Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Earth Hour 28 mars 2015

https://www.klimatsmart.se/images/news/earthhour-wwf250x132.jpg

Nu på lördag den 28 mars 2015 klockan 20:30–21:30 är det dags för Earth Hour! Det blir det nionde året som vi släcker lyset under världens största klimatmanifestation. Att släcka lamporna under WWFs Earth Hour är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Visste du att våra transporter, vår mat, våra byggnader och vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp? Därför är årets tema: bilen, biffen, bostaden och börsen! Bilen: Ansvariga politiker, gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen. Biffen: Regeringen måste ta fram en övergripande nationell livsmedelsstrategi som hjälper oss att göra kloka matval. Vi måste halvera vår köttkonsumtion, välja bättre kött och minska svinnet för att klara att leva inom ramarna för en planet. Bostaden: Nästan en tredjedel av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Ansvariga politiker: ställ högre energikrav på nybyggen och se till att befintliga byggnader renoveras så att energin inte slösas bort. Börsen: Vi vill ha klimatsmarta investeringar och grönt pensionssparande! Ansvariga politiker: se till att vårt privata sparande och våra statliga pensionspengar slutar bidra till global uppvärmning och istället sparas hållbart. Släck lyset du också och skicka din åsikt!

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Earth Hour 28 mars 2015

2015-03-27
Nu på lördag den 28 mars 2015 klockan 20:30–21:30 är det dags för Earth Hour!

Det blir det nionde året som vi släcker lyset under världens största klimatmanifestation.

Att släcka lamporna under WWFs Earth Hour är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar.

Visste du att våra transporter, vår mat, våra byggnader och vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp?

Därför är årets tema: bilen, biffen, bostaden och börsen!

Bilen:
Ansvariga politiker, gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen.

Biffen:
Regeringen måste ta fram en övergripande nationell livsmedelsstrategi som hjälper oss att göra kloka matval. Vi måste halvera vår köttkonsumtion, välja bättre kött och minska svinnet för att klara att leva inom ramarna för en planet.

Bostaden:
Nästan en tredjedel av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Ansvariga politiker: ställ högre energikrav på nybyggen och se till att befintliga byggnader renoveras så att energin inte slösas bort.

Börsen:
Vi vill ha klimatsmarta investeringar och grönt pensionssparande! Ansvariga politiker: se till att vårt privata sparande och våra statliga pensionspengar slutar bidra till global uppvärmning och istället sparas hållbart.

Släck lyset du också och skicka din åsikt!
Källa: WWF

Senaste nyheter