Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Falu Energi energieffektiviserar

https://www.klimatsmart.se/images/news/fortumfaluenergi180x190.jpg

Fortum och Falu Energi & Vatten inledde i januari 2010 ett högteknologiskt samarbete inom processplanering och analys för kraftvärmeverk. Samarbetet innebär att Falu Energi & Vatten har köpt licens för verktyget Solvo som är utvecklat av Fortum och används för modellering av kraftverksprocesser. Tekniken innebär att Falu Energi & Vatten kan producera energi på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. - Fortum ser mycket positivt på samarbetet med Falu Energi & Vatten, säger Kalle Kastan,Fortum det innebär att vi kan dela med oss av vår kunskap om hur man effektiviserar och minskar mängden utsläpp. Vi har båda högt uppsatta miljömål och från Fortums sida stöttar vi gärna processerna med den senaste tekniken så att målen kan nås. - För Falu Energi & Vatten innebär verktyget att vi kan utveckla tillverkningsprocessen ytterligare i våra kraftvärmeverk. Det innebär att vi både kan minska våra utsläpp och därmed bidra till att uppfylla Sveriges åtagande i att motverka klimatförändringarna. Det innebär också att vi sänker våra kostnader jämfört med idag, säger, Bengt Östling, på Falu Energi och Vatten. Fakta: Verktyget Solvo® är inriktat på att optimera driften av en kraftvärmeanläggning genom att analysera varje enskild del av processen. Det har utvecklats av Fortum i syfte att skapa en komplett lösning för modellering av prestandan på samtliga huvudkomponenter i alla typer av anläggningar. Resultatet blir en fullt optimerad anläggning som kan förbättra sin elproduktion samtidigt som bränsleåtgången, och därmed utsläppsemissionerna, minskas. För ytterligare information kontakta: Kalle Kastan, Fortum, Power Solutions, Marknad & Försäljning, Sverige, 070-646 81 20 Bengt Östling, Falu Energi & Vatten, Affärsområdeschef Fjärrvärme, 070-644 08 08

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Falu Energi energieffektiviserar

2010-03-30
Fortum och Falu Energi & Vatten inledde i januari 2010 ett högteknologiskt samarbete inom processplanering och analys för kraftvärmeverk. Samarbetet innebär att Falu Energi & Vatten har köpt licens för verktyget Solvo som är utvecklat av Fortum och används för modellering av kraftverksprocesser. Tekniken innebär att Falu Energi & Vatten kan producera energi på ett mer effektivt och miljövänligt sätt.

- Fortum ser mycket positivt på samarbetet med Falu Energi & Vatten, säger Kalle Kastan,Fortum det innebär att vi kan dela med oss av vår kunskap om hur man effektiviserar och minskar mängden utsläpp. Vi har båda högt uppsatta miljömål och från Fortums sida stöttar vi gärna processerna med den senaste tekniken så att målen kan nås.

- För Falu Energi & Vatten innebär verktyget att vi kan utveckla tillverkningsprocessen ytterligare i våra kraftvärmeverk. Det innebär att vi både kan minska våra utsläpp och därmed bidra till att uppfylla Sveriges åtagande i att motverka klimatförändringarna. Det innebär också att vi sänker våra kostnader jämfört med idag, säger, Bengt Östling, på Falu Energi och Vatten.

Fakta:
Verktyget Solvo® är inriktat på att optimera driften av en kraftvärmeanläggning genom att analysera varje enskild del av processen. Det har utvecklats av Fortum i syfte att skapa en komplett lösning för modellering av prestandan på samtliga huvudkomponenter i alla typer av anläggningar. Resultatet blir en fullt optimerad anläggning som kan förbättra sin elproduktion samtidigt som bränsleåtgången, och därmed utsläppsemissionerna, minskas.


För ytterligare information kontakta:
Kalle Kastan, Fortum, Power Solutions, Marknad & Försäljning, Sverige, 070-646 81 20
Bengt Östling, Falu Energi & Vatten, Affärsområdeschef Fjärrvärme, 070-644 08 08

Senaste nyheter