Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

EUs utsläpp av växthusgaser de lägsta på 30 år

https://www.klimatsmart.se/images/news/eukommissionen250x178.png

Kommissionen uppger i sin lägesrapport om EU:s klimatåtgärder för 2019 att utsläppen av växthusgaser i EU-27 minskade med 3,7% på årsbasis, medan BNP ökade med 1,5%. Utsläppen har därmed minskat med 24% jämfört med 1990 års nivåer. – Europeiska unionen visar att det är möjligt att minska utsläppen och utveckla sin ekonomi. I dagens rapport bekräftas dock återigen att vi måste öka våra ansträngningar inom alla sektorer av ekonomin för att vi ska kunna nå vårt gemensamma mål om klimatneutralitet senast 2050. Omställningen är genomförbar om vi håller fast vid vårt åtagande och utnyttjar återhämtningens möjligheter till att starta om vår ekonomi på ett grönare och mer motståndskraftigt sätt och skapa en sund och hållbar framtid för alla, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given. De utsläpp som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter minskade mest under 2019, med 9,1 %, eller cirka 152 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mt CO2eq) jämfört med 2018. Denna minskning drevs främst på av energisektorn, där utsläppen föll med nästan 15 % huvudsakligen på grund av att koleldad elproduktion ersätts med elproduktion från förnybara källor och gas. Utsläppen från industrin minskade med nästan 2 %. De verifierade utsläppen från luftfarten, som för närvarande endast omfattar flygningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, fortsatte att öka något och ökade med 1 %, eller cirka 0,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 2018. Utsläppen som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, t.ex. utsläpp från industrier transporter, byggnader, jordbruk och avfall som inte omfattas av utsläppshandelssystemet, har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2018 års nivåer. EU:s utgifter för klimatåtgärder, finansiering av miljövänlig teknik, spridning av nya lösningar och internationellt samarbete ökade under 2019 och de kommer att öka ytterligare mot bakgrund av Europas återhämtning från covid-19. Auktionsintäkter från EU:s utsläppshandelssystem är en allt viktigare källa till klimatfinansiering. De totala inkomsterna för medlemsstaterna, Förenade kungariket och EES-länderna från auktionerna mellan 2012 (början av auktioneringen inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem) och mitten av 2020 uppgick till över 57 miljarder euro, varav mer än hälften genererades enbart under 2018 och 2019. Under 2019 uppgick de totala intäkterna från auktionerna till mer än 14,1 miljarder euro. Av denna summa kommer 77 % att användas för klimat- och energiändamål, vilket är 7 procentenheter högre än den andel på 70 % som rapporterades 2018. Dessutom finansieras allt fler EU-finansierade klimatprojekt genom monetarisering av utsläppsrätter via NER 300-programmet, innovationsfonden och moderniseringsfonden.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

EUs utsläpp av växthusgaser de lägsta på 30 år

2020-12-11
Kommissionen uppger i sin lägesrapport om EU:s klimatåtgärder för 2019 att utsläppen av växthusgaser i EU-27 minskade med 3,7% på årsbasis, medan BNP ökade med 1,5%. Utsläppen har därmed minskat med 24% jämfört med 1990 års nivåer.

– Europeiska unionen visar att det är möjligt att minska utsläppen och utveckla sin ekonomi. I dagens rapport bekräftas dock återigen att vi måste öka våra ansträngningar inom alla sektorer av ekonomin för att vi ska kunna nå vårt gemensamma mål om klimatneutralitet senast 2050.

Omställningen är genomförbar om vi håller fast vid vårt åtagande och utnyttjar återhämtningens möjligheter till att starta om vår ekonomi på ett grönare och mer motståndskraftigt sätt och skapa en sund och hållbar framtid för alla, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given.

De utsläpp som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter minskade mest under 2019, med 9,1 %, eller cirka 152 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Mt CO2eq) jämfört med 2018. Denna minskning drevs främst på av energisektorn, där utsläppen föll med nästan 15 % huvudsakligen på grund av att koleldad elproduktion ersätts med elproduktion från förnybara källor och gas. Utsläppen från industrin minskade med nästan 2 %. De verifierade utsläppen från luftfarten, som för närvarande endast omfattar flygningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, fortsatte att öka något och ökade med 1 %, eller cirka 0,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 2018.

Utsläppen som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, t.ex. utsläpp från industrier transporter, byggnader, jordbruk och avfall som inte omfattas av utsläppshandelssystemet, har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2018 års nivåer.

EU:s utgifter för klimatåtgärder, finansiering av miljövänlig teknik, spridning av nya lösningar och internationellt samarbete ökade under 2019 och de kommer att öka ytterligare mot bakgrund av Europas återhämtning från covid-19.

Auktionsintäkter från EU:s utsläppshandelssystem är en allt viktigare källa till klimatfinansiering. De totala inkomsterna för medlemsstaterna, Förenade kungariket och EES-länderna från auktionerna mellan 2012 (början av auktioneringen inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem) och mitten av 2020 uppgick till över 57 miljarder euro, varav mer än hälften genererades enbart under 2018 och 2019.

Under 2019 uppgick de totala intäkterna från auktionerna till mer än 14,1 miljarder euro. Av denna summa kommer 77 % att användas för klimat- och energiändamål, vilket är 7 procentenheter högre än den andel på 70 % som rapporterades 2018. Dessutom finansieras allt fler EU-finansierade klimatprojekt genom monetarisering av utsläppsrätter via NER 300-programmet, innovationsfonden och moderniseringsfonden.

Senaste nyheter