Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Cramos hållbarhetsrapport 2015 på svenska

https://www.klimatsmart.se/images/news/cramo-hallbarhetsredovisning2015-200x283.jpg

Cramo Group är en ledande europeisk fullservice-uthyrare inom byggsektorn. Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggföretag, tillverkningsföretag och den offentliga sektorn. Cramo Care är vårt ramverk för att införliva hållbarhet i våra verksamheter och de tjänster vi erbjuder. Sedan 2009 är Cramo undertecknare av FN:s Global Compact-principer. Här följer några utdrag ur vår Hållbarhetsredovisning för 2015: Hållbara affärer bygger på förtroende – det innebär att vi bedriver vår verksamhet ur ett livscykelperspektiv. Vi är måna om att attrahera ansvarsfulla medarbetare och leverantörer till alla delar av organisationen, och under alla steg i värdekedjan, i syfte att åstadkomma exceptionell kundnöjdhet. Uthyrning bidrar, genom att det är en delningsekonomi, direkt till ett effektivare resurs-utnyttjande och optimering inom transport- och logistikområdet. Det driver även på omställningen till en mer cirkulär och hållbar ekonomi genom utvecklingen av lösningar och, indirekt, produkter (när det gäller såväl ergonomi och säkerhet som beständighet och återvinning). - Leif Gustafsson, President & CEO Vi tillämpar försiktighetsprincipen när vi fattar beslut som påverkar miljön. Att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna är centrala frågor för Cramo och våra kunder. Standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är implementerade i Cramo i Finland, Sverige, Danmark och Norge, och vi har årliga energimål på dessa marknader. Certifieringsprocessen är pågående och målet är samtliga Cramos marknader. Ett av Cramos fokusområden under det gångna året har varit att genomdriva en uppgradering till LED-belysning i Cramoskyltarna på våra depåer. LED-lampor har en imponerande livslängd och är kostnadseffektiva. Ett annat fokus har varit energisnål uppvärmning. Vid Cramo i Litauen och Cramo i Lettland har termostater installerats i Cramos depåer. Termostaterna bidrar till att minska elförbrukningen för uppvärmning med 30 procent. Cramo Group medverkar i den internationella klimatsatsningen Carbon Disclosure Project, som innebär att vi varje år rapporterar våra utsläpp. Utsläppen övervakas med hjälp av det internationella växthusgasprotokollet för utsläppsberäkningar.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Cramos hållbarhetsrapport 2015 på svenska

2016-08-08
Cramo Group är en ledande europeisk fullservice-uthyrare inom byggsektorn. Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggföretag, tillverkningsföretag och den offentliga sektorn. Cramo Care är vårt ramverk för att införliva hållbarhet i våra verksamheter och de tjänster vi erbjuder. Sedan 2009 är Cramo undertecknare av FN:s Global Compact-principer.

Här följer några utdrag ur vår Hållbarhetsredovisning för 2015:

Hållbara affärer bygger på förtroende – det innebär att vi bedriver vår verksamhet ur ett livscykelperspektiv. Vi är måna om att attrahera ansvarsfulla medarbetare och leverantörer till alla delar av organisationen, och under alla steg i värdekedjan, i syfte att åstadkomma exceptionell kundnöjdhet. Uthyrning bidrar, genom att det är en delningsekonomi, direkt till ett effektivare resurs-utnyttjande och optimering inom transport- och logistikområdet. Det driver även på omställningen till en mer cirkulär och hållbar ekonomi genom utvecklingen av lösningar och, indirekt, produkter (när det gäller såväl ergonomi och säkerhet som beständighet och återvinning).
- Leif Gustafsson, President & CEO

Vi tillämpar försiktighetsprincipen när vi fattar beslut som påverkar miljön. Att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna är centrala frågor för Cramo och våra kunder.
Standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är implementerade i Cramo i Finland, Sverige, Danmark och Norge, och vi har årliga energimål på dessa marknader. Certifieringsprocessen är pågående och målet är samtliga Cramos marknader.

Ett av Cramos fokusområden under det gångna året har varit att genomdriva en uppgradering till LED-belysning i Cramoskyltarna på våra depåer. LED-lampor har en imponerande livslängd och är kostnadseffektiva.

Ett annat fokus har varit energisnål uppvärmning. Vid Cramo i Litauen och Cramo i Lettland har termostater installerats i Cramos depåer. Termostaterna bidrar till att minska elförbrukningen för uppvärmning med 30 procent.

Cramo Group medverkar i den internationella klimatsatsningen Carbon Disclosure Project, som innebär att vi varje år rapporterar våra utsläpp. Utsläppen övervakas med hjälp av det internationella växthusgasprotokollet för utsläppsberäkningar.
Källa: Cramo

Senaste nyheter