Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ecoera - ett hållbart innovationsbolag

https://www.klimatsmart.se/images/news/ecoereabild.jpg

Ecoera är ett innovationsbolag som arbetar med hållbara energilösningar och specifikt med jordbrukets biobränslen. Ecoera erbjuder lösningar för andra generationens pelletbränsle: agropellets. Nuvarande problem associerade med förbränning av biomassa, som spannmålsavrens, energigräs och hampa, minimeras genom Ecoeras optimerade bränsleformuleringar. Ecoeras pelletformulering och additiv minimerar askrelaterade problem och binder klor och svavel-rika syrabildande bränslekomponenter till askan, vilka annars bildar frätande SOx-utsläpp och saltsyra som anfräter förbränningsutrustningen och rökgaskanaler. Fasta biobränslen är också kända att ha en hög askhalt, vilken i sin tur har en hög kalium- och kiselhalt, mineraler som, beroende av halt och förening sänker asksmältpunkten och orsakar sintring av askan. Vidare driver Ecoera processen mot bränsleoptimering genom förbränningsförsök i större skala för att få fram en optimal komposition av de ingående råvarorna och eventuella additiv för att slutligen skapa en säker och förbränningseffektiv agropellet. För mer information och kontakt: David Andersson, VD Ecoera, telefon: 0703-80 54 10.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter