrän användaren är vid skrivaren, innebär det en så hög utskriftssäkerhet att även avdelningar som traditionellt skriver ut sekretessbelagt material kan ingå i samma lösning som övriga kontoret. Fritidsresor använder även inställningar som till exempel att utskrifter som ligger i skrivarkön raderas efter 48 timmar, som ett sätt att smidigt förändra utskriftsbeteendet på lång sikt. Man har en långsiktig plan och förändrar i lagom takt, till gagn för både medarbetare, miljön och företaget. Mycket handlar om vanans makt och den mänskliga faktorn, och där är de tekniska lösningarna ett stöd i att arbeta vidare mot en optimal skrivarmiljö. För mer information, kontakta; Markus Fagerlund, Försäljningschef, 0730-277 450, markus.fagerlund@docupartner.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fritidsresor nöjd kund hos DocuPartner

2012-05-31
Idag har Fritidsresor ett eget serviceavtal med Docupartner för sina Xeroxmaskiner som är skräddarsytt efter verksamhetens behov och rutiner. Det kom sig ur en dialog om hur man önskade att servicerutinerna skulle fungera med Docupartner. Håkan Åhman, Head of Service and Operation på Fritidsresor, berättar om hur man ville att det skulle fungera:

"Vi ville ha återkoppling med statusrapporter, så att vi visste när och hur en maskin var åtgärdad. Vi ville också gärna ha ett sätt att sortera och följa upp de ärenden vi hade, och få en notifiering när en servicetekniker var på väg."

Docupartner lyssnade på Håkan och Fritidsresors önskemål och tog fram en flexibel lösning. Det nya avtalet innebär bland annat hantering av serviceärenden via e-post med ärendenummer, så kallade call a head där tidpunkten för servicen meddelas innan teknikern åker till platsen, återkoppling via e-post efter servicen med en rapport över vad som gjorts och resultatet.

Håkan är mycket nöjd med den nya servicen och upplever det som att de nästan får överleveranser. Han uppskattar lyhördheten och flexibiliteten hos Docupartner, som har gett Fritidsresor en service som motsvarar verksamhetens krav och lite till.

"Även om man inte har många driftstörningar ska servicen bara fungera, utan trassel och missnöje", fortsätter Håkan.

Förutom ett flexibelt och kundanpassat serviceavtal uppskattar Håkan att Docupartner är proaktiva när det gäller kontorsmaskinerna och föreslår bra lösningar:

"De har förståelse för att det aldrig bara är en faktor som avgör vid valet. De för en dialog, ifrågasätter och kommer med råd om vilka maskiner som passar våra olika behov bäst."

Fritidsresor har en enhetlig maskinpark men med olika modeller och gemensamma skrivarköer och samma drivrutiner. Det viktiga är att man kan vara flexibel vid valet av maskin så att användarna blir nöjda, och att det matchar även miljömässiga och ekonomiska faktorer.

På Fritidsresor har man även valt att installera Safecom programvara. Det innebär att användarna kan skriva ut på vilken maskin som helst i nätverket, genom att utskriften sker först när användaren drar sitt kort vid maskinen. Det gör också att inga utskrifter blir liggandes, och många onödiga utskrifter undviks.

För Fritidsresor har det inneburit en stor skillnad i mängden returpapper. Det var ett argument som användes vid införandet av systemet, och med Docupartners hjälp kunde man enkelt visa svart på vitt på hur många träd som sparades, samt minskning i koldioxidutsläpp. En enkel motiveringsfaktor som bidrog till att systemets har anammats och uppskattas av medarbetarna. Även vaktmästeriet är glada eftersom mängden returkärl att tömma har minskats påtagligt.

Ytterligare ett led i arbetet med skrivarmiljön är att fasa ut enskilda skrivare med tiden. Safecom är nyckeln i det arbetet. I och med att inget skrivs ut förrän användaren är vid skrivaren, innebär det en så hög utskriftssäkerhet att även avdelningar som traditionellt skriver ut sekretessbelagt material kan ingå i samma lösning som övriga kontoret.

Fritidsresor använder även inställningar som till exempel att utskrifter som ligger i skrivarkön raderas efter 48 timmar, som ett sätt att smidigt förändra utskriftsbeteendet på lång sikt. Man har en långsiktig plan och förändrar i lagom takt, till gagn för både medarbetare, miljön och företaget. Mycket handlar om vanans makt och den mänskliga faktorn, och där är de tekniska lösningarna ett stöd i att arbeta vidare mot en optimal skrivarmiljö.

För mer information, kontakta;
Markus Fagerlund, Försäljningschef, 0730-277 450, markus.fagerlund@docupartner.se.
Källa: DocuPartner

Senaste nyheter