Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fjärrvärme bidrar till minskad energianvändning visar ny rapport

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96ah.jpg

I Fjärrsynsrapporten Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme belyser forskare för första gången de samhällsekonomiska effekterna av fjärrvärme i det svenska energisystemet ur olika perspektiv. Resultaten visar att fjärrvärmen har en betydande roll i dagens och framtidens energisystem i Sverige och bidrar till att hålla nere energianvändningen. Forskarnas analys visar att de samhällsekonomiska kostnaderna skulle vara mycket högre om fjärrvärmen inte var en del av det svenska energisystemet. Fjärrvärmen bidrar till att hålla nere energianvändningen – utan fjärrvärme hade den årliga elanvändningen öka med cirka 5 terawattimmar. Slutsatserna är bland annat viktiga vid analys och utformning av styrmedel. Rapportförfattarna konstaterar också att fjärrvärme kan utnyttja resurser som annars hade gått förlorade, som avfall och spillvärme, medan ett energisystem utan fjärrvärme leder till ökad elanvändning. Rapporten är ett samarbete mellan WSP och Luleå tekniska högskola med Sirie Pädam som projektledare. I rapporten belyser forskarna de samhällsekonomiska aspekterna av fjärrvärme ur flera perspektiv, utvecklingen av Sveriges energisystem med och utan fjärrvärme över tid, effekter på kort sikt för sysselsättningen på regional och nationell nivå samt vilka konsekvenserna skulle bli om inte fjärrvärme var en del av det svenska energisystemet. Fjärrsyn bedriver forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i stort. Fjärrsyn finansieras av Energimyndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fjärrvärme bidrar till minskad energianvändning visar ny rapport

2013-06-13
I Fjärrsynsrapporten Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme belyser forskare för första gången de samhällsekonomiska effekterna av fjärrvärme i det svenska energisystemet ur olika perspektiv. Resultaten visar att fjärrvärmen har en betydande roll i dagens och framtidens energisystem i Sverige och bidrar till att hålla nere energianvändningen.

Forskarnas analys visar att de samhällsekonomiska kostnaderna skulle vara mycket högre om fjärrvärmen inte var en del av det svenska energisystemet. Fjärrvärmen bidrar till att hålla nere energianvändningen – utan fjärrvärme hade den årliga elanvändningen öka med cirka 5 terawattimmar. Slutsatserna är bland annat viktiga vid analys och utformning av styrmedel. Rapportförfattarna konstaterar också att fjärrvärme kan utnyttja resurser som annars hade gått förlorade, som avfall och spillvärme, medan ett energisystem utan fjärrvärme leder till ökad elanvändning.

Rapporten är ett samarbete mellan WSP och Luleå tekniska högskola med Sirie Pädam som projektledare. I rapporten belyser forskarna de samhällsekonomiska aspekterna av fjärrvärme ur flera perspektiv, utvecklingen av Sveriges energisystem med och utan fjärrvärme över tid, effekter på kort sikt för sysselsättningen på regional och nationell nivå samt vilka konsekvenserna skulle bli om inte fjärrvärme var en del av det svenska energisystemet.

Fjärrsyn bedriver forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i stort. Fjärrsyn finansieras av Energimyndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme.

Senaste nyheter