Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sverige annullerar 11 ton utsläpp för klimatets skull

https://www.klimatsmart.se/images/news/klimatminister-isabella-lovin250x375.jpg

Regeringen har beslutat att annullera ytterligare drygt 11,7 miljoner ton utsläppsutrymme. Det motsvarar mer än vad alla bilar och lätta lastbilar släpper ut i Sverige årligen. Regeringen arbetar för att nå Sveriges ambitiösa klimatmål med nationella utsläppsminskningar och det arbetet har skapat överskott av utsläppsenheter. Idag har regeringen fattat två beslut om ytterligare annullering av utsläppsutrymme för att på så sätt driva på för höjda klimatambitioner. Genom besluten tas utsläppsutrymme motsvarande drygt 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter bort för gott. – Svenska folket ska veta att alla gemensamma klimatansträngningar gör skillnad. Beslutet innebär att vi inte säljer ut våra utsläppsminskningar så att någon annan får släppa ut mer, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Det ena beslutet innebär att Energimyndigheten får i uppdrag att annullera 6,4 miljoner utsläppsenheter som Sverige har förvärvat under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Utsläppsminskningarna har skapats genom svenska klimatinsatser i utvecklingsländer och annulleringen innebär att Sverige inte kommer att tillgodoräkna sig utrymmet i arbetet med att nå de nationella målen. – Vi har ett moraliskt ansvar att stödja omställningen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Men vi måste samtidigt minska utsläppen hemma i Sverige. Vår politik minskar utsläppen både lokalt och globalt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Genom det andra beslutet annulleras hela Sveriges årliga överskott av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut som en klimatåtgärd. Årets beslut gäller överskottet från 2017 som uppgick till nästan 5,3 miljoner utsläppsenheter.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sverige annullerar 11 ton utsläpp för klimatets skull

2020-02-27
Miljöminister Isabella Lövin
Regeringen har beslutat att annullera ytterligare drygt 11,7 miljoner ton utsläppsutrymme. Det motsvarar mer än vad alla bilar och lätta lastbilar släpper ut i Sverige årligen.

Regeringen arbetar för att nå Sveriges ambitiösa klimatmål med nationella utsläppsminskningar och det arbetet har skapat överskott av utsläppsenheter. Idag har regeringen fattat två beslut om ytterligare annullering av utsläppsutrymme för att på så sätt driva på för höjda klimatambitioner. Genom besluten tas utsläppsutrymme motsvarande drygt 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter bort för gott.

– Svenska folket ska veta att alla gemensamma klimatansträngningar gör skillnad. Beslutet innebär att vi inte säljer ut våra utsläppsminskningar så att någon annan får släppa ut mer, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Det ena beslutet innebär att Energimyndigheten får i uppdrag att annullera 6,4 miljoner utsläppsenheter som Sverige har förvärvat under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Utsläppsminskningarna har skapats genom svenska klimatinsatser i utvecklingsländer och annulleringen innebär att Sverige inte kommer att tillgodoräkna sig utrymmet i arbetet med att nå de nationella målen.

– Vi har ett moraliskt ansvar att stödja omställningen i de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Men vi måste samtidigt minska utsläppen hemma i Sverige. Vår politik minskar utsläppen både lokalt och globalt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Genom det andra beslutet annulleras hela Sveriges årliga överskott av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut som en klimatåtgärd. Årets beslut gäller överskottet från 2017 som uppgick till nästan 5,3 miljoner utsläppsenheter.

Senaste nyheter