Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Foamglas lanserar nästa generations glasisolering

https://www.klimatsmart.se/images/news/foamglas-t3plus250x170.jpg

Foamglas® i Tessenderlo, Belgien, presenterar ett genombrott i cellglasisoleringsbranschen. Efter år av forskning och utveckling av innovativ teknik, kan nya Foamglas® T3+ uppvisa ett lambdavärde på endast 0,036 W/m2K, en förbättring på 12 procent jämfört med den ersatta produkten. Tack vare den här innovationen kan vi erbjuda våra kunder cellglasisoleringens unika fördelar nu med ännu bättre värmeisoleringsegenskaper och ekonomi, och detta utan ökad kostnad, förklarar Peter Hellqvist, försäljningschef vid Foamglas Nordic. Det här är den mest revolutionerande produktförbättringen för Foamglas® på trettio år. Foamglas® är en erkänd produkt i byggindustrin bestående av skummat glas med enastående goda egenskaper vad gäller dimensionsstabilitet, brandbeständighet och lång livslängd med bibehållen energieffektivitet. Cellglas motverkar också köldbryggor, och den goda tryckhållfastheten gör det möjligt att bygga direkt på materialet. De goda egenskaperna består i generation efter generation eftersom Foamglas® är absolut vatten- och ångtätt samt dimensionsstabilt och okänsligt för temperaturförändringar. Foamglas® kan därför utnyttjas i hela byggnaden, från tak till väggar under marknivå, och i olika användningar (från parkeringsdäck och simbassänger till uppdragsspecifika och säkerhetskrävande anläggningar som sjukhus och kemisk industri). Branschgenombrott: Utvecklingen av Foamglas® T3+ skapar nya möjligheter. Efter mer än 4 år av forsknings- och utvecklingsarbete har teamet vid Foamglas® i Tessenderlo Belgien, som utgör en del av Pittsburgh Corning Group, tagit fram och applicerat en ny innovativ teknik. Resultatet är att isoleringsförmågan för FOAMGLAS® T3+ har förbättrats med mer än 12 procent jämfört med föregångaren T4+ (från ett lambdavärde på 0,041 till 0,036 W/m2K). – Den här innovationen ger ännu fler fördelar till våra redan unika FOAMGLAS®-egenskaper, säger Peter Hellqvist, försäljningschef vid Foamglas Nordic. Tack vare den markant förbättrade isoleringsförmågan kan materialet användas i tunnare skikt eller med färre lager vilket innebär avsevärda besparingar när det gäller både kostnad och tidsåtgång. – Foamglas® T3+ svarar mot byggbranschens stora utmaningar och vi räknar den som vår viktigaste innovation under de senaste trettio åren. Foamglas® T3+ ger bättre energieffektivitet och bättre kontroll över den totala byggkostnaden inte endast under själva uppförandet, utan också vad gäller drift och förvaltningskostnader under byggnadens hela liv. Vi får nu också möjlighet att vidareutveckla vår expertis när det gäller platta tak till att i ännu högre grad omfatta andra delar av byggnadsskalet som fasad och interiörlösningar. Foamglas® i Tessenderlo, Belgien, presenterar ett genombrott i cellglasisoleringsbranschen. Efter år av forskning och utveckling av innovativ teknik,kan nya Foamglas® T3+ uppvisa ett lambdavärde på endast 0,036 W/m2K, en förbättring på 12 procent jämfört med den ersatta produkten. Fördelar med Foamglas – Det är en både komplex och krävande utmaning att producera bra cellglas, och än mer att förbättra eller anpassa en väl fungerande existerande process, understryker Stijn Verlaak, FoU-chef för Foamglas® i Tessenderlo. Det krävs år av forskning och tester, och den största utmaningen är att inte försämra erkända egenskaper som brandbeständighet och dimensionsstabilitet. – Sammanfattningsvis så har vi lyckats använda mindre glas vilket gör att materialet isolerar ännu bättre. Det skulle kunnat innebära sämre egenskaper vad gäller dimensionsstabilitet, men den nya tekniken innebär en ännu mindre cellstruktur som motverkar detta vilket resulterat i en revolutionerande förändring av vår produkt! Forskningen tog cirka tre år, ytterligare 1,5 år krävdes för produktionstester och totalt har vi investerat 1,2 miljoner euro i ny teknik. – Tack vare vår kunskap och våra medarbetares kreativitet så har vi kunnat genomföra en genomgripande förändring i vår produktionsprocess utan att för den skull ha gjort avsteg från alla välkända fördelar med vår produkt, avslutar Peter Hellqvist. T3+ kommer att erbjudas utan något prispåslag jämfört med våra existerande produkter, det innebär avsevärda besparingar för våra kunder. Vi är stolta över att kunna förbättra och utveckla användningen av cellglasisolering med T3+. Vad är Foamglas Råmaterialet för Foamglas® består till minst 60 procent återvunnet glas (framförallt bilrutor och fönsterglas) samt fältspat, natriumkarbonat, järnoxid, manganoxid, natriumsulfat och natriumnitrat. De olika ingredienserna blandas först i en smältugn, efter tillsättning av kolpulver i en kulkvarn mals allt ned till ett fint pulver som placeras i gjutformar. Efter att ha passerat en särskild ugn, där miljontals hermetiskt slutna glascellerna expanderar tills de förvandlas till ett hårt skum, sker en kontrollerad avsvalning utan värmepåfrestning. Därefter kan isolerblocken kapas och sorteras. Det är dessa glasceller som ger Foamglas® dess unika egenskaper med både isolering och ångspärr i ett enda skikt. Hela framställningsprocessen är så gott som helt fri från utsläpp. De materialrester som resulterar återvinns nästan fullt ut i kulkvarnen och blir till nytt cellglas, de materialrester som inte återvinns kan slutförvaras som fyllnadsmaterial (avfallsklass 1).

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Foamglas lanserar nästa generations glasisolering

2017-03-24
Energieffektiva Foamglas T3+
Foamglas® i Tessenderlo, Belgien, presenterar ett genombrott i cellglasisoleringsbranschen.

Efter år av forskning och utveckling av innovativ teknik, kan nya Foamglas® T3+ uppvisa ett lambdavärde på endast 0,036 W/m2K, en förbättring på 12 procent jämfört med den ersatta produkten.

Tack vare den här innovationen kan vi erbjuda våra kunder cellglasisoleringens unika fördelar nu med ännu bättre värmeisoleringsegenskaper och ekonomi, och detta utan ökad kostnad, förklarar Peter Hellqvist, försäljningschef vid Foamglas Nordic.

Det här är den mest revolutionerande produktförbättringen för Foamglas® på trettio år. Foamglas® är en erkänd produkt i byggindustrin bestående av skummat glas med enastående goda egenskaper vad gäller dimensionsstabilitet, brandbeständighet och lång livslängd med bibehållen energieffektivitet.

Cellglas motverkar också köldbryggor, och den goda tryckhållfastheten gör det möjligt att bygga direkt på materialet. De goda egenskaperna består i generation efter generation eftersom Foamglas® är absolut vatten- och ångtätt samt dimensionsstabilt och okänsligt för temperaturförändringar. Foamglas® kan därför utnyttjas i hela byggnaden, från tak till väggar under marknivå, och i olika användningar (från parkeringsdäck och simbassänger till uppdragsspecifika och säkerhetskrävande anläggningar som sjukhus och kemisk industri).

Branschgenombrott:
Utvecklingen av Foamglas® T3+ skapar nya möjligheter. Efter mer än 4 år av forsknings- och utvecklingsarbete har teamet vid Foamglas® i Tessenderlo Belgien, som utgör en del av Pittsburgh Corning Group, tagit fram och applicerat en ny innovativ teknik. Resultatet är att isoleringsförmågan för FOAMGLAS® T3+ har förbättrats med mer än 12 procent jämfört med föregångaren T4+ (från ett lambdavärde på 0,041 till 0,036 W/m2K).

– Den här innovationen ger ännu fler fördelar till våra redan unika FOAMGLAS®-egenskaper, säger Peter Hellqvist, försäljningschef vid Foamglas Nordic.

Tack vare den markant förbättrade isoleringsförmågan kan materialet användas i tunnare skikt eller med färre lager vilket innebär avsevärda besparingar när det gäller både kostnad och tidsåtgång.

– Foamglas® T3+ svarar mot byggbranschens stora utmaningar och vi räknar den som vår viktigaste innovation under de senaste trettio åren. Foamglas® T3+ ger bättre energieffektivitet och bättre kontroll över den totala byggkostnaden inte endast under själva uppförandet, utan också vad gäller drift och förvaltningskostnader under byggnadens hela liv. Vi får nu också möjlighet att vidareutveckla vår expertis när det gäller platta tak till att i ännu högre grad omfatta andra delar av byggnadsskalet som fasad och interiörlösningar. Foamglas® i Tessenderlo, Belgien, presenterar ett genombrott i cellglasisoleringsbranschen. Efter år av forskning och utveckling av innovativ teknik,kan nya Foamglas® T3+ uppvisa ett lambdavärde på endast 0,036 W/m2K, en förbättring på 12 procent jämfört med den ersatta produkten.

Fördelar med Foamglas
– Det är en både komplex och krävande utmaning att producera bra cellglas, och än mer att förbättra eller anpassa en väl fungerande existerande process, understryker Stijn Verlaak, FoU-chef för Foamglas® i Tessenderlo. Det krävs år av forskning och tester, och den största utmaningen är att inte försämra erkända egenskaper som brandbeständighet och dimensionsstabilitet.

– Sammanfattningsvis så har vi lyckats använda mindre glas vilket gör att materialet isolerar ännu bättre. Det skulle kunnat innebära sämre egenskaper vad gäller dimensionsstabilitet, men den nya tekniken innebär en ännu mindre cellstruktur som motverkar detta vilket resulterat i en revolutionerande förändring av vår produkt! Forskningen tog cirka tre år, ytterligare 1,5 år krävdes för produktionstester och totalt har vi investerat 1,2 miljoner euro i ny teknik.

– Tack vare vår kunskap och våra medarbetares kreativitet så har vi kunnat genomföra en genomgripande förändring i vår produktionsprocess utan att för den skull ha gjort avsteg från alla välkända fördelar med vår produkt, avslutar Peter Hellqvist. T3+ kommer att erbjudas utan något prispåslag jämfört med våra existerande produkter, det innebär avsevärda besparingar för våra kunder. Vi är stolta över att kunna förbättra och utveckla användningen av cellglasisolering med T3+.

Vad är Foamglas
Råmaterialet för Foamglas® består till minst 60 procent återvunnet glas (framförallt bilrutor och fönsterglas) samt fältspat, natriumkarbonat, järnoxid, manganoxid, natriumsulfat och natriumnitrat. De olika ingredienserna blandas först i en smältugn, efter tillsättning av kolpulver i en kulkvarn mals allt ned till ett fint pulver som placeras i gjutformar. Efter att ha passerat en särskild ugn, där miljontals hermetiskt slutna glascellerna expanderar tills de förvandlas till ett hårt skum, sker en kontrollerad avsvalning utan värmepåfrestning.

Därefter kan isolerblocken kapas och sorteras. Det är dessa glasceller som ger Foamglas® dess unika egenskaper med både isolering och ångspärr i ett enda skikt. Hela framställningsprocessen är så gott som helt fri från utsläpp. De materialrester som resulterar återvinns nästan fullt ut i kulkvarnen och blir till nytt cellglas, de materialrester som inte återvinns kan slutförvaras som fyllnadsmaterial (avfallsklass 1).
Källa: Foamglas

Senaste nyheter