Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Elanders nu ett klimatneutralt företag

https://www.klimatsmart.se/images/news/klimatneutraltforetag250x152a.jpg

Elanders Sverige är ett klimatneutralt företag som kan erbjuda klimatneutrala trycksaker. Vi har beräknat utsläppen av klimatgaser enligt den internationella standarden GHG-protokollet. Beräkningarna omfattar utsläppen från egenägda källor (i vårt fall tjänstebilar och gasol till heat set i Falköping), köpt el och värme, samt tjänsteresor, pendlingsresor och transporter av trycksaker till kund. Vi har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan genom att köpa 100% fossilfri el till de anläggningar där Elanders köper elen, ökat andelen miljöbilar, införa resepolicy som styr mot klimatsmartare resande, ha videokonferenser i stället för fysiska möten, flytt till mindre och mera verksamhetsanpassade lokaler i Malmö. Ett åtgärdsprogram har lagts för fortsatt minskning av utsläppen under 2010 – 2012. Kvarvarande utsläpp från egenägda källor, köpt el och värme samt tjänsteresor har kompenserats genom investering i certifierade reduktionsenheter från CDM-projektet Suryateja i Andra Pradesh i Indien. Projektet är ett biomassaeldat kraftverk som använder jordbruksavfall som bränsle. Den el som produceras säljs till det statliga elnätet och ersätter fossil elkraft. Projektet ger också sociala fördelar genom att skapa arbetstillfällen och att tillhandahålla dricksvatten, gatubelysning, skolor och en förbättrad lokal infrastruktur.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Elanders nu ett klimatneutralt företag

2010-09-02
Elanders Sverige är ett klimatneutralt företag som kan erbjuda klimatneutrala trycksaker. Vi har beräknat utsläppen av klimatgaser enligt den internationella standarden GHG-protokollet. Beräkningarna omfattar utsläppen från egenägda källor (i vårt fall tjänstebilar och gasol till heat set i Falköping), köpt el och värme, samt tjänsteresor, pendlingsresor och transporter av trycksaker till kund.

Vi har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan genom att köpa 100% fossilfri el till de anläggningar där Elanders köper elen, ökat andelen miljöbilar, införa resepolicy som styr mot klimatsmartare resande, ha videokonferenser i stället för fysiska möten, flytt till mindre och mera verksamhetsanpassade lokaler i Malmö. Ett åtgärdsprogram har lagts för fortsatt minskning av utsläppen under 2010 – 2012.

Kvarvarande utsläpp från egenägda källor, köpt el och värme samt tjänsteresor har kompenserats genom investering i certifierade reduktionsenheter från CDM-projektet Suryateja i Andra Pradesh i Indien. Projektet är ett biomassaeldat kraftverk som använder jordbruksavfall som bränsle. Den el som produceras säljs till det statliga elnätet och ersätter fossil elkraft. Projektet ger också sociala fördelar genom att skapa arbetstillfällen och att tillhandahålla dricksvatten, gatubelysning, skolor och en förbättrad lokal infrastruktur.

Elanders klimatrapport och mer information om klimatneutrala företag finns på www.klimatneutral.se
Källa: Elanders

Senaste nyheter