Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fortum satsar på Glava Energy Center

https://www.klimatsmart.se/images/news/FORTUM194x52c.jpg

Vid Glava Energy Center i Värmland byggs en testmiljö med småskalig förnybar produktion där Fortum även kommer att prova så kallade smarta nätlösningar. Med mer väderberoende förnybar produktion, som sol- och vindkraft, höjs kraven på distributionsnätens förmåga att ta emot och leverera el med jämn spänning. Detta kommer Fortum bland annat att testa i Glava. Föreningen Glava Energy Center består av sex företag, varav Fortum är ett. - Samarbetet kring Glava Energy Center är spännande då det är en testmiljö med möjlighet till tekniklärande runt förnyelsebara energisystemlösningar och hur de påverkar elnäten. Fortum är redan idag delaktigt i flera projekt som innefattar närproducerad el och smarta nät, exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Lindhagensterassen i Stockholm, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum. I framtiden måste elnäten både kunna ta emot och leverera energi med jämn spänning även med en hög andel väderberoende produktion som sol- och vindkraft. Om skillnaden mellan dalar och toppar i efterfrågan minskas uppnås stora samhällsvinster då produktionskapacitet och nät kan dimensioneras efter en jämnare och lägre nivå. Det i sin tur påverkar varje enskild komponent i hela kedjan från produktion till konsumtion. Sverige har goda förutsättningar att nå målet om 20 procent förnybar energi till 2020, men det finns en hel del utmaningar på vägen dit. I Glava kan vi testa olika lösningar för att säkerställa bra elkvalitet samt utveckling av kundlösningar, säger Marie Fossum. För mer information kontakta: Marie Fossum, affärsutvecklingschef, Electricity Solutions & Distribution, 08-671 86 51.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fortum satsar på Glava Energy Center

2009-12-09
Vid Glava Energy Center i Värmland byggs en testmiljö med småskalig förnybar produktion där Fortum även kommer att prova så kallade smarta nätlösningar. Med mer väderberoende förnybar produktion, som sol- och vindkraft, höjs kraven på distributionsnätens förmåga att ta emot och leverera el med jämn spänning. Detta kommer Fortum bland annat att testa i Glava. Föreningen Glava Energy Center består av sex företag, varav Fortum är ett.

- Samarbetet kring Glava Energy Center är spännande då det är en testmiljö med möjlighet till tekniklärande runt förnyelsebara energisystemlösningar och hur de påverkar elnäten. Fortum är redan idag delaktigt i flera projekt som innefattar närproducerad el och smarta nät, exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Lindhagensterassen i Stockholm, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum.

I framtiden måste elnäten både kunna ta emot och leverera energi med jämn spänning även med en hög andel väderberoende produktion som sol- och vindkraft.
Om skillnaden mellan dalar och toppar i efterfrågan minskas uppnås stora samhällsvinster då produktionskapacitet och nät kan dimensioneras efter en jämnare och lägre nivå. Det i sin tur påverkar varje enskild komponent i hela kedjan från produktion till konsumtion.

Sverige har goda förutsättningar att nå målet om 20 procent förnybar energi till 2020, men det finns en hel del utmaningar på vägen dit. I Glava kan vi testa olika lösningar för att säkerställa bra elkvalitet samt utveckling av kundlösningar, säger Marie Fossum.

För mer information kontakta: Marie Fossum, affärsutvecklingschef, Electricity Solutions & Distribution, 08-671 86 51.
Källa: Fortum

Senaste nyheter