Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

EON testar lagring av el i elbilar

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-nissanleaf250x167.jpg

Nu har E.ON inlett ett samarbete med Nissan och Kungsbacka kommun för att använda elbilar för lagring av el, på engelska Vehicle-to-grid eller V2G. Detta blir det första försöket i Sverige av denna teknik. I energiomställningen är en utmaning att sol- och vindkraft kräver just sol och vind. Det betyder att det måste finnas möjlighet att lagra elen som produceras. V2G-laddare är en typ av snabbladdare som, utöver laddning av elbilar, fungerar V2G i försöket som backup av el bland kommunens fastigheter och, i framtiden, som stabilisering av elnätet. Det möjliggör också att bättre nyttja elen när den är billig och använda den lagrade elen när priset är högt. En lösning som är hållbar ur både ekonomisk synvinkel och när det gäller miljön. - Vi har ett mål på en miljon elbilar 2030. Om Sveriges elnet ska klara framtidens behov kapacitetsmässigt måste vi tänka in elbilar som en integrerad del av energisystemet och använda den el som finns lagrad i bilarnas batterier på ett smartare sätt. Omställningen till fossilfria transporter är nödvändig men vi kan klara den med innovativa lösningar och samarbeten över branscher och tillsammans med samhället, säger Tore Harritshöj, chef för eMobility inom E.ON i Norden. - Vi er helt övertygade om att V2G kommer att ha en central roll i den framtida lagringen av el. Vi har många års erfarenhet avatt utveckla och driva inteligenta laddlösningar och ser fram mot att bygga ut V2G-tekniken i Norden tillsammans med Nissan, fortsätter Tore Harritshöj. Totalt kommer tio enheter för V2G att installeras. Arbetet kommer att inledas inom kort och E.ON har ansvaret för installation och drift av enheterna. - Samarbetet med Kungsbacka Kommun och E.ON är en viktig milstolpe i omställningen. Det är ytterligare ett bevis på att vi tar ett stort kliv mot ett integrerat samhälle och smarta elnät. Som världens ledande elbilstillverkare, har Nissan ett ansvar att hjälpa kommuner, konsumenter och företag att skapa ett mer hållbart samhälle. Att V2G integreras kommersiellt i Kungsbacka banar vägen för en bredare användning av tekniken, säger Sanna Kaipia, Country Director Sverige, Nissan Nordic Sweden.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

EON testar lagring av el i elbilar

2018-12-03
Nu har E.ON inlett ett samarbete med Nissan och Kungsbacka kommun för att använda elbilar för lagring av el, på engelska Vehicle-to-grid eller V2G. Detta blir det första försöket i Sverige av denna teknik. I energiomställningen är en utmaning att sol- och vindkraft kräver just sol och vind. Det betyder att det måste finnas möjlighet att lagra elen som produceras.

V2G-laddare är en typ av snabbladdare som, utöver laddning av elbilar, fungerar V2G i försöket som backup av el bland kommunens fastigheter och, i framtiden, som stabilisering av elnätet. Det möjliggör också att bättre nyttja elen när den är billig och använda den lagrade elen när priset är högt. En lösning som är hållbar ur både ekonomisk synvinkel och när det gäller miljön.

- Vi har ett mål på en miljon elbilar 2030. Om Sveriges elnet ska klara framtidens behov kapacitetsmässigt måste vi tänka in elbilar som en integrerad del av energisystemet och använda den el som finns lagrad i bilarnas batterier på ett smartare sätt. Omställningen till fossilfria transporter är nödvändig men vi kan klara den med innovativa lösningar och samarbeten över branscher och tillsammans med samhället, säger Tore Harritshöj, chef för eMobility inom E.ON i Norden.

- Vi er helt övertygade om att V2G kommer att ha en central roll i den framtida lagringen av el. Vi har många års erfarenhet avatt utveckla och driva inteligenta laddlösningar och ser fram mot att bygga ut V2G-tekniken i Norden tillsammans med Nissan, fortsätter Tore Harritshöj.

Totalt kommer tio enheter för V2G att installeras. Arbetet kommer att inledas inom kort och E.ON har ansvaret för installation och drift av enheterna.

- Samarbetet med Kungsbacka Kommun och E.ON är en viktig milstolpe i omställningen. Det är ytterligare ett bevis på att vi tar ett stort kliv mot ett integrerat samhälle och smarta elnät.

Som världens ledande elbilstillverkare, har Nissan ett ansvar att hjälpa kommuner, konsumenter och företag att skapa ett mer hållbart samhälle. Att V2G integreras kommersiellt i Kungsbacka banar vägen för en bredare användning av tekniken, säger Sanna Kaipia, Country Director Sverige, Nissan Nordic Sweden.
Källa: EON

Senaste nyheter