Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fjärrvärme populärt i Kalmar

https://www.klimatsmart.se/images/news/kalmarenergi250x58.gif

På mindre än ett år har ett 100-tal hushåll valt att installera fjärrvärme i Berga. Sedan den nya kraftvärmeanläggningen i Moskogen togs i bruk har Kalmar Energi möjlighet att erbjuda fler att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Enligt en undersökning som Svensk Fjärrvärme har gjort är en viktig anledning till att hushållen väljer fjärrvärme att grannar, släktingar, vänner och kollegor rekommenderar uppvärmningsformen.1 Frågor som rör energi och miljö uppfattas av många människor som svåra att förstå. Därför lyssnar man mycket på vad människor i sin omgivning tycker. Valet av uppvärmningsform till sitt hus är en långsiktig investering och intresset för fjärrvärme är nu rekordstort. - Tack vare att vi har större kapacitet att producera fjärrvärme nu kan vi också aktivt erbjuda kunderna att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Vi hade nog inte förstått vilken efterfrågan det verkligen fanns, säger Therese Andersen, försäljningschef på Kalmar Energi. Det som gör att hushållen byter uppvärmningsform är ofta missnöje med det befintliga systemet, att det befintliga uppvärmningssystemet är gammalt och trasigt, att de har höga driftskostnader och att speciellt oljesystem har en negativ miljöpåverkan. Tidigare forskning visar också tendenser till att män i större utsträckning är engagerade och mer aktiva i konverteringen till fjärrvärmen än kvinnor. Personer mellan 30 och 50 år verkar vara mer benägna att ansluta sig till fjärrvärme än andra åldersgrupper medan pensionärer är mindre intresserade. - Det är vanligt när man generationsväxlar i ett bostadsområde att de nya ägarna ser över husets energikostnader. Ett starkt argument bland våra kunder som väljer fjärrvärme är att det är driftsäkert och miljövänligt, säger Therese Andersen. Sedan oktober 2009 svarar Moskogens kraftvärmeanläggning för värmeleveranserna i Kalmar, Smedby och Lindsdal under större delen av året. Samtidigt producerar man el som motsvarar 1/3 av Kalmars elförbrukning. Bränslet kommer till största del från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin, samt en mindre mängd torv. Bränslet hämtas inom 7 mils radie, vilket säkerställer relativt korta transporter. För mer information, kontakta: Åsa Dahlin, 0480 - 45 11 35, asa.dahlin@kalmarenergi.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fjärrvärme populärt i Kalmar

2011-10-19
På mindre än ett år har ett 100-tal hushåll valt att installera fjärrvärme i Berga. Sedan den nya kraftvärmeanläggningen i Moskogen togs i bruk har Kalmar Energi möjlighet att erbjuda fler att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Enligt en undersökning som Svensk Fjärrvärme har gjort är en viktig anledning till att hushållen väljer fjärrvärme att grannar, släktingar, vänner och kollegor rekommenderar uppvärmningsformen.1

Frågor som rör energi och miljö uppfattas av många människor som svåra att förstå. Därför lyssnar man mycket på vad människor i sin omgivning tycker. Valet av uppvärmningsform till sitt hus är en långsiktig investering och intresset för fjärrvärme är nu rekordstort.

- Tack vare att vi har större kapacitet att producera fjärrvärme nu kan vi också aktivt erbjuda kunderna att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Vi hade nog inte förstått vilken efterfrågan det verkligen fanns, säger Therese Andersen, försäljningschef på Kalmar Energi.

Det som gör att hushållen byter uppvärmningsform är ofta missnöje med det befintliga systemet, att det befintliga uppvärmningssystemet är gammalt och trasigt, att de har höga driftskostnader och att speciellt oljesystem har en negativ miljöpåverkan. Tidigare forskning visar också tendenser till att män i större utsträckning är engagerade och mer aktiva i konverteringen till fjärrvärmen än kvinnor. Personer mellan 30 och 50 år verkar vara mer benägna att ansluta sig till fjärrvärme än andra åldersgrupper medan pensionärer är mindre intresserade.

- Det är vanligt när man generationsväxlar i ett bostadsområde att de nya ägarna ser över husets energikostnader. Ett starkt argument bland våra kunder som väljer fjärrvärme är att det är driftsäkert och miljövänligt, säger Therese Andersen.

Sedan oktober 2009 svarar Moskogens kraftvärmeanläggning för värmeleveranserna i Kalmar, Smedby och Lindsdal under större delen av året. Samtidigt producerar man el som motsvarar 1/3 av Kalmars elförbrukning. Bränslet kommer till största del från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin, samt en mindre mängd torv. Bränslet hämtas inom 7 mils radie, vilket säkerställer relativt korta transporter.

För mer information, kontakta:
Åsa Dahlin, 0480 - 45 11 35, asa.dahlin@kalmarenergi.se.

Senaste nyheter