Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Falu Energi & Vatten och Trollhättan Energi medlemmar i Prisdialogen

https://www.klimatsmart.se/images/news/svenskfjarrvarme240x96.jpg

I början av året presenterade Sabo, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme en gemensam modell för prisändringsprövning, Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Modellen bygger på lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. Nu har två nya fjärrvärmeföretag blivit godkända medlemmar i Prisdialogen. Prisdialogens styrelse har beslutat bevilja inträde för tre fjärrvärmenät: Falu Energi & Vattens fjärrvärmenät i Falun och ytterområdena Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö samt Trollhättan Energis fjärrvärmenät i Trollhättan. Falu Energi & Vatten beviljas inträde i Prisdialogen för 2013 och Trollhättan Energi beviljas inträde i Prisdialogen för 2014. - Att styrelsen nu har kunnat bevilja ytterligare två fjärrvärmeföretag medlemskap i Prisdialogen visar att Prisdialogen blir allt mer etablerad på den svenska fjärrvärmemarknaden, säger säger Sabos vd Kurt Eliasson, som är ordförande i Prisdialogens styrelse. Inträde i Prisdialogen beviljas för ett år i taget. Det är fjärrvärmeleverantören som kan söka inträde efter dialog med sina kunder, utifrån Prisdialogens modell. För att få inträde godkänt i Prisdialogen 2014 ska fjärrvärmeleverantören skicka in sin ansökan, med redovisning av genomförd dialog och sin prisförändringsmodell, senast den 15 september i år. Det innebär att samrådet med kunderna behöver starta omgående, om det inte redan är igång.. Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialog mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten, som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren. I modellen ska även företagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Den slutliga prisändringsmodellen skickas sedan till Prisdialogens kansli för central granskning tillsammans med protokoll från samrådet, där kundernas synpunkter redovisas. Det är även möjligt för enskilda kunder att skicka in synpunkter på prisändringsmodellen direkt till Prisdialogens kansli. Prisdialogens partsammansatta styrelse beslutar om leverantörer beviljas medlemskap. De leverantörer som inte lever upp till sina åtaganden kan uteslutas ur Prisdialogen.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Falu Energi & Vatten och Trollhättan Energi medlemmar i Prisdialogen

2013-07-02
I början av året presenterade Sabo, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme en gemensam modell för prisändringsprövning, Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Modellen bygger på lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. Nu har två nya fjärrvärmeföretag blivit godkända medlemmar i Prisdialogen.

Prisdialogens styrelse har beslutat bevilja inträde för tre fjärrvärmenät: Falu Energi & Vattens fjärrvärmenät i Falun och ytterområdena Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö samt Trollhättan Energis fjärrvärmenät i Trollhättan.

Falu Energi & Vatten beviljas inträde i Prisdialogen för 2013 och Trollhättan Energi beviljas inträde i Prisdialogen för 2014.
- Att styrelsen nu har kunnat bevilja ytterligare två fjärrvärmeföretag medlemskap i Prisdialogen visar att Prisdialogen blir allt mer etablerad på den svenska fjärrvärmemarknaden, säger säger Sabos vd Kurt Eliasson, som är ordförande i Prisdialogens styrelse.

Inträde i Prisdialogen beviljas för ett år i taget. Det är fjärrvärmeleverantören som kan söka inträde efter dialog med sina kunder, utifrån Prisdialogens modell. För att få inträde godkänt i Prisdialogen 2014 ska fjärrvärmeleverantören skicka in sin ansökan, med redovisning av genomförd dialog och sin prisförändringsmodell, senast den 15 september i år. Det innebär att samrådet med kunderna behöver starta omgående, om det inte redan är igång..

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialog mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten, som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren. I modellen ska även företagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Den slutliga prisändringsmodellen skickas sedan till Prisdialogens kansli för central granskning tillsammans med protokoll från samrådet, där kundernas synpunkter redovisas. Det är även möjligt för enskilda kunder att skicka in synpunkter på prisändringsmodellen direkt till Prisdialogens kansli.
Prisdialogens partsammansatta styrelse beslutar om leverantörer beviljas medlemskap. De leverantörer som inte lever upp till sina åtaganden kan uteslutas ur Prisdialogen.

Senaste nyheter