Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Dalapiloter med klimat och miljötänk sökes

https://www.klimatsmart.se/images/news/lansstyrelsen-dalarna.png

Energiintelligent Dalarna, ett nätverk som drivs av bland andra Länsstyrelsen i Dalarnas län, söker nu fler framstående aktörer som kan bli utvalda till Dalapilot 2020. En Dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en förebild i energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi. – En Dalapilot är en aktör som arbetar både långsiktigt och strukturerat med klimat- och miljösatsningar. En Dalapilot ska också vara en föregångare i sin bransch. Den som blir utvald till Dalapilot åtar sig att fortsätta jobba proaktivt med energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och ökad användning av förnybar energi, berättar Sten-Rune Lundin, chef för enheten för agenda 2030 på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Dalapiloter utnämns ungefär vartannat år och sedan starten 2011 har sammanlagt 21 Dalapiloter utnämnts. Senast var det 2018 då Ernsts Express i Avesta fick ta emot priset för att de är Dalarnas grönaste åkeri, med bland annat lastbilar som kör på biobränslet HVO och test med ellastbilar. – Dalapiloterna handlar om att uppmuntra och lyfta föregångare i Dalarna inom energi- och klimatfrågor. Genom att utnämna dem så sprider vi även deras goda exempel som vi hoppas ska inspirera andra, säger Sten-Rune Lundin. Läs mer och nominera en Dalapilot på http://www.energiintelligent.se/sv/dalapiloter/pages/nu-söker-vi-dalapiloter.aspx/

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Dalapiloter med klimat och miljötänk sökes

2020-03-23

Senaste nyheter