Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Förbättra ditt miljöarbete med Altea

https://www.klimatsmart.se/images/news/altea107x102.jpg

Altea AB är ett globalt konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områdena miljö, kvalitet, livsmedel, lantbruk, provnings- och kalibrerings-laboratorier, arbetsmiljö, informationssäkerhet samt etik och moral. Vi har tagit fram Hackeforsmodellen - ett verktyg för att införa ledningssystem i företag. Modellen har sitt ursprung då företagen i Hackefors industriområde år 1996 startade en unik miljösamverkan med hjälp av Altea AB. Man började med miljöfrågor i det egna företaget och den gemensamma närmiljön. Denna samverkan ledde till att företagen bestämde sig för att gå samman och miljöcertifiera sig i grupp. Strax efter fortsatte vi arbeta med kvalitet inom och till produktionen och genomförde ett integrerar ledningssystem miljö- och kvalitetsledningssystem, där varje företag har var sitt certifikat men samverkar i grupp. Hackeforsmodellen har blivit mycket framgångsrik och vi har hjälpt hundratals företag i hela Sverige och ett flertal utanför Sverige fram till en kvalitets- och miljöcertifiering! Idag har vi arbetat fram cirka 850 certifikat. Vi arbetar idag med enskilda företag, koncerner samt nätverk med små och medelstora företaget inom verksamhetsområdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö, livsmedel, lantbruk samt provnings- och kalibreringslaboratorier, nu även bilindustrin. Välkommen till www.altea.se för mer information.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter