Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fjärrvärmemässan byter datum

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96ab.jpg

Fjärrvärmemässan är sedan 30 år träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Kommande fjärrvärmemässa kommer att uppfylla allt detta och lite till, när nu samarbetet med andra mässor utvecklas ytterligare. Nästa mässa arrangeras nämligen parallellt med VA-mässan och Elmia Waste & Recycling, vilket skapar synergier för både utställare och besökare. Det betyder också att tidpunkten för Fjärrvärmemässan flyttas till 30 september – 2 oktober 2014. Denna treklöver blir möjlig tack vare att VA-mässan från och med nu kommer att arrangeras i Elmias regi. Målet med att arrangera de tre mässorna samtidigt är att skapa förutsättningar för de olika branschernas aktörer att stärka sitt samarbete för framtiden och hitta nya affärer och lösningar. - Vi ser stora fördelar för både våra utställare och besökare att ha fjärrvärmemässan tillsammans med VA-mässan och Waste & Recycling. Eftersom fjärrvärme är en teknik som hör hemma i den hållbara staden betyder det här att mässan kan utvecklas mot en miljöteknikmässa, säger Ulrika Jardfelt, VD på Svensk Fjärrvärme. På utställarsidan finns också synergier när de tre mässorna arrangeras parallellt. Som exempel kan nämnas att både Fjärrvärmemässan och VA-mässan har delar som berör distributionssystem, mätning och reglerteknik. Elmia Waste & Recyclings avdelning för avfallsförbränning är också intressant för fjärrvärmesidan. Produktion av biogas är nu ett hett område inom såväl avfallshantering som inom VA-verksamheter. - Det blir en stor mötesplats inom miljöteknik och kommunalteknik. Det finns besökargrupper som har intressen i flera av mässorna. Så, för till exempel kommunala tjänstemän eller förtroendevalda som vill hålla sig uppdaterade inom både fjärrvärme, fjärrkyla, VA och avfallshantering blir det effektiva dagar, säger Jakob Hirsmark, produktchef Energi & Miljöteknik på Elmia. Bland besökarna kommer bl a personal inom energi, processindustri, VA-verksamhet, fastighetssektorn, avfall- och återvinningssektorn att utgöra viktiga grupper. Även entreprenörer, konsulter och de som är verksamma inom planering och utveckling av infrastruktur kommer att kunna maximera nyttan under ett enda mässbesök. Under mässdagarna kommer även en mängd seminarier, temavandringar, studiebesök och sociala aktiviteter att anordnas för de tusentals besökare som väntas varje dag. Den samlade mässan blir ordentligt stor med flera hundra utställare i flera hallar och på utomhusområdet.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fjärrvärmemässan byter datum

2012-10-16
Fjärrvärmemässan är sedan 30 år träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Kommande fjärrvärmemässa kommer att uppfylla allt detta och lite till, när nu samarbetet med andra mässor utvecklas ytterligare. Nästa mässa arrangeras nämligen parallellt med VA-mässan och Elmia Waste & Recycling, vilket skapar synergier för både utställare och besökare. Det betyder också att tidpunkten för Fjärrvärmemässan flyttas till 30 september – 2 oktober 2014.

Denna treklöver blir möjlig tack vare att VA-mässan från och med nu kommer att arrangeras i Elmias regi. Målet med att arrangera de tre mässorna samtidigt är att skapa förutsättningar för de olika branschernas aktörer att stärka sitt samarbete för framtiden och hitta nya affärer och lösningar.

- Vi ser stora fördelar för både våra utställare och besökare att ha fjärrvärmemässan tillsammans med VA-mässan och Waste & Recycling. Eftersom fjärrvärme är en teknik som hör hemma i den hållbara staden betyder det här att mässan kan utvecklas mot en miljöteknikmässa, säger Ulrika Jardfelt, VD på Svensk Fjärrvärme.

På utställarsidan finns också synergier när de tre mässorna arrangeras parallellt. Som exempel kan nämnas att både Fjärrvärmemässan och VA-mässan har delar som berör distributionssystem, mätning och reglerteknik. Elmia Waste & Recyclings avdelning för avfallsförbränning är också intressant för fjärrvärmesidan. Produktion av biogas är nu ett hett område inom såväl avfallshantering som inom VA-verksamheter.

- Det blir en stor mötesplats inom miljöteknik och kommunalteknik. Det finns besökargrupper som har intressen i flera av mässorna. Så, för till exempel kommunala tjänstemän eller förtroendevalda som vill hålla sig uppdaterade inom både fjärrvärme, fjärrkyla, VA och avfallshantering blir det effektiva dagar, säger Jakob Hirsmark, produktchef Energi & Miljöteknik på Elmia.

Bland besökarna kommer bl a personal inom energi, processindustri, VA-verksamhet, fastighetssektorn, avfall- och återvinningssektorn att utgöra viktiga grupper. Även entreprenörer, konsulter och de som är verksamma inom planering och utveckling av infrastruktur kommer att kunna maximera nyttan under ett enda mässbesök.

Under mässdagarna kommer även en mängd seminarier, temavandringar, studiebesök och sociala aktiviteter att anordnas för de tusentals besökare som väntas varje dag. Den samlade mässan blir ordentligt stor med flera hundra utställare i flera hallar och på utomhusområdet.

Senaste nyheter