Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Femdubbling av batterikapaciteten i Simris

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-simris-solceller250x191.jpg

I år kan hela byn fira en 100 procentig förnybar jul. I varje fall när det gäller elen. Ett glädjande besked kom nämligen i fredags om att det tillfälliga bygglovet vunnit laga kraft. - Vi är väldigt glada för detta beslut eftersom vi nu får ytterligare batteriteknik att testa inom ramen för pilotprojektet i Simris, säger Demijan Panic, projektledare för batteriflytten. Med det nya batteriet utökas kapaciteten från befintliga 333 kWh med ytterligare 1 600 kWh. Det ökar flexibiliteten betydligt i byn, faktiskt 5 gånger så mycket. Detta innebär att Simris kan vara självförsörjande på energi från enbart sol och vind fem gånger så länge när energianvändningen är som högst. Batteriet kommer senast ifrån Tyskland och har använts i ett annat projekt, Pellworm, sedan 2012. Nu kommer batteriet komma till nytta i Simris istället. Detta är ett klokt cirkulärt användande av resurser, fortsätter Demijan Panic. Batteriet är ju inte uttjänt utan kommer väl till användning i Simris. Nu sätter vi igång med att göra platsen redo för att placera det nya batteriet invid projektplatsen. Det nya batteriet förväntas tas i drift under december 2018.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter