Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Flytt av återvinningsstation i Motala

https://www.klimatsmart.se/images/news/fti202x100pa.gif

I början av maj måste hushållen i Bråstorp centrum i Motala lägga om sina rutiner för lämning av källsorterade förpackningar vid en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer. På fastighetsägarnas begäran tas återvinningsstationen vid Bråstorp centrum bort i slutet av vecka 19 (6-12 maj). FTI hänvisar istället alla som vill fortsätta att källsortera sina använda förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar till återvinningsstationen vid Kvartsvägen (cirka 300 meter nordlig riktning från befintligt läge). En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan. – Vi hoppas att hushållen hittar den flyttade återvinningsstationen vid Kvartsvägen och att man där fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. För mer information, kontakta: Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 08-566 144 73, magnus.sandstrom@ftiab.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Flytt av återvinningsstation i Motala

2013-05-02
I början av maj måste hushållen i Bråstorp centrum i Motala lägga om sina rutiner för lämning av källsorterade förpackningar vid en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer.

På fastighetsägarnas begäran tas återvinningsstationen vid Bråstorp centrum bort i slutet av vecka 19 (6-12 maj).

FTI hänvisar istället alla som vill fortsätta att källsortera sina använda förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar till återvinningsstationen vid Kvartsvägen (cirka 300 meter nordlig riktning från befintligt läge).

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

– Vi hoppas att hushållen hittar den flyttade återvinningsstationen vid Kvartsvägen och att man där fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

För mer information, kontakta:
Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 08-566 144 73, magnus.sandstrom@ftiab.se.

Senaste nyheter