Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ekologiskt lantbruk ger renare vatten

https://www.klimatsmart.se/images/news/krav-lina-norsell250x159.jpg

Att satsa på ekologisk mat och KRAV-certifierat lantbruk är vägen till bättre hälsa i form av både renare vatten och mat. Det är ett av KRAVs budskap under förra helgens matfestival i Brösarp i Skåne. I Skåne är frågan om rent vatten viktig att belysa då landskapets vattendrag innehåller rester av flera olika miljögifter som bland annat kommer från det oekologiska lantbruket. – Vatten är det viktigaste vi har och för mig har det alltid varit en självklarhet att inte bespruta med kemiska bekämpningsmedel. Jag hade inte velat vara äppelodlare om jag hade behövt använda medel som förstör vårt vatten, säger Lina Norrsell, som driver det KRAV-certifierade lantbruket Linas och Binas i Kivik och Linderödsåsen i Skåne. Lina Norrsell är en av Sveriges 3800 KRAV-märkta bönder. Tillsammans bidrar dessa bönder till renare vatten och ökad biologisk mångfald – miljövinster med ekologisk produktion. Som KRAV-märkt bonde är Lina Norrsell inte med och sprider kemiska bekämpningsmedel till naturen runtomkring. Enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under 2012 hittades rester av nio olika kemiska bekämpningsmedel i vattendragen i Skåne. Till exempel Isoproturon, en herbicid, som påträffades 27 gånger över riktvärdet och ämnet Diflufenikan, en herbicid som uppmättes 38 gånger över riktvärdet. Enligt produktbeskrivningar är dessa ämnen mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (Se faktaruta längst ner). Som deltagare på Skånes matfestival, tillsammans med KRAV, vill Lina Norrsell att festivalens besökare ska få möjlighet att upptäcka och lära sig mer om skånsk mat och dryck. – Jag utgår från mig själv, vad jag skulle vilja köpa och äta. Det är viktigaste för mig är att vår natur ska vara så giftfri som möjligt. Hälsoaspekten kommer på köpet, säger Lina Norrsell. För mer information kontakta: Linas och Binas 0768 12 29 22

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ekologiskt lantbruk ger renare vatten

2015-05-27
Lina Norsell, Linas och Binas
Att satsa på ekologisk mat och KRAV-certifierat lantbruk är vägen till bättre hälsa i form av både renare vatten och mat. Det är ett av KRAVs budskap under förra helgens matfestival i Brösarp i Skåne.

I Skåne är frågan om rent vatten viktig att belysa då landskapets vattendrag innehåller rester av flera olika miljögifter som bland annat kommer från det oekologiska lantbruket.

– Vatten är det viktigaste vi har och för mig har det alltid varit en självklarhet att inte bespruta med kemiska bekämpningsmedel. Jag hade inte velat vara äppelodlare om jag hade behövt använda medel som förstör vårt vatten, säger Lina Norrsell, som driver det KRAV-certifierade lantbruket Linas och Binas i Kivik och Linderödsåsen i Skåne.

Lina Norrsell är en av Sveriges 3800 KRAV-märkta bönder. Tillsammans bidrar dessa bönder till renare vatten och ökad biologisk mångfald – miljövinster med ekologisk produktion.

Som KRAV-märkt bonde är Lina Norrsell inte med och sprider kemiska bekämpningsmedel till naturen runtomkring. Enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under 2012 hittades rester av nio olika kemiska bekämpningsmedel i vattendragen i Skåne.

Till exempel Isoproturon, en herbicid, som påträffades 27 gånger över riktvärdet och ämnet Diflufenikan, en herbicid som uppmättes 38 gånger över riktvärdet. Enligt produktbeskrivningar är dessa ämnen mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (Se faktaruta längst ner).

Som deltagare på Skånes matfestival, tillsammans med KRAV, vill Lina Norrsell att festivalens besökare ska få möjlighet att upptäcka och lära sig mer om skånsk mat och dryck.

– Jag utgår från mig själv, vad jag skulle vilja köpa och äta. Det är viktigaste för mig är att vår natur ska vara så giftfri som möjligt. Hälsoaspekten kommer på köpet, säger Lina Norrsell.

För mer information kontakta:
Linas och Binas 0768 12 29 22
Källa: KRAV

Senaste nyheter