Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

EON lanserar webbserie om klimatomställningen

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-webbutbildning250x246.jpg

Prognoser visar att elbehovet i Sverige kommer fortsätta att öka till år 2035. Samtidigt är det av yttersta vikt att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och fasa ut fossila bränslen. Det kräver att alla hjälper till, men en undersökning visar att den svenska befolkningen har begränsad kunskap om våra gemensamt uppsatta hållbarhetsmål. Det vill E.ON råda bot på. – Vårt ansvar har gått från att bara leverera energi till något mycket större. Vi vill visa vägen mot en hållbar framtid för alla, säger E.ON Sveriges vd Marc Hoffmann. I en enkätundersökning om svenskars syn på klimatomställningen svarar 80 procent att de känner någon form av oro över klimatförändringarna. Samtidigt tycker bara hälften av de tillfrågade att de har tillräcklig kunskap i ämnet. Mot den bakgrunden har E.ON valt att göra en storsatsning för att utbilda den svenska befolkningen kring några av de viktigaste delarna i klimatomställningen genom en webbserie i fyra delar. Tillsammans med skådespelerskan Alexandra Rapaport träffar vi FN:s tidigare klimatchef, Christiana Figueres och några andra av världens och Sveriges främsta klimat- och hållbarhetsexperter för att ta reda på hur de ser på omställningen, och hur vi alla kan hjälpa till. För att bidra till att nå målen i Parisavtalet och Sveriges klimatmål har E.ON satt upp ett eget ambitiöst mål, som innebär en omställning till 100 procent förnybar eller återvunnen energi senast år 2025. Det högt uppsatta målet har nu utökats med att verksamhetens klimatpåverkan ska minskas med minst 50 procent. För att vi ska lyckas med det krävs både stora satsningar och nya innovativa idéer. – Jag är övertygad om att den enda vägen framåt är ett brinnande engagemang, radikala samarbeten och orubblig optimism, säger E.ON Sveriges vd Marc Hoffmann. I webbserien medverkar också bland andra professor Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet och Rachel Kyte, FN:s särskilda sändebud för förnybar energi. Se webbserien här: https://www.youtube.com/user/eonsverige

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

EON lanserar webbserie om klimatomställningen

2019-05-27
Alexandra Rapaport, Marc Hoffman, Christiana Figueres
Prognoser visar att elbehovet i Sverige kommer fortsätta att öka till år 2035. Samtidigt är det av yttersta vikt att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och fasa ut fossila bränslen. Det kräver att alla hjälper till, men en undersökning visar att den svenska befolkningen har begränsad kunskap om våra gemensamt uppsatta hållbarhetsmål. Det vill E.ON råda bot på.

– Vårt ansvar har gått från att bara leverera energi till något mycket större. Vi vill visa vägen mot en hållbar framtid för alla, säger E.ON Sveriges vd Marc Hoffmann.

I en enkätundersökning om svenskars syn på klimatomställningen svarar 80 procent att de känner någon form av oro över klimatförändringarna. Samtidigt tycker bara hälften av de tillfrågade att de har tillräcklig kunskap i ämnet.

Mot den bakgrunden har E.ON valt att göra en storsatsning för att utbilda den svenska befolkningen kring några av de viktigaste delarna i klimatomställningen genom en webbserie i fyra delar. Tillsammans med skådespelerskan Alexandra Rapaport träffar vi FN:s tidigare klimatchef, Christiana Figueres och några andra av världens och Sveriges främsta klimat- och hållbarhetsexperter för att ta reda på hur de ser på omställningen, och hur vi alla kan hjälpa till.

För att bidra till att nå målen i Parisavtalet och Sveriges klimatmål har E.ON satt upp ett eget ambitiöst mål, som innebär en omställning till 100 procent förnybar eller återvunnen energi senast år 2025. Det högt uppsatta målet har nu utökats med att verksamhetens klimatpåverkan ska minskas med minst 50 procent. För att vi ska lyckas med det krävs både stora satsningar och nya innovativa idéer.

– Jag är övertygad om att den enda vägen framåt är ett brinnande engagemang, radikala samarbeten och orubblig optimism, säger E.ON Sveriges vd Marc Hoffmann.

I webbserien medverkar också bland andra professor Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet och Rachel Kyte, FN:s särskilda sändebud för förnybar energi.

Se webbserien här: https://www.youtube.com/user/eonsverige
Källa: EON

Senaste nyheter