Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Den Hållbara Skolstaden Earth Hour

https://www.klimatsmart.se/images/news/helsingborg250x37a.jpg

Lördag den 26 mars arrangeras Earth Hour över hela världen. I Helsingborg uppmärksammas dagen bland annat med arrangemang vid Dunkers kulturhus, där projektet Den Hållbara Skolstaden medverkar med en utställning. Fyra elever från Skolstaden kommer att bemanna den monter som byggs upp på Dunkers kulturhus. Montern är en version av den utställning som för en vecka sedan visades vid Energimyndighetens nordiska energimässa Energiutblick i Göteborg. Också vid Energiutblick var det elever från Skolstaden som både konstruerade montern och presenterade projektet Den Hållbara Skolstaden – något som väckte stort intresse bland de nära 2000 besökarna. Den Hållbara Skolstaden startade 2010 och kommer att pågå till 2013. Projektet syftar dels till att energieffektivisera de skolor som ingår i Skolstaden, dels att vara ett föredöme för andra skolor och kommuner kring hur man kan arbeta aktivt med energi- och miljöfrågor. Projektet är Sveriges i särklass största i sitt slag och omsätter 40 miljoner kronor. Det som gör det unikt är att det aktivt involverar både personal och elever i energieffektiviseringsarbetet, istället för att enbart begränsa sig till tekniska installationer och optimering. Att öka medvetenhet och sprida kunskaper är minst lika viktigt som att skruva på rattar och ställa in ventiler! För mer information, kontakta: Liz Adamsson, projektledare Sustainable Innovation, 0706-92 10 10 Hans Dahlqvist, rektor naturvetenskapsprogrammet Skolstaden, 0732-31 12 19.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Den Hållbara Skolstaden Earth Hour

2011-03-24
Lördag den 26 mars arrangeras Earth Hour över hela världen. I Helsingborg uppmärksammas dagen bland annat med arrangemang vid Dunkers kulturhus, där projektet Den Hållbara Skolstaden medverkar med en utställning.

Fyra elever från Skolstaden kommer att bemanna den monter som byggs upp på Dunkers kulturhus. Montern är en version av den utställning som för en vecka sedan visades vid Energimyndighetens nordiska energimässa Energiutblick i Göteborg. Också vid Energiutblick var det elever från Skolstaden som både konstruerade montern och presenterade projektet Den Hållbara Skolstaden – något som väckte stort intresse bland de nära 2000 besökarna.

Den Hållbara Skolstaden startade 2010 och kommer att pågå till 2013. Projektet syftar dels till att energieffektivisera de skolor som ingår i Skolstaden, dels att vara ett föredöme för andra skolor och kommuner kring hur man kan arbeta aktivt med energi- och miljöfrågor.

Projektet är Sveriges i särklass största i sitt slag och omsätter 40 miljoner kronor. Det som gör det unikt är att det aktivt involverar både personal och elever i energieffektiviseringsarbetet, istället för att enbart begränsa sig till tekniska installationer och optimering. Att öka medvetenhet och sprida kunskaper är minst lika viktigt som att skruva på rattar och ställa in ventiler!

För mer information, kontakta:
Liz Adamsson, projektledare Sustainable Innovation, 0706-92 10 10
Hans Dahlqvist, rektor naturvetenskapsprogrammet Skolstaden, 0732-31 12 19.

Läs mer om projektet på: skolstaden.wordpress.com
Läs mer om Helsingborgs satsningar på Earth Hour på: bit.ly/fVsJbM

Senaste nyheter