Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fiskarhedenvillan husköparskola del 3

https://www.klimatsmart.se/images/news/fiskarhedenvillan-bjorken250x190.jpg

Lektion 3: Lägga grunden: Nu börjar det bli dags för ditt passivhus att ta form. Tillsammans tar du och din agent från Fiskarhedenvillan kontakt med en grundentreprenör. Som namnet avslöjar är det också denne som tar en första titt på tomten för att hur grunden ska läggas. Man tittar framför allt på marken och vilka förutsättningar den ger för husbygget. Utifrån sin erfarenhet kan grundentreprenören ge tips om hur huset kan placeras samt vilken höjd den färdiga grunden bör ha. Detta för att få vattenavrinning från huset samt kostnadseffektiva markarbeten. Därefter får du ett kostnadsförslag där eventuella extrakostnader specificeras. Sådana utgifter kan till exempel vara om det behövs sprängas eller om marken behöver pålas. En grundentreprenör kan även i de flesta fall hjälpa till med grovplaneringen för den framtida trädgården. Om vi tittar på vilket underlag som är mest lämpat att bygga på så toppar berg och pinnmo listan. Pinnmo utgörs av ett hårt packat jordlager av mojord, grus, lera och sten, och fungerar ypperligt att arbeta med. Även berggrund ger en stabil bas men här kan det krävas sprängning. Idag går det dock att bygga på de allra flesta markslag. Genom att till exempel bygga upp grunden på pålar kan vi lösa problemet med "dålig" mark. Beroende på hur tomten ser ut tar det normalt sett mellan en och tre veckor att lägga grunden. Sluttningshus har murade eller gjutna stödväggar som behöver uppföras innan själva husstommen kan börja byggas, vilket naturligtvis måste vägas in i tidsplanen. Och tvärtemot vad man kan tro går det att lägga grund året runt.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fiskarhedenvillan husköparskola del 3

2015-07-29
Passivhus Björken
Lektion 3: Lägga grunden:

Nu börjar det bli dags för ditt passivhus att ta form. Tillsammans tar du och din agent från Fiskarhedenvillan kontakt med en grundentreprenör. Som namnet avslöjar är det också denne som tar en första titt på tomten för att hur grunden ska läggas. Man tittar framför allt på marken och vilka förutsättningar den ger för husbygget.

Utifrån sin erfarenhet kan grundentreprenören ge tips om hur huset kan placeras samt vilken höjd den färdiga grunden bör ha. Detta för att få vattenavrinning från huset samt kostnadseffektiva markarbeten. Därefter får du ett kostnadsförslag där eventuella extrakostnader specificeras. Sådana utgifter kan till exempel vara om det behövs sprängas eller om marken behöver pålas. En grundentreprenör kan även i de flesta fall hjälpa till med grovplaneringen för den framtida trädgården.

Om vi tittar på vilket underlag som är mest lämpat att bygga på så toppar berg och pinnmo listan. Pinnmo utgörs av ett hårt packat jordlager av mojord, grus, lera och sten, och fungerar ypperligt att arbeta med. Även berggrund ger en stabil bas men här kan det krävas sprängning. Idag går det dock att bygga på de allra flesta markslag. Genom att till exempel bygga upp grunden på pålar kan vi lösa problemet med "dålig" mark.

Beroende på hur tomten ser ut tar det normalt sett mellan en och tre veckor att lägga grunden. Sluttningshus har murade eller gjutna stödväggar som behöver uppföras innan själva husstommen kan börja byggas, vilket naturligtvis måste vägas in i tidsplanen. Och tvärtemot vad man kan tro går det att lägga grund året runt.

Senaste nyheter