Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Enklare att ställa miljökrav i upphandling av städtjänster

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturskyddsforeningen-bra-miljoval200x245.jpg

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter drygt 700 miljarder kronor per år. Rätt använd kan den bidra med stor portion miljönytta. En förutsättning är att upphandlaren ställer relevanta miljökrav och att det sker en uppföljning av att kraven efterlevs. Den 21 april lanserade Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för städtjänster som ger möjligheten att ställa krav på att städkemikalierna ska vara miljömärkta. På så vis kan upphandlaren dra nytta av det kriterieutvecklingsarbete och den kontroll som finns inbyggd i miljömärkningssystemen. — Detta är en mycket positiv utveckling. Genom att ställa krav på miljömärkta produkter och tjänster kan upphandlande myndigheter vara säkra på att de krav som ställs är relevanta och att de följs upp på ett kvalitetssäkert vis. Samtidigt frigörs tid och resurser hos upphandlarna att formulera krav inom områden där märkningsorganisationerna inte är verksamma. Det blir en tydlig win-win-situation för miljöarbetet inom offentlig sektor, konstaterar Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. De miljömärkningar som nu finns med har granskats och godkänts utifrån sex grundkrav som ställs i upphandlingslagstiftningen. Det handlar bland annat om att kriterierna ska vara objektivt kontrollerbara, tas fram i ett öppet remissförfarande och vara fastställda av en oberoende part. — De krav som upphandlingslagstiftningen ställer på miljömärkningar är snarlika de som finns i standarden ISO14024, vilken är vägledande för etablerade tredjepartsmärkningar i Sverige, som Bra Miljöval. Vi ser det därför som naturligt att Upphandlingsmyndigheten successivt integrerar relevanta miljömärkningar i takt med att de uppdaterar sina hållbarhetskriterier på olika produktområden. Det skulle ge en rejäl hävstångseffekt för den miljönytta som offentlig sektor kan bidra till, avslutar Eva Eiderström.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Enklare att ställa miljökrav i upphandling av städtjänster

2020-05-11
Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter drygt 700 miljarder kronor per år. Rätt använd kan den bidra med stor portion miljönytta. En förutsättning är att upphandlaren ställer relevanta miljökrav och att det sker en uppföljning av att kraven efterlevs.

Den 21 april lanserade Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för städtjänster som ger möjligheten att ställa krav på att städkemikalierna ska vara miljömärkta. På så vis kan upphandlaren dra nytta av det kriterieutvecklingsarbete och den kontroll som finns inbyggd i miljömärkningssystemen.

— Detta är en mycket positiv utveckling. Genom att ställa krav på miljömärkta produkter och tjänster kan upphandlande myndigheter vara säkra på att de krav som ställs är relevanta och att de följs upp på ett kvalitetssäkert vis. Samtidigt frigörs tid och resurser hos upphandlarna att formulera krav inom områden där märkningsorganisationerna inte är verksamma. Det blir en tydlig win-win-situation för miljöarbetet inom offentlig sektor, konstaterar Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval.

De miljömärkningar som nu finns med har granskats och godkänts utifrån sex grundkrav som ställs i upphandlingslagstiftningen. Det handlar bland annat om att kriterierna ska vara objektivt kontrollerbara, tas fram i ett öppet remissförfarande och vara fastställda av en oberoende part.

— De krav som upphandlingslagstiftningen ställer på miljömärkningar är snarlika de som finns i standarden ISO14024, vilken är vägledande för etablerade tredjepartsmärkningar i Sverige, som Bra Miljöval. Vi ser det därför som naturligt att Upphandlingsmyndigheten successivt integrerar relevanta miljömärkningar i takt med att de uppdaterar sina hållbarhetskriterier på olika produktområden. Det skulle ge en rejäl hävstångseffekt för den miljönytta som offentlig sektor kan bidra till, avslutar Eva Eiderström.

Senaste nyheter