Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

DocuPartner nu ISO 14 001-certifierade

https://www.klimatsmart.se/images/news/docupartner250x100pa.jpg

DocuPartner har omcertifierats enligt ISO 14 001 efter att ha uppfyllt kraven enligt kraven i ISO 14001. Certifieringen, som utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut innebär att företaget uppfyller specifika uppställda miljökrav vad gäller miljöledning inom alla affärsområden. Mikael Falk, vd för DocuPartner, säger: ”Vi har nu varit certifierade i tre år. Det innebar att årets revision var mer omfattande än de tidigare. Vi är stolta över att ännu en gång ha uppnått de miljömål som vi satt upp och fortsätter vår strävan att bli ännu bättre. Vi strävar efter att öka allmänhetens förtroende och de anställdas stolthet över företaget. Vårt engagemang för hälsa, säkerhet och miljö genomsyrar alla våra affärsaktiviteter, när vi arbetar mot ett hållbart samhälle" Rapporten i korthet från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011-09-28: Företagets ledningssystem är väl avpassat för verksamhetens miljöpåverkande aktiviteter och målarbetet bedrivs systematiskt och med ett gott resultat. Övergripande mål är minskat CO2-utsläpp och detta stöds av de detaljerade målen och handlingsplanerna, t.ex. val av fordon, samåkning vid kundbesök, rådgivning till kunder, samtransporter m.m. Revisionsledarens bedömning utifrån den senaste treårsperioden är att företagets miljöprestanda förbättrats. Ledningen visar ett stort engagemang och driver och uppmuntrar miljöarbetet i den löpande verksamheten. Personalen är väl insatt i sin egen roll i miljöledningssystemet och möjlighet att påverka företagets miljöprestanda. Ett stort antal förbättringsförslag är noterade under perioden och dessa har behandlats systematiskt. Stor del av de förbättringar som gjorts rör företagets interna arbete. Miljöarbetet är integrerat i verksamheten osedvanligt väl. Bland de förbättringar som gjorts under certifikatsperioden kan nämnas: - minskat utsläpp av växthusgaser per anställd - minskat antal utskrifter på kontoret - byter kontinuerligt ut fordon till fordon med utsläppsnivåer under 120 g CO2/km - minskat intern energiförbrukning per anställd - mäter kopierings- och utskriftsbeteende hos kunder, gör miljö- och kostnadsanalys och föreslår förbättringar, t.ex. styrd utskrift - klimatkompenserar för eget och kundernas CO2-utsläpp genom plantering av träd - erbjuder retursystem för toners - samtliga medarbetare har genomfört Miljökörkort - kontorsvarukatalogen även i web-shop och i pdf-format - miljöredovisning varje år vilken kommuniceras externt. För mer information, kontakta: Magnus Cramne, 08-556 318 17, magnus.cramne@docupartner.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

DocuPartner nu ISO 14 001-certifierade

2011-10-31
DocuPartner har omcertifierats enligt ISO 14 001 efter att ha uppfyllt kraven enligt kraven i ISO 14001.
Certifieringen, som utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut innebär att företaget uppfyller specifika uppställda miljökrav vad gäller miljöledning inom alla affärsområden.

Mikael Falk, vd för DocuPartner, säger:
”Vi har nu varit certifierade i tre år. Det innebar att årets revision var mer omfattande än de tidigare. Vi är stolta över att ännu en gång ha uppnått de miljömål som vi satt upp och fortsätter vår strävan att bli ännu bättre. Vi strävar efter att öka allmänhetens förtroende och de anställdas stolthet över företaget. Vårt engagemang för hälsa, säkerhet och miljö genomsyrar alla våra affärsaktiviteter, när vi arbetar mot ett hållbart samhälle"

Rapporten i korthet från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011-09-28:

Företagets ledningssystem är väl avpassat för verksamhetens miljöpåverkande aktiviteter och målarbetet bedrivs systematiskt och med ett gott resultat. Övergripande mål är minskat CO2-utsläpp och detta stöds av de detaljerade målen och handlingsplanerna, t.ex. val av fordon, samåkning vid kundbesök, rådgivning till kunder, samtransporter m.m.
Revisionsledarens bedömning utifrån den senaste treårsperioden är att företagets miljöprestanda förbättrats.

Ledningen visar ett stort engagemang och driver och uppmuntrar miljöarbetet i den löpande verksamheten. Personalen är väl insatt i sin egen roll i miljöledningssystemet och möjlighet att påverka företagets miljöprestanda. Ett stort antal förbättringsförslag är noterade under perioden och dessa har behandlats systematiskt.

Stor del av de förbättringar som gjorts rör företagets interna arbete. Miljöarbetet är integrerat i verksamheten osedvanligt väl. Bland de förbättringar som gjorts under certifikatsperioden kan nämnas:
- minskat utsläpp av växthusgaser per anställd
- minskat antal utskrifter på kontoret
- byter kontinuerligt ut fordon till fordon med utsläppsnivåer under 120 g CO2/km
- minskat intern energiförbrukning per anställd
- mäter kopierings- och utskriftsbeteende hos kunder, gör miljö- och kostnadsanalys och föreslår förbättringar, t.ex. styrd utskrift
- klimatkompenserar för eget och kundernas CO2-utsläpp genom plantering av träd
- erbjuder retursystem för toners
- samtliga medarbetare har genomfört Miljökörkort
- kontorsvarukatalogen även i web-shop och i pdf-format
- miljöredovisning varje år vilken kommuniceras externt.

För mer information, kontakta:
Magnus Cramne, 08-556 318 17, magnus.cramne@docupartner.se.
Källa: DocuPartner

Senaste nyheter