Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fjärrvärmeföretag sköter sig

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96ac.jpg

Energimarknadsinspektionen, Ei, har ansvaret för tillsynen av fjärrvärmemarknaden. Under hösten 2012 genomförde Ei en på eget initiatv riktad tillsyn av fjärrvärmeföretagen. Samtliga tillsynsärenden kunde avslutas utan att myndigheten hade några förelägganden mot företagen. - Återigen konstaterar Ei att fjärrvärmeföretagen sköter sig. Jag drar slutsatsen att branschen är noga med att vara öppna och att arbeta för en bra relation till sina kunder. Att kundrelationen är viktig visar inte minst det intresse som finns för att delta i Prisdialogen, den modell för prisändringsprövning som tagits fram i samarbete med kundorganisationerna, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme. Tillsynen gjordes på EIs eget initiativ och inte till följd av att några brister konstaterats. Ei valde att granska tio företag med många småhuskunder: - E.ON Värme Sverige AB - Mälarenergi AB - Tekniska Verken i Linköping AB - Öresundskraft AB - Vattenfall Värme i Norden AB - Göteborg Energi AB - Luleå Energi AB - Växjö Energi AB - Skellefteå Kraftaktiebolag - AB Borlänge Energi Ei har kontrollerat att samtliga tio fjärrvärmeföretag hanterar innehållet i avtalen med sina kunder på korrekt sätt, att företagen följer reglerna om kundens rätt till förhandling vid till exempel prishöjningar och att leveransen av fjärrvärme inte stängs av för kunder i strid mot lagen. Ei konstaterade att samtliga tillsynsärenden kunde avslutas utan att myndigheten hade några förelägganden mot företagen. Det är Energimarknadsinspektionen, som har ansvaret för tillsynen av fjärrvärmemarknaden. Analyser som Ei gjort tidigare, bland annat av fjärrvärmeföretagens rapporter om drifts- och affärsförhållanden, pekar på att fjärrvärmeföretagens priser är skäliga och att den faktor som påverkar priset framför allt är bränsleprisernas utveckling.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fjärrvärmeföretag sköter sig

2013-04-18
Energimarknadsinspektionen, Ei, har ansvaret för tillsynen av fjärrvärmemarknaden. Under hösten 2012 genomförde Ei en på eget initiatv riktad tillsyn av fjärrvärmeföretagen. Samtliga tillsynsärenden kunde avslutas utan att myndigheten hade några förelägganden mot företagen.

- Återigen konstaterar Ei att fjärrvärmeföretagen sköter sig. Jag drar slutsatsen att branschen är noga med att vara öppna och att arbeta för en bra relation till sina kunder. Att kundrelationen är viktig visar inte minst det intresse som finns för att delta i Prisdialogen, den modell för prisändringsprövning som tagits fram i samarbete med kundorganisationerna, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Tillsynen gjordes på EIs eget initiativ och inte till följd av att några brister konstaterats. Ei valde att granska tio företag med många småhuskunder:
- E.ON Värme Sverige AB
- Mälarenergi AB
- Tekniska Verken i Linköping AB
- Öresundskraft AB
- Vattenfall Värme i Norden AB
- Göteborg Energi AB
- Luleå Energi AB
- Växjö Energi AB
- Skellefteå Kraftaktiebolag
- AB Borlänge Energi

Ei har kontrollerat att samtliga tio fjärrvärmeföretag hanterar innehållet i avtalen med sina kunder på korrekt sätt, att företagen följer reglerna om kundens rätt till förhandling vid till exempel prishöjningar och att leveransen av fjärrvärme inte stängs av för kunder i strid mot lagen. Ei konstaterade att samtliga tillsynsärenden kunde avslutas utan att myndigheten hade några förelägganden mot företagen.

Det är Energimarknadsinspektionen, som har ansvaret för tillsynen av fjärrvärmemarknaden. Analyser som Ei gjort tidigare, bland annat av fjärrvärmeföretagens rapporter om drifts- och affärsförhållanden, pekar på att fjärrvärmeföretagens priser är skäliga och att den faktor som påverkar priset framför allt är bränsleprisernas utveckling.

Senaste nyheter