Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Hög tid att miljö- och energideklarera alla fordon

https://www.klimatsmart.se/images/news/gronabilister-energideklareradbil250x142.jpg

Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som vitvaror, men Sverige är inte ett av dem. Till och med i oljelandet Dubai redovisas energiförbrukning och miljöklass hos alla nya bilar på ett klistermärke i sidorutan, som bara får avlägsnas av köparen. Dubais emirer verkar alltså fästa större vikt vid energieffektivitet och avgasrening än Sveriges politiker. Skärpning krävs om vi inte ska bli sämst i klassen. År 2013 presenterades ett detaljerat förslag på energideklaration av bilar i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. Avsikten var att med konsumentmaktens hjälp öka energieffektiviteten i fordonsflottan och därmed minimera behovet av förnybara drivmedel för att nå målet om fossilfrihet. Våra politiker har hittills nonchalerat detta förslag trots att inga hinder finns för att genomföra det. De har ett EU-direktiv i ryggen sedan år 1999. De kan luta sig mot alla de länder har redan infört miljö- och energideklarationer av bilar, både i Europa och på andra kontinenter. Det amerikanska systemet är särskilt ambitiöst. – Vill politikerna släppa lös konsumentmakten i bilhallen kan de göra det redan idag, säger Martin Prieto Beaulieu, verksamhetsansvarig på Gröna Bilister. Att de ännu inte gjort det kan bara förklaras med att de av någon anledning inte velat göra det. Enligt utredningens förslag ska energiförbrukningen per körd sträcka klassas med hjälp av färgade staplar på samma sätt som på kylskåpen och TV-apparaterna. För att inte alla elbilar automatiskt ska hamna i den bästa klassen läggs fokus på bilens energiförbrukning snarare än på dess koldioxidutsläpp ur avgasröret. Därmed ges också elbilar möjlighet att konkurrera med varandra när det gäller energieffektivitet. Gröna Bilister anser att detta är klokt. Gröna Bilister vill dessutom understryka behovet av bättre information om laddhybriders förbrukning. I reklamen anges oftast de så kallade viktade förbrukningsvärdena, som försöker väga samman förbrukningen av el och bränsle vid en typisk användning av bilen. Det är svårt att förstå dessa viktade förbrukningsvärden och de misstolkas lätt. Laddhybridens separata förbrukningsvärden på el respektive bränsle säger mer om bilens egenskaper. Därför bör dessa anges på deklarationen. – Ibland kan inte ens generalagenterna själva säga hur mycket el deras laddhybrider drar när de används som rena elbilar, eller hur mycket bränsle som går åt när batteriet är tomt, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters årliga tävling Miljöbästa Bil. Ändå finns dessa uppgifter i typgodkännandet. Detta visar att skarpare regler för konsumentupplysning kring fordon behövs. - Vi måste också få svart på vitt om fordonet är fossiloberoende, betonar Martin Prieto Beaulieu. Det ska framgå tydligt på deklarationen om fordonet kan gå på el, eller om det är godkänt för etanol E85, fordonsgas, HVO eller vätgas. Det ska ta emot att köpa en ny bil som måste tankas med fossil bensin och diesel. För övrigt anser jag att politikerna redan denna mandatperiod ska sätta stopp för försäljning av dessa fossiler. De ska begravas för gott. Under parollen Jag Vill Veta drev Gröna Bilister kampanj i mer än fem års tid för bättre konsumentupplysning om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung. Under den vidgade parollen Vi Vill Veta vidgar vi nu perspektivet och efterlyser bland annat bättre konsumentupplysning om fordonen. – Sverige blir först i världen med att hållbarhetsdeklarera drivmedel och är därmed bäst i klassen, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. När det gäller att hållbarhetsdeklarera fordon har vi däremot hamnat rejält på efterkälken. Vi riskerar att bli sämst i klassen om inte politikerna vaknar nu. Johanna Grant avslutar: – Att införa en enkel hållbarhetsdeklaration av fordon är en baggis i jämförelse med att hållbarhetsdeklarera drivmedel. För den förra regeringen tog det två år från avsiktsförklaring till lag och förordning om drivmedelsdeklaration. Om den nuvarande regeringen bara bestämmer sig för att deklarera fordonen bör det därför gå ännu snabbare att få ett system på plats.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Hög tid att miljö- och energideklarera alla fordon

2019-04-15
Varför ligger Sverige efter andra länder?
Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som vitvaror, men Sverige är inte ett av dem.

Till och med i oljelandet Dubai redovisas energiförbrukning och miljöklass hos alla nya bilar på ett klistermärke i sidorutan, som bara får avlägsnas av köparen. Dubais emirer verkar alltså fästa större vikt vid energieffektivitet och avgasrening än Sveriges politiker. Skärpning krävs om vi inte ska bli sämst i klassen.

År 2013 presenterades ett detaljerat förslag på energideklaration av bilar i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. Avsikten var att med konsumentmaktens hjälp öka energieffektiviteten i fordonsflottan och därmed minimera behovet av förnybara drivmedel för att nå målet om fossilfrihet.

Våra politiker har hittills nonchalerat detta förslag trots att inga hinder finns för att genomföra det. De har ett EU-direktiv i ryggen sedan år 1999. De kan luta sig mot alla de länder har redan infört miljö- och energideklarationer av bilar, både i Europa och på andra kontinenter. Det amerikanska systemet är särskilt ambitiöst.

– Vill politikerna släppa lös konsumentmakten i bilhallen kan de göra det redan idag, säger Martin Prieto Beaulieu, verksamhetsansvarig på Gröna Bilister. Att de ännu inte gjort det kan bara förklaras med att de av någon anledning inte velat göra det.

Enligt utredningens förslag ska energiförbrukningen per körd sträcka klassas med hjälp av färgade staplar på samma sätt som på kylskåpen och TV-apparaterna. För att inte alla elbilar automatiskt ska hamna i den bästa klassen läggs fokus på bilens energiförbrukning snarare än på dess koldioxidutsläpp ur avgasröret. Därmed ges också elbilar möjlighet att konkurrera med varandra när det gäller energieffektivitet. Gröna Bilister anser att detta är klokt.

Gröna Bilister vill dessutom understryka behovet av bättre information om laddhybriders förbrukning. I reklamen anges oftast de så kallade viktade förbrukningsvärdena, som försöker väga samman förbrukningen av el och bränsle vid en typisk användning av bilen. Det är svårt att förstå dessa viktade förbrukningsvärden och de misstolkas lätt. Laddhybridens separata förbrukningsvärden på el respektive bränsle säger mer om bilens egenskaper. Därför bör dessa anges på deklarationen.

– Ibland kan inte ens generalagenterna själva säga hur mycket el deras laddhybrider drar när de används som rena elbilar, eller hur mycket bränsle som går åt när batteriet är tomt, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters årliga tävling Miljöbästa Bil. Ändå finns dessa uppgifter i typgodkännandet. Detta visar att skarpare regler för konsumentupplysning kring fordon behövs.

- Vi måste också få svart på vitt om fordonet är fossiloberoende, betonar Martin Prieto Beaulieu. Det ska framgå tydligt på deklarationen om fordonet kan gå på el, eller om det är godkänt för etanol E85, fordonsgas, HVO eller vätgas. Det ska ta emot att köpa en ny bil som måste tankas med fossil bensin och diesel. För övrigt anser jag att politikerna redan denna mandatperiod ska sätta stopp för försäljning av dessa fossiler. De ska begravas för gott.

Under parollen Jag Vill Veta drev Gröna Bilister kampanj i mer än fem års tid för bättre konsumentupplysning om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung. Under den vidgade parollen Vi Vill Veta vidgar vi nu perspektivet och efterlyser bland annat bättre konsumentupplysning om fordonen.

– Sverige blir först i världen med att hållbarhetsdeklarera drivmedel och är därmed bäst i klassen, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. När det gäller att hållbarhetsdeklarera fordon har vi däremot hamnat rejält på efterkälken. Vi riskerar att bli sämst i klassen om inte politikerna vaknar nu.

Johanna Grant avslutar:

– Att införa en enkel hållbarhetsdeklaration av fordon är en baggis i jämförelse med att hållbarhetsdeklarera drivmedel. För den förra regeringen tog det två år från avsiktsförklaring till lag och förordning om drivmedelsdeklaration. Om den nuvarande regeringen bara bestämmer sig för att deklarera fordonen bör det därför gå ännu snabbare att få ett system på plats.
Foto: Jesper Johansson/Gröna Bilister

Senaste nyheter