Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fjärrvärmekunder tror på fjärrvärme som en långsiktig lösning

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme250x100.png

Svenskt Kvalitetsindex har presenterat resultaten av sin årliga undersökning av energibranschen i Sverige. Man konstaterar att generellt sett blir kunderna allt nöjdare. Mest nöjda är välinformerade kunder. Nästan 60 procent av fjärrvärmekunderna har tidigare erfarenhet av andra uppvärmningsformer och dessa kunder känner sig mycket nöjda när de jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsalternativ. Många kunder tror på fjärrvärme som en långsiktig lösning som kommer att vara ett bra alternativ även om tio år. Endast fem procent tror inte att fjärrvärme kommer vara ett bra alternativ om tio år. Kunder som upplever att deras fjärrvärmeleverantör bidrar till regionens utveckling och tillväxt är mycket nöjda medan de som inte anser det är missnöjda. Luleå Energi upplevs som särskilt närvarande i regionen av sina kunder. En välinformerad kund är en nöjd kund kan man också konstatera. Det syns bland annat på att planerade avbrott som hanteras på ett bra sätt och som det informeras om stärker förtroendet bland fjärrvärmekunderna. Däremot är kunderna missnöjda med den information man får vid oplanerade avbrott. Detta påverkar hela kundupplevelsen negativt. Kunderna blir inte bara alltmer nöjda med sina energiföretag, förtroendet för företagen ökar också. Fakturorna från el- och fjärrvärmeföretagen har länge varit en källa till missnöjdhet men de upplevs som alltmer tydliga och lätta att förstå för varje år som går.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fjärrvärmekunder tror på fjärrvärme som en långsiktig lösning

2013-12-17
Svenskt Kvalitetsindex har presenterat resultaten av sin årliga undersökning av energibranschen i Sverige. Man konstaterar att generellt sett blir kunderna allt nöjdare. Mest nöjda är välinformerade kunder.

Nästan 60 procent av fjärrvärmekunderna har tidigare erfarenhet av andra uppvärmningsformer och dessa kunder känner sig mycket nöjda när de jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsalternativ. Många kunder tror på fjärrvärme som en långsiktig lösning som kommer att vara ett bra alternativ även om tio år. Endast fem procent tror inte att fjärrvärme kommer vara ett bra alternativ om tio år.

Kunder som upplever att deras fjärrvärmeleverantör bidrar till regionens utveckling och tillväxt är mycket nöjda medan de som inte anser det är missnöjda. Luleå Energi upplevs som särskilt närvarande i regionen av sina kunder.

En välinformerad kund är en nöjd kund kan man också konstatera. Det syns bland annat på att planerade avbrott som hanteras på ett bra sätt och som det informeras om stärker förtroendet bland fjärrvärmekunderna. Däremot är kunderna missnöjda med den information man får vid oplanerade avbrott. Detta påverkar hela kundupplevelsen negativt.

Kunderna blir inte bara alltmer nöjda med sina energiföretag, förtroendet för företagen ökar också. Fakturorna från el- och fjärrvärmeföretagen har länge varit en källa till missnöjdhet men de upplevs som alltmer tydliga och lätta att förstå för varje år som går.

Senaste nyheter