Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fossilfria lantbruk är bra för miljön

https://www.klimatsmart.se/images/news/energikontoretostragotaland250x58.jpg

Nyligen inleddes projektet ”Fossilfria lantbruk” vars syfte är att utveckla en modell för hur fossila bränslen i lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor. Modellen, som ska vara klar under nästa vår, kommer att presenteras i form av en utbildningsserie och en handbok. Projektet bygger på erfarenheter från tre östgötska lantbruksföretag som har ersatt 90 procent av sin fossila energiförbrukning med förnybart. Svenska jordbrukets användning av fossila bränslen till transporter, bearbetning, torkning och uppvärmning beräknas varje år ge upphov till cirka en miljon ton koldioxid. Utöver en minskning av miljöpåverkan inom jordbruket har projektet som ambition att skapa möjligheter för svenska lantbruksföretag att utveckla sina affärer. –Energianvändning och bränsleval är otroligt viktiga frågor för lantbruket och intresset kring energieffektivisering och bioenergi är stort bland lantbrukare i hela landet. Vi har som ambition att det här projektet ska leda till en minskad miljöpåverkan men också skapa utrymme för en positiv affärsutveckling, säger Magnus Börjeson, ordförande för AgroÖst som är projektägare. Projektet ska utveckla en modell som beskriver metoder och investeringar för hur fossila bränslen i ett lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor. Modellen kommer att bygga på erfarenheter från tre lantbruksföretag (växtodlingsgårdar) i Östergötland som har ersatt ca 90 procent fossil energi i den egna produktionen. – Det har varit en spännande resa, och vi har kommit en bra bit på vägen. Vi vill ligga steget före och visa att det går, att med befintlig teknik ställa om till fossilfri produktion, säger Karin Varverud på Smedberga Gård, ett av de tre exempelföretagen. En fossilfri drift och produktion innebär att företaget kommer att kunna erbjuda fossilfritt producerade råvaror. Vete och råg, producerade under fossilfria former, utgör råvaran i olika produktionskedjor och kan utgöra en pusselbit med marknadsföringsvärde i andra företags klimatkoncept. Projektet finansieras av Jordbruksverket, genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007-2013 och är ett verktyg i form av stöd och ersättningar för att nå målen med landsbygdspolitiken. Åtgärderna i programmet finansieras av Sverige och EU. Projektägare är AgroÖst och projektledare är Energikontoret Östra Götaland. Projektet pågår under 21 månader. För mer information, kontakta: Maria Elmwall, projektledare, Energikontoret Östra Götaland, maria.elmwall@energiost.se, 013-290 992 Magnus Börjeson, Projektägare, AgroÖst, magnus.borjeson@telia.com, 0706-247 494 Karin Varverud, Lantbrukare på Smedberga Gård, 0142 - 414 59.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fossilfria lantbruk är bra för miljön

2013-04-29
Nyligen inleddes projektet ”Fossilfria lantbruk” vars syfte är att utveckla en modell för hur fossila bränslen i lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor. Modellen, som ska vara klar under nästa vår, kommer att presenteras i form av en utbildningsserie och en handbok. Projektet bygger på erfarenheter från tre östgötska lantbruksföretag som har ersatt 90 procent av sin fossila energiförbrukning med förnybart.

Svenska jordbrukets användning av fossila bränslen till transporter, bearbetning, torkning och uppvärmning beräknas varje år ge upphov till cirka en miljon ton koldioxid. Utöver en minskning av miljöpåverkan inom jordbruket har projektet som ambition att skapa möjligheter för svenska lantbruksföretag att utveckla sina affärer.

–Energianvändning och bränsleval är otroligt viktiga frågor för lantbruket och intresset kring energieffektivisering och bioenergi är stort bland lantbrukare i hela landet. Vi har som ambition att det här projektet ska leda till en minskad miljöpåverkan men också skapa utrymme för en positiv affärsutveckling, säger Magnus Börjeson, ordförande för AgroÖst som är projektägare.

Projektet ska utveckla en modell som beskriver metoder och investeringar för hur fossila bränslen i ett lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor. Modellen kommer att bygga på erfarenheter från tre lantbruksföretag (växtodlingsgårdar) i Östergötland som har ersatt ca 90 procent fossil energi i den egna produktionen.

– Det har varit en spännande resa, och vi har kommit en bra bit på vägen. Vi vill ligga steget före och visa att det går, att med befintlig teknik ställa om till fossilfri produktion, säger Karin Varverud på Smedberga Gård, ett av de tre exempelföretagen.

En fossilfri drift och produktion innebär att företaget kommer att kunna erbjuda fossilfritt producerade råvaror. Vete och råg, producerade under fossilfria former, utgör råvaran i olika produktionskedjor och kan utgöra en pusselbit med marknadsföringsvärde i andra företags klimatkoncept.

Projektet finansieras av Jordbruksverket, genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007-2013 och är ett verktyg i form av stöd och ersättningar för att nå målen med landsbygdspolitiken. Åtgärderna i programmet finansieras av Sverige och EU. Projektägare är AgroÖst och projektledare är Energikontoret Östra Götaland. Projektet pågår under 21 månader.

För mer information, kontakta:
Maria Elmwall, projektledare, Energikontoret Östra Götaland, maria.elmwall@energiost.se, 013-290 992
Magnus Börjeson, Projektägare, AgroÖst, magnus.borjeson@telia.com, 0706-247 494
Karin Varverud, Lantbrukare på Smedberga Gård, 0142 - 414 59.

Senaste nyheter