Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Den 16-24 nov är årets "Europa minskar avfallet"

https://www.klimatsmart.se/images/news/ema250x243.jpg

För femte året i rad startar nu veckan då Europa ska minska avfallet. Över hela Europa arbetar lokala krafter för att öka kunskapen om vad vi kan göra för att minska mängden avfall. SÖRABs ägarkommuner arbetar sedan ett par år tillbaka långsiktigt tillsammans för att minska avfallsmängderna. 2012 genererade vi 460 kg sopor/person, totalt 4,4 miljoner ton. Prognosen för år 2030 är en fördubbling, till 8 800 000 ton hushållsavfall. Bara i Sverige. - Vi måste bryta den här trenden, säger Beatrice Tjärnhell, projektledare på SÖRAB. Tillsammans med nio ägarkommuner har vi ett övergripande mål till 2020 att vi ska stimulera resurshushållning för att minska avfallets mängd. Under detta ligger delmål till 2016 att matsvinnet ska ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med 2012 och att minst 50% av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i regionen ska kunna redovisa att och hur de arbetar aktivt med att minska avfallsmängden. Den 16-24 november pågår EU-projektet Europa minskar avfallet (EMA). Under denna vecka genomförs en mängd aktiviteter för att öka medvetenheten om hur vår livsstil och konsumtion påverkar miljön. Och att vi – var och en av oss – kan påverka! SÖRAB med ägarkommuner är självklart med. - Förra året lanserade vi skoltävlingen Matsalskampen under EMA-veckan. Tävlingen genomfördes nu under vårterminen och det var ca 14.000 elever som tävlade i att ha så lite matrester som möjligt kvar på sina tallrikar, berättar Beatrice Tjärnhell. I år fortsätter vi på samma tema och anordnar ett seminarium som heter ”Minska matsvinnet” för hemkunskapslärare och skolmåltidspersonal den 18 november. Karin Bergkvist från Hushållningssällskapet föreläser och kommer med råd och tips på vad man kan göra i köket för att minska svinnet. Ett annat övergripande mål som vi strävar mot i regionen är att öka återanvändningen, vilket också leder till att avfallet minskar. SÖRAB har utvecklat samarbeten på våra återvinningscentraler med flera organisationer som agerar på secondhandmarknaden. På samtliga återvinningscentraler kan du lämna kläder och skor till Erikshjälpen och dina användbara prylar till Myrorna. På Hagby ÅVC i Täby finns även Refurn som gärna tar emot dina gamla möbler och gör om dem till nya. - Det som är skräp för dig, kan ofta komma till nytta hos någon annan, avslutar Beatrice Tjärnhell. Fakta EMA: Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnar ett 40-tal organisatörer över 50 aktiviteter i Sverige. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka! För mer information kontakta: Beatrice Tjärnhell, projektledare SÖRAB, 08-505 804 05 (även mobil), beatrice.tjarnhell@sorab.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Den 16-24 nov är årets "Europa minskar avfallet"

2013-11-18
För femte året i rad startar nu veckan då Europa ska minska avfallet. Över hela Europa arbetar lokala krafter för att öka kunskapen om vad vi kan göra för att minska mängden avfall. SÖRABs ägarkommuner arbetar sedan ett par år tillbaka långsiktigt tillsammans för att minska avfallsmängderna.

2012 genererade vi 460 kg sopor/person, totalt 4,4 miljoner ton. Prognosen för år 2030 är en fördubbling, till 8 800 000 ton hushållsavfall. Bara i Sverige.

- Vi måste bryta den här trenden, säger Beatrice Tjärnhell, projektledare på SÖRAB. Tillsammans med nio ägarkommuner har vi ett övergripande mål till 2020 att vi ska stimulera resurshushållning för att minska avfallets mängd. Under detta ligger delmål till 2016 att matsvinnet ska ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med 2012 och att minst 50% av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i regionen ska kunna redovisa att och hur de arbetar aktivt med att minska avfallsmängden.

Den 16-24 november pågår EU-projektet Europa minskar avfallet (EMA). Under denna vecka genomförs en mängd aktiviteter för att öka medvetenheten om hur vår livsstil och konsumtion påverkar miljön. Och att vi – var och en av oss – kan påverka! SÖRAB med ägarkommuner är självklart med.

- Förra året lanserade vi skoltävlingen Matsalskampen under EMA-veckan. Tävlingen genomfördes nu under vårterminen och det var ca 14.000 elever som tävlade i att ha så lite matrester som möjligt kvar på sina tallrikar, berättar Beatrice Tjärnhell. I år fortsätter vi på samma tema och anordnar ett seminarium som heter ”Minska matsvinnet” för hemkunskapslärare och skolmåltidspersonal den 18 november. Karin Bergkvist från Hushållningssällskapet föreläser och kommer med råd och tips på vad man kan göra i köket för att minska svinnet.

Ett annat övergripande mål som vi strävar mot i regionen är att öka återanvändningen, vilket också leder till att avfallet minskar. SÖRAB har utvecklat samarbeten på våra återvinningscentraler med flera organisationer som agerar på secondhandmarknaden. På samtliga återvinningscentraler kan du lämna kläder och skor till Erikshjälpen och dina användbara prylar till Myrorna. På Hagby ÅVC i Täby finns även Refurn som gärna tar emot dina gamla möbler och gör om dem till nya.
- Det som är skräp för dig, kan ofta komma till nytta hos någon annan, avslutar Beatrice Tjärnhell.

Fakta EMA:
Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnar ett 40-tal organisatörer över 50 aktiviteter i Sverige. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

För mer information kontakta:
Beatrice Tjärnhell, projektledare SÖRAB, 08-505 804 05 (även mobil), beatrice.tjarnhell@sorab.se
Källa: SÖRAB

Senaste nyheter