Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

DocuPartner minskar Co2 med 23%

https://www.klimatsmart.se/images/news/diagram250x176.jpg

DocuPartner har ett övergripande miljömål - att minska CO2-utsläppen med 30% per medarbetare från 2008 till 2012. Tills nu har DocuPartner minskat sina CO2 utsläpp med 23 % per medarbetare 2008-2011. ”Vi håller vår plan och är säkra på att kunna uppnå målet 2012” säger Magnus Cramne, delägare och miljöansvarig. Vi följer från och med verksamhetsåret 2008 upp våra utsläpp av växthusgaser en gång per år. Det mål som vi satt upp har räknats fram genom scenarioanalys, vilket innebär att vi utgått från utsläppen basåret 2008 och därefter identifierat ett stort antal möjliga åtgärder. Dessa åtgärder har värderats som lönsamma, kostnadseffektiva eller kostsamma och utifrån värdering och budget har vi satt samman en handlingsplan för vårt arbete med att reducera växthusgasutsläppen DocuPartner har ett övergripande miljömål som baseras på våra utsläpp av växthusgaser. Våra utsläpp av växthusgaser per anställd ska verksamhetsåret 2012 vara 30 procent lägre än basåret 2008. Vi gör allt vi kan för att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi arbetar dessutom kontinuerligt för att minska våra kunders miljöbelastning från sin dokument och utskriftshantering. Vi arbetar intensivt med att minska vår interna miljöpåverkan. Nedan listar vi ett antal åtgärder som vi arbetat med under 2011: - Vi har bytt ut två dieseldrivna bilar mot gasbilar. - Vi har klimatkompenserat för all el som förbrukas av våra kunder i de maskiner som vi säljer eller hyr ut. - Vi har klimatkompenserat för företagets totala Co2 utsläpp. - Utbildning & workshops med våra anställda för att öka kunskapsnivå och engagemang. - Samtliga anställda har framgångsrikt genomgått en grundläggande utbildning i miljöfrågor och tagit Miljökörkort. - Ökad andelen returer av förbrukade tonerkassetter. Vi har också hjälpt ett stort antal kunder med att reducera antalet utskrifter, konsoliderat deras maskinpark och därigenom minskat deras Co2 utsläpp samt kostnader.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

DocuPartner minskar Co2 med 23%

2012-05-23
DocuPartner har ett övergripande miljömål - att minska CO2-utsläppen med 30% per medarbetare från 2008 till 2012. Tills nu har DocuPartner minskat sina CO2 utsläpp med 23 % per medarbetare 2008-2011.

”Vi håller vår plan och är säkra på att kunna uppnå målet 2012” säger Magnus Cramne, delägare och miljöansvarig.

Vi följer från och med verksamhetsåret 2008 upp våra utsläpp av växthusgaser en gång per år. Det mål som vi satt upp har räknats fram genom scenarioanalys, vilket innebär att vi utgått från utsläppen basåret 2008 och därefter identifierat ett stort antal möjliga åtgärder.

Dessa åtgärder har värderats som lönsamma, kostnadseffektiva eller kostsamma och utifrån värdering och budget har vi satt samman en handlingsplan för vårt arbete med att reducera växthusgasutsläppen

DocuPartner har ett övergripande miljömål som baseras på våra utsläpp av växthusgaser. Våra utsläpp av växthusgaser per anställd ska verksamhetsåret 2012 vara 30 procent lägre än basåret 2008.

Vi gör allt vi kan för att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi arbetar dessutom kontinuerligt för att minska våra kunders miljöbelastning från sin dokument och utskriftshantering.

Vi arbetar intensivt med att minska vår interna miljöpåverkan. Nedan listar vi ett antal åtgärder som vi arbetat med under 2011:

- Vi har bytt ut två dieseldrivna bilar mot gasbilar.
- Vi har klimatkompenserat för all el som förbrukas av våra kunder i de maskiner som vi säljer eller hyr ut.
- Vi har klimatkompenserat för företagets totala Co2 utsläpp.
- Utbildning & workshops med våra anställda för att öka kunskapsnivå och engagemang.
- Samtliga anställda har framgångsrikt genomgått en grundläggande utbildning i miljöfrågor och tagit Miljökörkort.
- Ökad andelen returer av förbrukade tonerkassetter.

Vi har också hjälpt ett stort antal kunder med att reducera antalet utskrifter, konsoliderat deras maskinpark och därigenom minskat deras Co2 utsläpp samt kostnader.
Källa: DocuPartner

Senaste nyheter