Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Förbättrad gatu- och kontorsbelysning

https://www.klimatsmart.se/images/news/energimyndigheten189x48h.jpg

Nu träder de första kraven i ekodesignförordningen för gatu- och kontorsbelysning i kraft. De förväntas minska den årliga elanvändningen med 38 TWh år 2020 inom EU. Men det går lätt att minska gators och parkers elanvändning till hälften eller mer, visar exempel från Stockholms stad som presenteras på ett presseminarium om belysning som Energimyndigheten ordnar idag. Antalet lampor blir snabbt fler i EU och förväntas öka från 1.6 miljarder ljuspunkter år 2005 till 2.3 miljarder år 2020. Om denna utveckling skulle ske utan att särskilda krav ställs på produkterna, skulle kvicksilveranvändningen och elanvändningen också öka i snabb takt. Ekodesignkraven hjälper till att gallra bort de allra sämsta alternativen från marknaden. Med de nya kraven minskar den årliga elanvändningen med 38 TWh år 2020, från 260 TWh till 222 TWh jämfört med ett referensscenario, samtidigt som kvicksilvermängden i installerade lampor minskar med 14 ton till år 2020, från 18.6 ton till 4.6 ton. Stockholms stad har under flera år arbetat med att byta ut den mest energislukande belysningen mot snålare alternativ. På Blekholmsterrassen har 80 W:s kvicksilverlampor bytts ut till 35 W keramisk metallhalogen i parkarmatur. – Vi fick en attraktivare miljö och minskade samtidigt belysningselen till hälften, säger Henrik Gidlund. Tidigare hade gångtunnlarna i Akalla 80 W:s kvicksilverlampor. Nu sitter där 18 W lysrör i slagtålig lysrörsarmatur. Genom att varannan armatur kunde plockas bort och bara ena sidan av tunneln behövde ljus, blev energibesparingen hela 90 procent. – De nya belysningsalternativen sparar inte bara el och minskar användningen av kvicksilver. De ger också nya, spännande möjligheter till ljussättning av både det offentliga rummet och våra arbetsplatser, säger Peter Bennich, projektledare för belysning på Energimyndigheten. Vill du veta mer om ekodesignkraven för gatu- och kontorsbelysning, kontakta: Peter Bennich, 016-544 22 46, 073–625 67 82, Anita Aspegren, 016–544 23 71 eller Henrik Gidlund, 08–508 261 68.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Förbättrad gatu- och kontorsbelysning

2010-04-28
Nu träder de första kraven i ekodesignförordningen för gatu- och kontorsbelysning i kraft. De förväntas minska den årliga elanvändningen med 38 TWh år 2020 inom EU. Men det går lätt att minska gators och parkers elanvändning till hälften eller mer, visar exempel från Stockholms stad som presenteras på ett presseminarium om belysning som Energimyndigheten ordnar idag.

Antalet lampor blir snabbt fler i EU och förväntas öka från 1.6 miljarder ljuspunkter år 2005 till 2.3 miljarder år 2020. Om denna utveckling skulle ske utan att särskilda krav ställs på produkterna, skulle kvicksilveranvändningen och elanvändningen också öka i snabb takt.

Ekodesignkraven hjälper till att gallra bort de allra sämsta alternativen från marknaden. Med de nya kraven minskar den årliga elanvändningen med 38 TWh år 2020, från 260 TWh till 222 TWh jämfört med ett referensscenario, samtidigt som kvicksilvermängden i installerade lampor minskar med 14 ton till år 2020, från 18.6 ton till 4.6 ton.

Stockholms stad har under flera år arbetat med att byta ut den mest energislukande belysningen mot snålare alternativ. På Blekholmsterrassen har 80 W:s kvicksilverlampor bytts ut till 35 W keramisk metallhalogen i parkarmatur.

– Vi fick en attraktivare miljö och minskade samtidigt belysningselen till hälften, säger Henrik Gidlund.

Tidigare hade gångtunnlarna i Akalla 80 W:s kvicksilverlampor. Nu sitter där 18 W lysrör i slagtålig lysrörsarmatur. Genom att varannan armatur kunde plockas bort och bara ena sidan av tunneln behövde ljus, blev energibesparingen hela 90 procent.

– De nya belysningsalternativen sparar inte bara el och minskar användningen av kvicksilver. De ger också nya, spännande möjligheter till ljussättning av både det offentliga rummet och våra arbetsplatser, säger Peter Bennich, projektledare för belysning på Energimyndigheten.

Vill du veta mer om ekodesignkraven för gatu- och kontorsbelysning, kontakta: Peter Bennich, 016-544 22 46, 073–625 67 82, Anita Aspegren, 016–544 23 71 eller Henrik Gidlund, 08–508 261 68.

Senaste nyheter