Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Cramos Hållbarhetsredovisning 2014

https://www.klimatsmart.se/images/news/cramo-sustainability-report-2014-196x281.jpg

Nu finns Cramos Hållbarhetsredovisning 2014 att läsa och här är ett kort utdrag: Vi på Cramo är fast beslutna att erbjuda ett hållbart värde till våra kunder. För oss innebär hållbarhet att alltid möta och överträffa våra kunders förväntningar och det är så vi bygger långsiktiga kundrelationer. Vi har undertecknat FN:s Global Compacts principer för ansvarsfulla affärer. Sedan 2013 har vi också kontrollerat om våra leverantörer stöder FN Global Compact och att de uppfyller lokala miljö-, hälso-, och säkerhetskrav. Hållbar verksamhet bygger på förtroende och våra etiska standarder är grunden för detta. Dessa etiska normer uttrycks i våra värderingar och Cramo's uppförandekod. Vi arbetar kontinuerligt för att förankra och säkerställa våra etiska riktlinjer. Att minska energiförbrukningen och sänka energikostnaderna är centrala frågor för oss och våra kunder. Våra depåer arbetar systematiskt med energisnåla åtgärder såsom att installera isolerande dörrar och att byta till energieffektiv belysning. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att spara både energi och resurser genom att hyra de maskiner som behövs i stället för att köpa nya.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter