Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

DocuPartner klarar årets miljörevision

https://www.klimatsmart.se/images/news/docupartner250x100pa.jpg

Årets revison av DocuPartners miljöledningssystem ISO 14 001 är klar. DocuPartners revisor från från SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut skriver i sin rapport. "Intrycket från genomförd revision är att miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten och ett aktivt och ärligt engagemang finns hos såväl ledning som personal." Nu är utmaningen att fortsätta hitta förbättringar och ytterligare minska våra Co2 utsläpp. Sedan 2008 har vi minskat Co2 utsläppen med 23%. Vårt mål är att sänka med 30% under 2012.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter