Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ersätter fossilbilar med solbilar

https://www.klimatsmart.se/images/news/oresundbil227x341.jpg

Öresundskraft har ersatt sin egen pool av fossilbränslebilar med bilar från Helsingborgs nystartade elbilspool. "Ett sätt att leva som vi lär och att öppna för ett grönare beteende hos våra anställda", säger projektledare Christer Lundgren. Det var vid ett ledningsmöte i april som Öresundskraft beslutade att avveckla sin egen egen fossildrivna bilpool. Bilarna användes av de anställda för kortare tjänstresor i och omkring Helsingborg. Beslutet innebar att fem äldre fossilbränslebilar hos Öresundskraft kunde avvecklas. Bilarna bjöds ut och såldes på en auktionssajt. Istället fick anställda med behov av poolbil medlemskap i Helsingborgs elbilspool. Move About, företaget som administrerar och sköter det praktiska med poolen, ställde en av elbilarna till förfogande på Öresundskrafts parkering. De anställda bokar bilen på samma sätt som andra medlemmar och bilen är fortfarande bokningsbar för allmänheten. -Den omedelbara fördelen är att vi avvecklat vår egen pool och därmed kunnat avyttra fem gamla fossilbränslebilar. Det minskar vår egen miljöbelastning. Sen gör det här att våra anställda snabbt lär sig hur elbilspoolen fungerar och blir vana användare. Det är en erfarenhet man tar med sig privat och förhoppningsvis blir man en ambassadör för både bilpoolen och elbilar. -Det är ett sätt att leva som vi lär och som öppnar för ett grönare beteende bland våra anställda, avslutar Christer Lundgren.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ersätter fossilbilar med solbilar

2012-05-09

Senaste nyheter