Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Termoskydd en färgteknologi som sparar energi

https://www.klimatsmart.se/images/news/thermogaia250x49.jpg

Termoskydd är en unik funktionsfärg med avfuktande och värmereflekterande egenskaper. Den är lika lätt att använda som vanlig färg med den skillnaden att den även sänker dina uppvärmningskostnader. Energibehovet vid uppvärmning sänks 24 % med hjälp av termokeramisk membran-teknologi. Thermogaia erbjuder denna fantastiska produkt finns i fem olika typer: - Interieur väggbehandling. - Exterieur fasadbehandling för putsade, målade och obehandlade ytor såsom betong, fibercement, trä, plast och metall. - Nature fasadbehandling för trähus. - TopShield takbehandling - Fixplus underbehandling. Alla våra färger är miljövänliga och innehåller inga miljöfarliga ämnen. Men hur kan en färg spara energi? Termoskydd är helt ny teknologi där en färg kan spara lika mycket energi som ett 7 cm tilläggsisolering. Tekniken är från början utvecklad av NASA och innehåller keramiska minikulor. De motståndskraftiga keramiska kulorna reflekterar, emitterar och sprider värmen jämnt över hela ytan. Kulorna skapar en värmebarriär som återreflekterar värme. Temperaturen på underliggande material reduceras med hjälp av dessa kulor. Det innebär också att termoskydd förlänger livslängden på underliggande material. Teknologin är miljövänlig och möjliggör energibesparingar på 12-25% efter ca 2 år. Bindemedel: Bindemedel är en unik vattenbaserad akrylat dispersion som har förmågan att hålla kulorna jämt fördelade innan produkten torkat, som efter polymisering och torkning får flera unika egenskaper. Färgens egenskaper: - Hög motståndskraft mot värme och kyla. - Förmåga att snabbt ta åt sig vatten och svälla och torka och krympa utan att försämra sin höga vidhäftningsförmåga. - Variabel täthet beroende på den om givande luftens relativa fuktighet. - Långvarig seghet även vid extrema temperaturer. Membraneffekten: Termoskyddskiktets bindemedel tar upp vatten och sväller upp till 4 gånger, när en yta målad med färgen utsätts för fukt i flytande form t.ex. genom slagregn. Det bildas ett helt vattentätt membran, som hindrar vatten att tränga in i det bakomvarande materialet, genom att bindemedlet sväller och sluter sig kring de i färgskiktet inbäddade keramiska kulorna. Membraneffekten förstärks därtill genom membranets kapillära sug. Flera fastighetsbolag har valt att skydda sina husfasader med Termoskydd då det är ett kostnadseffektivt sätt att spara energi samtidigt som fastigheterna blir målade. PLEEC är ett flerårigt EU-projekt, lett av Professor Erik Dahlqvist på Mälardalens högskola, ansvarar för den akademiska uppföljningen av effekterna. Termoskyddet har också erhållit utmärkelserna Energy Star och Monumental Care. Kundreferenser: Färgen har sparat energi åt såväl mindre som större fastighetsägare däribland; Botkyrabyggens fastigheter, Fortifikations-verkets verkstadsbyggnad, Bostadsrättsföreningen Jupiter och WPG en stor fastighetsägare i Tyskland. Botkyrkabyggen: Botkyrkabyggens fastigheter på Branta Backen sparar numera energi på ett kostnadseffektivt sätt. Fastigheterna är byggda i lättbetong i början på 60-talet. Gavlarna tilläggsisolerades i början på 90-talet då även senaste fasadmålning utfördes. Fastigheternas fasad termoskyddades under 2010. Energianvändningen har för Branta Backen minskat under vår uppföljningsperiod jämfört ett snitt av perioden 2006-2008. För Branta Backen 7-15 är minskningen 9,6 % 2012 och 11,0 % för 12 rullande månader (12 MR). För Branta Backen 17-29 är besparingen 9,5 % och 13,2 % under samma mätperioder. Fortifikations-verkets verkstadsbyggnad: Ett annat exempel på fastighet där man framgångsrikt lyckats spara energi med hjälp av färgen är Fortifikations-verkets verkstadsbyggnad. På sommaren är det mycket varmt i byggnaden på grund av värmestrålningen från solen. Detta upplevdes starkt besvärande för de som arbetade där. Genomsnittstemperaturen reducerades med 3,4 grader under normal arbetstid. 4,5 graders reducering vid högsta uppmätta temperatur. Bostadsrättsföreningen Jupiter: ”Alla bäckar små – det gäller att jaga kostnader där man kan”, menar Lars Sterner, arkitekt och styrelseledamot BRF Jupiter. Bostadsrättsföreningen Jupiter är en större HSB-förening med 844 lägenheter, belägen i Täby utanför Stockholm. De använder Termoskydd vid till exempel ommålning av allmänna ytor som cykelrum, diverse förråd och så vidare, utrymmen som ofta är lite fuktiga och dåligt isolerade WGP, en stor fastighetsägare i Tyskland: De började använda Termoskydd på sina fastigheter 1996 och har fortsatt sedan dess. Totalt ett drygt 30-tal hus i Perleberg och Karstädt med över 1 100 lägenheter. Professor Dr. Manfred Sohn, University of Applied Science Berlin, har genomfört mätningar och utvärderat resultaten. 6-årig energiförbrukningsstatistik före termoskyddsbehandling har jämförts med 7-årig energiförbrukning efter. De resultat man fått är: – Energibesparing mellan 14-24 % – Strålningsvärme i väggarna minskad med 30-40 %. Vill du veta ännu mer gå in på: www.thermogaia.nu

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Termoskydd en färgteknologi som sparar energi

2015-10-05
Termoskydd är en unik funktionsfärg med avfuktande och värmereflekterande egenskaper. Den är lika lätt att använda som vanlig färg med den skillnaden att den även sänker dina uppvärmningskostnader.

Energibehovet vid uppvärmning sänks 24 % med hjälp av termokeramisk membran-teknologi. Thermogaia erbjuder denna fantastiska produkt finns i fem olika typer:
- Interieur väggbehandling.
- Exterieur fasadbehandling för putsade, målade och obehandlade ytor såsom betong, fibercement, trä, plast och metall.
- Nature fasadbehandling för trähus.
- TopShield takbehandling
- Fixplus underbehandling.

Alla våra färger är miljövänliga och innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Men hur kan en färg spara energi?

Termoskydd är helt ny teknologi där en färg kan spara lika mycket energi som ett 7 cm tilläggsisolering. Tekniken är från början utvecklad av NASA och innehåller keramiska minikulor.

De motståndskraftiga keramiska kulorna reflekterar, emitterar och sprider värmen jämnt över hela ytan. Kulorna skapar en värmebarriär som återreflekterar värme. Temperaturen på underliggande material reduceras med hjälp av dessa kulor. Det innebär också att termoskydd förlänger livslängden på underliggande material. Teknologin är miljövänlig och möjliggör energibesparingar på 12-25% efter ca 2 år.

Bindemedel:

Bindemedel är en unik vattenbaserad akrylat dispersion som har förmågan att hålla kulorna jämt fördelade innan produkten torkat, som efter polymisering och torkning får flera unika egenskaper.

Färgens egenskaper:

- Hög motståndskraft mot värme och kyla.
- Förmåga att snabbt ta åt sig vatten och svälla och torka och krympa utan att försämra sin höga vidhäftningsförmåga.
- Variabel täthet beroende på den om givande luftens relativa fuktighet.
- Långvarig seghet även vid extrema temperaturer.

Membraneffekten:

Termoskyddskiktets bindemedel tar upp vatten och sväller upp till 4 gånger, när en yta målad med färgen utsätts för fukt i flytande form t.ex. genom slagregn.

Det bildas ett helt vattentätt membran, som hindrar vatten att tränga in i det bakomvarande materialet, genom att bindemedlet sväller och sluter sig kring de i färgskiktet inbäddade keramiska kulorna. Membraneffekten förstärks därtill genom membranets kapillära sug.

Flera fastighetsbolag har valt att skydda sina husfasader med Termoskydd då det är ett kostnadseffektivt sätt att spara energi samtidigt som fastigheterna blir målade.

PLEEC är ett flerårigt EU-projekt, lett av Professor Erik Dahlqvist på Mälardalens högskola, ansvarar för den akademiska uppföljningen av effekterna.

Termoskyddet har också erhållit utmärkelserna Energy Star och Monumental Care.

Kundreferenser:

Färgen har sparat energi åt såväl mindre som större fastighetsägare däribland; Botkyrabyggens fastigheter, Fortifikations-verkets verkstadsbyggnad, Bostadsrättsföreningen Jupiter och WPG en stor fastighetsägare i Tyskland.

Botkyrkabyggen:
Botkyrkabyggens fastigheter på Branta Backen sparar numera energi på ett kostnadseffektivt sätt. Fastigheterna är byggda i lättbetong i början på 60-talet. Gavlarna tilläggsisolerades i början på 90-talet då även senaste fasadmålning utfördes. Fastigheternas fasad termoskyddades under 2010.

Energianvändningen har för Branta Backen minskat under vår uppföljningsperiod jämfört ett snitt av perioden 2006-2008. För Branta Backen 7-15 är minskningen 9,6 % 2012 och 11,0 % för 12 rullande månader (12 MR). För Branta Backen 17-29 är besparingen 9,5 % och 13,2 % under samma mätperioder.

Fortifikations-verkets verkstadsbyggnad:
Ett annat exempel på fastighet där man framgångsrikt lyckats spara energi med hjälp av färgen är Fortifikations-verkets verkstadsbyggnad. På sommaren är det mycket varmt i byggnaden på grund av värmestrålningen från solen. Detta upplevdes starkt besvärande för de som arbetade där. Genomsnittstemperaturen reducerades med 3,4 grader under normal arbetstid. 4,5 graders reducering vid högsta uppmätta temperatur.

Bostadsrättsföreningen Jupiter:
”Alla bäckar små – det gäller att jaga kostnader där man kan”, menar Lars Sterner, arkitekt och styrelseledamot BRF Jupiter.

Bostadsrättsföreningen Jupiter är en större HSB-förening med 844 lägenheter, belägen i Täby utanför Stockholm. De använder Termoskydd vid till exempel ommålning av allmänna ytor som cykelrum, diverse förråd och så vidare, utrymmen som ofta är lite fuktiga och dåligt isolerade

WGP, en stor fastighetsägare i Tyskland:
De började använda Termoskydd på sina fastigheter 1996 och har fortsatt sedan dess. Totalt ett drygt 30-tal hus i Perleberg och Karstädt med över 1 100 lägenheter.

Professor Dr. Manfred Sohn, University of Applied Science Berlin, har genomfört mätningar och utvärderat resultaten. 6-årig energiförbrukningsstatistik före termoskyddsbehandling har jämförts med 7-årig energiförbrukning efter.

De resultat man fått är:
– Energibesparing mellan 14-24 % – Strålningsvärme i väggarna minskad med 30-40 %.

Vill du veta ännu mer gå in på: www.thermogaia.nu
Källa: Thermogaia

Senaste nyheter