Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

KBAB sparar tusentals kronor med Thermogaias energisparfärg

https://www.klimatsmart.se/images/news/thermogaia250x49.jpg

KBAB (Karlstads Bostads AB) målade sex fastigheter på Östra Raden i Karlstad sommaren 2014 med energisparfärgen Termoskydd. Resultatet från Q1 2015 visar på en energibesparing med cirka 6 % jämfört med liknande referensfastigheter. Energibesparingen har successivt ökat i takt med att fasader torkas ur. Fastigheterna är tidstypiska och byggdes i mitten på 60-talet som en del av det dåvarande miljonprogrammet. Målet var att spara energi och torka ut fasaderna. Redan nu efter knappt ett år har vi indikationer som visar på en energibesparing på cirka 6 % och att fukten i fasaderna har halverats, uppger koordinator Benny Flodin på KBAB. Området Orrholmen är ett naturskönt område i Karlstad. Området är inte K-märkt men finns uppsatt i kommunen som bevarandevärt. Med Termoskydds färgteknologi kan fastigheterna bevara sin karaktär. Målningen av KBABs fasader och utvärderingen är en aktivitet i bolagets miljöarbete att energieffektivisera fastigheterna och därmed minska miljöpåverkan. Att dra några definitiva slutsatser är lite för tidigt än. Vi kommer följa utvecklingen i dessa fastigheter och se hur den utvecklas över tid. Vi planerar även att fortsätta måla andra fastigheter med Termoskydd, säger Benny Flodin.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter