Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

EUs Overshoot Day 10 maj - resurserna slut för i år

https://www.klimatsmart.se/images/news/wwf-lovisahagberg250x261.jpg

Fredag 10 maj infaller Overshoot Day i EU för i år. I genomsnitt lever EU-invånarna som om det fanns 2,8 jordklot till förfogande. Om alla på jorden hade samma konsumtion skulle vi ha gjort slut på planetens årliga budget av förnybara resurser redan nu den 10 maj. – Det är dags för EU-ledarna att agera kraftfullt och få in unionen på en hållbar väg, uppmanar WWF inför toppmötet i Rumänien som inleds 9 maj. EU utgör 7 procent av jordens befolkning men använder 20 procent av resurserna. Inget medlemsland har en hållbar resursförbrukning – och Sverige är en av ”värstingarna” med en konsumtion som motsvarar nästan 4 planeter. Det visar sammanställningen som Global Footprint Network gjort. Störst fotavtryck per capita i EU har Luxemburg, Estland, Danmark, Sverige (4:e plats) Lettland och Finland – följt av Belgien, Malta, Tjeckien och Litauen. – Vår överkonsumtion och vårt sätt att producera och konsumera är oansvarigt och kan få farliga konsekvenser. EUs ledare måste agera omedelbart. Vi befinner oss i en akut risksituation och måste styra in på en mer hållbar framtid för Europa och för världen. Många fler kraftfulla åtgärder krävs för att skydda och återställa naturen i Europa och göra EU klimatneutralt till år 2040, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF. WWF kräver att de globala målen och Agenda 2030 ska ligga till grund för allt som medlemsländerna gör. En europeisk hållbarhetspakt bör antas i kölvattnet av EU-valet den 26 maj och omfatta konkreta åtgärder för klimatet och miljön. – Under EUs nästa femårsperiod måste världen och EU ha vidtagit åtgärder så vi kan vända på kurvorna för klimatet och naturen innan det är för sent. Vid mötet i Rumänien har EUs ledare chansen att lägga startskottet för ett hållbart, inkluderande och öppet Europa där de globala målen utgör grunden för nya gemensamma beslut och hur budgeten används, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare hos WWF. Koldioxidutsläppen utgör cirka 60 procent av vårt globala ekologiska fotavtryck. – För att på global nivå hålla klimatförändringarna i linje med Parisavtalet med sikte på 1,5 grader och nå nettonollutsläpp 2050 måste världen halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. EU, med stora utsläpp och goda möjligheter, bör ta ledningen och nå nettonollutsläpp redan 2040. Men för att nå dit behöver vi ställa om och effektivisera energisystem och transporter, kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, säger Ola Hansén, senior klimatexpert hos WWF. Åtgärder som kan minska fotavtrycket och flytta EUs Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen, samt att ställa om till mer resurseffektiva städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transportsystem. Pressen på naturresurserna leder till avskogning och förlust av biologisk mångfald, krympande fiskbestånd, vattenbrist och klimatförändringar. Extremväder i form av torka, översvämningar och bränder blir vanligare – vilket spär på spänningar och konflikter. Overshoot Day (myntat av den internationella organisationen Global Footprint Network) visar hur vi överkonsumerar jordens resurser. Det mäts genom det ekologiska fotavtrycket. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan. Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för vår planets resurser. Men sedan dess har Overshoot day – eller den ekologiska skuldens dag, som dagen kallas på svenska – kommit tidigare och tidigare. WWF uppmanar EUs ledare att minska EUs ekologiska fotavtryck så att vi kan leva upp till våra internationella åtaganden: 1. Växla till en hållbar konsumtion och ett hållbart livsmedelssystem 2. Gör Europa klimatneutralt till 2040 3. Återställ vår natur 4. Skydda haven 5. Investera i en hållbar framtid Läs mer om WWFs krav på politikerna inför EU-valet om vad som behövs de närmaste fem åren för klimatet, naturen och en hållbar utveckling på www.wwf.se/eu-valet-2019/

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

EUs Overshoot Day 10 maj - resurserna slut för i år

2019-05-09
Lovisa Hagberg, WWF
Fredag 10 maj infaller Overshoot Day i EU för i år. I genomsnitt lever EU-invånarna som om det fanns 2,8 jordklot till förfogande.

Om alla på jorden hade samma konsumtion skulle vi ha gjort slut på planetens årliga budget av förnybara resurser redan nu den 10 maj.

– Det är dags för EU-ledarna att agera kraftfullt och få in unionen på en hållbar väg, uppmanar WWF inför toppmötet i Rumänien som inleds 9 maj.

EU utgör 7 procent av jordens befolkning men använder 20 procent av resurserna. Inget medlemsland har en hållbar resursförbrukning – och Sverige är en av ”värstingarna” med en konsumtion som motsvarar nästan 4 planeter. Det visar sammanställningen som Global Footprint Network gjort. Störst fotavtryck per capita i EU har Luxemburg, Estland, Danmark, Sverige (4:e plats) Lettland och Finland – följt av Belgien, Malta, Tjeckien och Litauen.

– Vår överkonsumtion och vårt sätt att producera och konsumera är oansvarigt och kan få farliga konsekvenser. EUs ledare måste agera omedelbart. Vi befinner oss i en akut risksituation och måste styra in på en mer hållbar framtid för Europa och för världen. Många fler kraftfulla åtgärder krävs för att skydda och återställa naturen i Europa och göra EU klimatneutralt till år 2040, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

WWF kräver att de globala målen och Agenda 2030 ska ligga till grund för allt som medlemsländerna gör. En europeisk hållbarhetspakt bör antas i kölvattnet av EU-valet den 26 maj och omfatta konkreta åtgärder för klimatet och miljön.

– Under EUs nästa femårsperiod måste världen och EU ha vidtagit åtgärder så vi kan vända på kurvorna för klimatet och naturen innan det är för sent. Vid mötet i Rumänien har EUs ledare chansen att lägga startskottet för ett hållbart, inkluderande och öppet Europa där de globala målen utgör grunden för nya gemensamma beslut och hur budgeten används, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare hos WWF.

Koldioxidutsläppen utgör cirka 60 procent av vårt globala ekologiska fotavtryck.

– För att på global nivå hålla klimatförändringarna i linje med Parisavtalet med sikte på 1,5 grader och nå nettonollutsläpp 2050 måste världen halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. EU, med stora utsläpp och goda möjligheter, bör ta ledningen och nå nettonollutsläpp redan 2040. Men för att nå dit behöver vi ställa om och effektivisera energisystem och transporter, kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, säger Ola Hansén, senior klimatexpert hos WWF.

Åtgärder som kan minska fotavtrycket och flytta EUs Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen, samt att ställa om till mer resurseffektiva städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transportsystem.

Pressen på naturresurserna leder till avskogning och förlust av biologisk mångfald, krympande fiskbestånd, vattenbrist och klimatförändringar. Extremväder i form av torka, översvämningar och bränder blir vanligare – vilket spär på spänningar och konflikter.

Overshoot Day (myntat av den internationella organisationen Global Footprint Network) visar hur vi överkonsumerar jordens resurser. Det mäts genom det ekologiska fotavtrycket. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för vår planets resurser. Men sedan dess har Overshoot day – eller den ekologiska skuldens dag, som dagen kallas på svenska – kommit tidigare och tidigare.

WWF uppmanar EUs ledare att minska EUs ekologiska fotavtryck så att vi kan leva upp till våra internationella åtaganden:

1. Växla till en hållbar konsumtion och ett hållbart livsmedelssystem
2. Gör Europa klimatneutralt till 2040
3. Återställ vår natur
4. Skydda haven
5. Investera i en hållbar framtid

Läs mer om WWFs krav på politikerna inför EU-valet om vad som behövs de närmaste fem åren för klimatet, naturen och en hållbar utveckling på www.wwf.se/eu-valet-2019/
Källa: WWF

Senaste nyheter