Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fler än 60 000 nya jobb med förnybart.nu

https://www.klimatsmart.se/images/news/fornybart.jpg

Satsningar för att lösa klimatkrisen och minska beroendet av fossil energi ger fler jobb i Sverige. Det visar Förnybart.nu som i fredags (6/11)presenterade en ny rapport om de arbetstillfällen som skapas om Sverige utnyttjar potentialen i förnybar energi och energieffektiviseringar. Förnybart.nu är ett samarbete mellan LRF, Naturskyddsföreningen och Anders Wijkman från Tällberg Foundation. I juni i år presenterade Förnybart.nu flera mål som är möjliga att nå genom att satsa på förnybart och energieffektivisering. Nu har Förnybart.nu i en ny rapport beräknat hur många nya jobb dessa satsningar skulle kunna ge. – Det här visar att en minskad användning av fossilt bränsle skapar jobb i Sverige och ger oss möjlighet att ta oss ur klimatkrisen. Dessutom skaffar sig svenska företag konkurrensfördelar och kan exportera den nya tekniken, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Rapporten utgår från de krav som Förnybart.nu ställde i somras, det vill säga att den förnybara energitillförseln ska öka med 70 Twh till 2020, att Sverige energieffektiviserar med 20 procent till samma år och att andelen förnybar energi 2020 uppgår till 70 procent. En del av de jobb som skapas kommer att ersätta andra. Bedömningen i rapporten är att denna omställning av energisystemet samt en effektivare energianvändning innebär att minst 60 000 nya jobb kan skapas till 2020. – Den förnybara energin är en tillväxtmotor för landsbygden som bygger välfärd i hela Sverige. Svenska bönder ser stora utvecklingsmöjligheter inom förnybart och var tionde bonde tänker investera i miljövänlig energiproduktion i år. Bönderna världen över har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. – Satsningar på energieffektivisering ger både nya jobb, minskade utsläpp och sparade pengar. En renovering av Miljonprogrammet, med minskad energianvändning som ett mål, är ett win-win-projekt. Vad väntar vi på? säger Anders Wijkman på Tällberg Foundation. • Om satsningar på biobränsle i Sverige görs som motsvarar 38 TWh skulle det ge 21 000-25 000 jobb. • Ökad tillförsel av el från vindkraft med 28 TWh som Förnybart.nu föreslagit skulle ge mellan 14 000 och 18 000 jobb. • Ökad tillförsel av el och värme från solenergi och vågkraft med 4 TWh skulle ge mellan 5 000 och 10 000 jobb. • Satsningarna på förnybart skulle även kunna lyfta byggbranschen ur krisen – mellan 20 000 och 25 000 av de nya jobben beräknas kunna skapas genom en kraftfull satsning på energieffektivisering, huvuddelen genom renovering och effektivisering av bostäder och lokaler. Förnybart.nu föreslår att regeringen satsar 3 miljarder kronor på ett omfattande program för energieffektivisering inom bostäder och lokaler. Bara detta skulle ge 20 000 jobb fram till 2020. För mer information och kontakt: För frågor kontakta: Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), tel LRF:s presstjänst 08-787 57 77 .

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fler än 60 000 nya jobb med förnybart.nu

2009-11-09
Satsningar för att lösa klimatkrisen och minska beroendet av fossil energi ger fler jobb i Sverige. Det visar Förnybart.nu som i fredags (6/11)presenterade en ny rapport om de arbetstillfällen som skapas om Sverige utnyttjar potentialen i förnybar energi och energieffektiviseringar.

Förnybart.nu är ett samarbete mellan LRF, Naturskyddsföreningen och Anders Wijkman från Tällberg Foundation. I juni i år presenterade Förnybart.nu flera mål som är möjliga att nå genom att satsa på förnybart och energieffektivisering. Nu har Förnybart.nu i en ny rapport beräknat hur många nya jobb dessa satsningar skulle kunna ge.

– Det här visar att en minskad användning av fossilt bränsle skapar jobb i Sverige och ger oss möjlighet att ta oss ur klimatkrisen. Dessutom skaffar sig svenska företag konkurrensfördelar och kan exportera den nya tekniken, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Rapporten utgår från de krav som Förnybart.nu ställde i somras, det vill säga att den förnybara energitillförseln ska öka med 70 Twh till 2020, att Sverige energieffektiviserar med 20 procent till samma år och att andelen förnybar energi 2020 uppgår till 70 procent. En del av de jobb som skapas kommer att ersätta andra. Bedömningen i rapporten är att denna omställning av energisystemet samt en effektivare energianvändning innebär att minst 60 000 nya jobb kan skapas till 2020.

– Den förnybara energin är en tillväxtmotor för landsbygden som bygger välfärd i hela Sverige. Svenska bönder ser stora utvecklingsmöjligheter inom förnybart och var tionde bonde tänker investera i miljövänlig energiproduktion i år. Bönderna världen över har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

– Satsningar på energieffektivisering ger både nya jobb, minskade utsläpp och sparade pengar. En renovering av Miljonprogrammet, med minskad energianvändning som ett mål, är ett win-win-projekt. Vad väntar vi på? säger Anders Wijkman på Tällberg Foundation.

• Om satsningar på biobränsle i Sverige görs som motsvarar 38 TWh skulle det ge 21 000-25 000 jobb.
• Ökad tillförsel av el från vindkraft med 28 TWh som Förnybart.nu föreslagit skulle ge mellan 14 000 och 18 000 jobb.
• Ökad tillförsel av el och värme från solenergi och vågkraft med 4 TWh skulle ge mellan 5 000 och 10 000 jobb.
• Satsningarna på förnybart skulle även kunna lyfta byggbranschen ur krisen – mellan 20 000 och 25 000 av de nya jobben beräknas kunna skapas genom en kraftfull satsning på energieffektivisering, huvuddelen genom renovering och effektivisering av bostäder och lokaler.

Förnybart.nu föreslår att regeringen satsar 3 miljarder kronor på ett omfattande program för energieffektivisering inom bostäder och lokaler. Bara detta skulle ge 20 000 jobb fram till 2020.

För mer information och kontakt: För frågor kontakta:
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), tel LRF:s presstjänst 08-787 57 77 .

Läs hela rapporten här: www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rapport_fornybartjobb.pdf

Senaste nyheter