Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Dags för solrevolution i Sverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/fru-watt-stalge250x167.jpg

Efter att ha vänt blickarna utåt och tittat på solkraftsprojekt i världen är det nu dags att titta på solkraftens etablering och tillväxt i Sverige. Närmare 8 av 10 svenskar (78 procent) tror att det finns en outnyttjad potential av solenergi i Sverige och marknaden växer fort. Den totala installerade effekten från solkraft under 2014 landade på närmare 80 MW 2014, vilket innebär en fördubbling för fjärde året i rad, samtidigt som priserna gick ned med cirka 1 Kr/W. Effekten motsvarar 3 300 eluppvärmda genomsnittshus. Så förutsättningarna för att utvinna solenergi i Sverige är mycket goda. Min kollega Stefan Sundelius, tillika solexpert på Telge Energi, menar att vi inte bara behöver se på exempelvis Tyskland som ett föregångsland utan också som ett bra exempel på hur mycket vi kan bygga ut solkraften här hemma; “Vi har bra förutsättningar i Sverige. Ljuset gör produktionen och vi har ungefär samma kapacitet som Tyskland har. Så kan dem så kan vi! Solstrålningen i Sverige har dessutom bra förutsättningar i och med att vi i stor utsträckning har droppkonstruktioner på taken, vilket gör det enkelt att montera solpaneler”. Så. Om förutsättningarna är goda och vi har en kapacitet som ligger nära Tysklands, varför har det då inte hänt mer? En av anledningarna tros vara att det saknas nationella mål för solkraften, likt de som satts upp för exempelvis vindkraft, och att det för privatkonsumenter saknats incitament för att producera solel. Det senare är något som nu ändrats i och med att staten gått in och subventionerat privatproduktion av solel och gjort det ekonomiskt fördelaktigt att bli mikroproducent av solel. “Vi strävar efter att öka andelen sol i våra erbjudanden, som kommer utvecklas allt mer under de kommande åren. Det viktigaste för oss är att få konsumenterna att förstå att de har makt att förändra marknaden. Om vi kan underbygga efterfrågan på solkraft genom att låta konsumenter få välja varifrån elen kommer och erbjuda en hållbar produkt så kommer omställningen från fossila bränslen gå mycket fortare”, fortsätter Stefan Sundelius. Samtidigt finns det en del hinder i vägen som hämmar utvecklingen av solenergi i Sverige. Vi vill att det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen solel. För att nå dit behöver vi gemensamt få till förändringar av lagar och regler som gynnar utvecklingen av egenproducerad el. Därför har vi tillsammans med HSB, Familjebostäder och Solkompaniet bildat Solelkommissionen. Med initiativet Solelkommissionen vill vi lyfta solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter. Solkraft kan inte ensamt försörja ett land eller en stad då produktionen på vinterhalvåret är låg. Men tillsammans kan vi öka andelen solkraft i vår mix och tillsammans med vind- och vattenkraft kan vi bli självförsörjande på förnyar energi. Solkraften, och tekniken bakom den har också potential att bli en ny stor exportprodukt för Sverige. Så vad väntar vi på? / Fru Watt - Petra Hallebrant, Telge Energi

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Dags för solrevolution i Sverige

2015-04-10
Efter att ha vänt blickarna utåt och tittat på solkraftsprojekt i världen är det nu dags att titta på solkraftens etablering och tillväxt i Sverige.

Närmare 8 av 10 svenskar (78 procent) tror att det finns en outnyttjad potential av solenergi i Sverige och marknaden växer fort. Den totala installerade effekten från solkraft under 2014 landade på närmare 80 MW 2014, vilket innebär en fördubbling för fjärde året i rad, samtidigt som priserna gick ned med cirka 1 Kr/W. Effekten motsvarar 3 300 eluppvärmda genomsnittshus.

Så förutsättningarna för att utvinna solenergi i Sverige är mycket goda. Min kollega Stefan Sundelius, tillika solexpert på Telge Energi, menar att vi inte bara behöver se på exempelvis Tyskland som ett föregångsland utan också som ett bra exempel på hur mycket vi kan bygga ut solkraften här hemma;

“Vi har bra förutsättningar i Sverige. Ljuset gör produktionen och vi har ungefär samma kapacitet som Tyskland har. Så kan dem så kan vi! Solstrålningen i Sverige har dessutom bra förutsättningar i och med att vi i stor utsträckning har droppkonstruktioner på taken, vilket gör det enkelt att montera solpaneler”.

Så. Om förutsättningarna är goda och vi har en kapacitet som ligger nära Tysklands, varför har det då inte hänt mer?

En av anledningarna tros vara att det saknas nationella mål för solkraften, likt de som satts upp för exempelvis vindkraft, och att det för privatkonsumenter saknats incitament för att producera solel.

Det senare är något som nu ändrats i och med att staten gått in och subventionerat privatproduktion av solel och gjort det ekonomiskt fördelaktigt att bli mikroproducent av solel.

“Vi strävar efter att öka andelen sol i våra erbjudanden, som kommer utvecklas allt mer under de kommande åren. Det viktigaste för oss är att få konsumenterna att förstå att de har makt att förändra marknaden. Om vi kan underbygga efterfrågan på solkraft genom att låta konsumenter få välja varifrån elen kommer och erbjuda en hållbar produkt så kommer omställningen från fossila bränslen gå mycket fortare”, fortsätter Stefan Sundelius.

Samtidigt finns det en del hinder i vägen som hämmar utvecklingen av solenergi i Sverige. Vi vill att det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen solel.

För att nå dit behöver vi gemensamt få till förändringar av lagar och regler som gynnar utvecklingen av egenproducerad el. Därför har vi tillsammans med HSB, Familjebostäder och Solkompaniet bildat Solelkommissionen.

Med initiativet Solelkommissionen vill vi lyfta solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa.

För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Solkraft kan inte ensamt försörja ett land eller en stad då produktionen på vinterhalvåret är låg. Men tillsammans kan vi öka andelen solkraft i vår mix och tillsammans med vind- och vattenkraft kan vi bli självförsörjande på förnyar energi.

Solkraften, och tekniken bakom den har också potential att bli en ny stor exportprodukt för Sverige. Så vad väntar vi på?

/ Fru Watt - Petra Hallebrant, Telge Energi

Senaste nyheter