Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

DocuPartner sänker CO2-utsläpp med 14,7%

https://www.klimatsmart.se/images/news/docupartnerco2utslapp250x150.png

DocuPartner har ett övergripande miljömål - att minska CO2-utsläppen med 30% per medarbetare från 2008 till 2012. Tills nu har DocuPartner minskat sina CO2 utsläpp med 14,7% per medarbetare 2008-2010. ”Vi håller vår plan och är säkra på att kunna uppnå målet 2012” säger Magnus Cramne, delägare och miljöansvarig. Vi följer från och med verksamhetsåret 2008 upp våra utsläpp av växthusgaser en gång per år. Det mål som vi satt upp har räknats fram genom scenarioanalys, vilket innebär att vi utgått från utsläppen basåret 2008 och därefter identifierat ett stort antal möjliga åtgärder. Dessa åtgärder har värderats som lönsamma, kostnadseffektiva eller kostsamma och utifrån värdering och budget har vi satt samman en handlingsplan för vårt arbete med att reducera växthusgasutsläppen. Våra utsläpp av växthusgaser per anställd ska verksamhetsåret 2012 vara 30% lägre än basåret 2008. Vi gör allt vi kan för att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi arbetar dessutom kontinuerligt för att minska våra kunders miljöbelastning från sin dokument och utskriftshantering. Vi arbetar intensivt med att minska vår interna miljöpåverkan. Nedan listar vi ett antal åtgärder som vi arbetat med under 2010: • Vi beslutade om att klimatkompensera för all el som förbrukas av våra kunder i de maskiner som vi säljer eller hyr ut. • Beslut om klimatkompensation för företagets totala Co2-utsläpp. • Utbildning & workshops med våra anställda för att öka kunskapsnivå och engagemang. • Samtliga anställda har framgångsrikt genomgått en grundläggande utbildning i miljöfrågor och tagit Miljökörkort. • Ökad andel miljöklassade bilar. Vi har också hjälpt ett stort antal kunder med att reducera antalet utskrifter, konsoliderat deras maskinpark och därigenom minskat deras Co2-utsläpp samt kostnader. DocuPartner hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument med så lite miljöbelastning som möjligt. En viktig del av vårt arbete är därmed att hjälpa kunder konsolidera sin park av kontorsmaskiner, ta bort onödiga skrivare och kopiatorer, samt använda tekniska lösningar för att minimera onödiga utskrifter. Läs mer om vad DocuPartner kan göra för att förbättra miljöarbetet på ert företag: www.docupartner.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

DocuPartner sänker CO2-utsläpp med 14,7%

2011-06-14
DocuPartner har minskat sina Co2-utsläpp med 14,7%
DocuPartner har ett övergripande miljömål - att minska CO2-utsläppen med 30% per medarbetare från 2008 till 2012. Tills nu har DocuPartner minskat sina CO2 utsläpp med 14,7% per medarbetare 2008-2010. ”Vi håller vår plan och är säkra på att kunna uppnå målet 2012” säger Magnus Cramne, delägare och miljöansvarig.

Vi följer från och med verksamhetsåret 2008 upp våra utsläpp av växthusgaser en gång per år. Det mål som vi satt upp har räknats fram genom scenarioanalys, vilket innebär att vi utgått från utsläppen basåret 2008 och därefter identifierat ett stort antal möjliga åtgärder. Dessa åtgärder har värderats som lönsamma, kostnadseffektiva eller kostsamma och utifrån värdering och budget har vi satt samman en handlingsplan för vårt arbete med att reducera växthusgasutsläppen.

Våra utsläpp av växthusgaser per anställd ska verksamhetsåret 2012 vara 30% lägre än basåret 2008. Vi gör allt vi kan för att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi arbetar dessutom kontinuerligt för att minska våra kunders miljöbelastning från sin dokument och utskriftshantering.

Vi arbetar intensivt med att minska vår interna miljöpåverkan. Nedan listar vi ett antal åtgärder som vi arbetat med under 2010:
• Vi beslutade om att klimatkompensera för all el som förbrukas av våra kunder i de maskiner som vi säljer eller hyr ut.
• Beslut om klimatkompensation för företagets totala Co2-utsläpp.
• Utbildning & workshops med våra anställda för att öka kunskapsnivå och engagemang.
• Samtliga anställda har framgångsrikt genomgått en grundläggande utbildning i miljöfrågor och tagit
Miljökörkort.
• Ökad andel miljöklassade bilar.

Vi har också hjälpt ett stort antal kunder med att reducera antalet utskrifter, konsoliderat deras maskinpark och därigenom minskat deras Co2-utsläpp samt kostnader.

DocuPartner hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument med så lite miljöbelastning som möjligt. En viktig del av vårt arbete är därmed att hjälpa kunder konsolidera sin park av kontorsmaskiner, ta bort onödiga skrivare och kopiatorer, samt använda tekniska lösningar för att minimera onödiga utskrifter.

Läs mer om vad DocuPartner kan göra för att förbättra miljöarbetet på ert företag: www.docupartner.se.
Källa: DocuPartner

Senaste nyheter