Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

DocuPartner klimatkompenserar

https://www.klimatsmart.se/images/news/docuklimat200x261.jpg

Vi skrev tidigare om att det är ett viktigt mål för oss att minska koldioxidsläppen, och vi listade mycket av det vi gör. En mer kortsiktig lösning som vi använder oss av under tiden som vi arbetar med att minska våra utsläpp, är att kompensera för de utsläpp vi orsakar. Både våra egna utsläpp, och för den el som vår maskiner hos våra kunder förbrukar. Klimatkompensation är precis som det låter ett sätt att kompensera för de klimatförsämringar man orsakar. Man kan klimatkompensera genom trädplanteringar eller investeringar i projekt som effektiviserar vår energiförbrukning eller alternativa, gröna energikällor. Klimatkompensation fungerar med andra ord bäst som komplement till annat arbete och åtgärder för miljön. Klimatkompensation är inte ett sätt att ”köpa sig fri” från sin miljöpåverkan, utan precis som i vårt fall, ett sätt att bidra till positiva effekter medan vi arbetar med att sänka våra koldioxidutsläpp och övrig miljöpåverkan. Vi använder oss av ZeroMission för vår klimatkompensation. De företag som klimatkompenserar via ZeroMission undertecknar en avsiktsförklaring där man lovar att arbeta med åtgärder för att minska sin användning av fossila bränslen. Vi klimatkompenserar genom trädplanteringar i Moçambique i Afrika. Det gynnar inte bara miljön och en biologisk mångfald, utan sker i samverkan med lokala småbrukare – något som bidrar till att bekämpa fattigdom och gynna utvecklingen av hållbara lokala samhällen. Vi kompenserar för den el som våra kontorsmaskiner förbrukar hos våra kunder. Därför märker vi våra maskiner med symbolen överst i inlägget. För mer information, kontakta: Magnus Cramne, 0730-277 446, magnus.cramne@docupartner.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

DocuPartner klimatkompenserar

2012-06-18
Vi skrev tidigare om att det är ett viktigt mål för oss att minska koldioxidsläppen, och vi listade mycket av det vi gör. En mer kortsiktig lösning som vi använder oss av under tiden som vi arbetar med att minska våra utsläpp, är att kompensera för de utsläpp vi orsakar. Både våra egna utsläpp, och för den el som vår maskiner hos våra kunder förbrukar.

Klimatkompensation är precis som det låter ett sätt att kompensera för de klimatförsämringar man orsakar. Man kan klimatkompensera genom trädplanteringar eller investeringar i projekt som effektiviserar vår energiförbrukning eller alternativa, gröna energikällor.

Klimatkompensation fungerar med andra ord bäst som komplement till annat arbete och åtgärder för miljön. Klimatkompensation är inte ett sätt att ”köpa sig fri” från sin miljöpåverkan, utan precis som i vårt fall, ett sätt att bidra till positiva effekter medan vi arbetar med att sänka våra koldioxidutsläpp och övrig miljöpåverkan.

Vi använder oss av ZeroMission för vår klimatkompensation. De företag som klimatkompenserar via ZeroMission undertecknar en avsiktsförklaring där man lovar att arbeta med åtgärder för att minska sin användning av fossila bränslen.

Vi klimatkompenserar genom trädplanteringar i Moçambique i Afrika. Det gynnar inte bara miljön och en biologisk mångfald, utan sker i samverkan med lokala småbrukare – något som bidrar till att bekämpa fattigdom och gynna utvecklingen av hållbara lokala samhällen.

Vi kompenserar för den el som våra kontorsmaskiner förbrukar hos våra kunder. Därför märker vi våra maskiner med symbolen överst i inlägget.

För mer information, kontakta:
Magnus Cramne, 0730-277 446, magnus.cramne@docupartner.se.
Källa: DocuPartner

Senaste nyheter