Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Cramo satsar på hållbart byggande

https://www.klimatsmart.se/images/news/cramo-erikbengtsson250x206.jpg

Dagens stora intresse för hållbarhetsfrågor innefattar inte minst byggbranschens energieffektivitet. Där handlar det mesta dock om den färdiga byggnaden, och ibland om byggmaterial och rivningsfasens avfallshantering. – Väldigt lite handlar om hållbara lösningar i själva uppförandefasen, säger Erik Bengtsson och tillägger; – De stora svenska byggbolagen är förmodligen världsledande när det gäller branschens arbete med hållbarhetsfrågor. Men där är fokus huvudsakligen på energiåtgången i den färdiga byggnaden och - ibland - på arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. – Ska vi få ett hållbart byggande krävs att vi uppmärksammar hela kretsloppet från miljöval och byggmaterial, via försörjningen av maskiner, utrustning och andra insatsvaror i uppförandefasen, till påverkan under byggnadens livstid och - slutligen - dess avveckling. – Det finns exempel där detta görs, som Norra Djurgårdsstaden, men mycket av det tänkandet är lika viktigt och möjligt även i mindre projekt. Alla led i byggandet kan bli bättre. Allt handlar om engagemang. Specialiserad maskinpark uppfyller lagkrav: Hyrbranschen kan hjälpa till på många sätt med att göra byggandet mer hållbart, både när det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, framhåller Erik Bengtsson. – Det handlar om energiåtgång, det handlar om att vi kan samordna transporter, det handlar om resurseffektivitet genom att flera delar på samma resurs, det handlar om arbetsmiljöfrågor där vi erbjuder utbildningar. Idag finns det tillgång till en modern och specialiserad maskinpark via hyrbolagen med lösningar som erbjuder en rad positiva aspekter ur hållbarhetsperspektiv. – De stora volymerna ger kostnadsfördelar, de breda hyrsortimenten med alltmer specialiserad – och därmed effektivare – maskiner ger ökad produktivitet och den geografiska spridningen kan underlätta tillgängligheten för byggföretagen och möjligheten att uppnå sina hållbarhetsmål. Inom maskinuthyrningen är det i första hand byggfasen vi kan påverka, även om delar av den utrustning vi tillhandahåller används i såväl förvaltningsfasen som under avvecklingen av en byggnad. – Vår verksamhet uppfyller den senaste lagstiftningen. Vi följer utvecklingen inom både nationell- och EU-lagstiftningen och vi arbetar systematiskt med att hitta lösningar på hur vi kan minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Urhyrningsföretagens inköpsvolymer ger möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen i leverantörsledet. Och på en mer vardaglig nivå sker exempelvis tvätt av maskiner och utrustning sker exempelvis alltid i tvätthallar med oljeavskiljare och med godkända kemiska produkter, förklarar Erik Bengtsson. Minskar koldioxidbelastningen: En vanlig uppfattning i branschen är att ett fastighetsbygge släpper ut lika mycket koldioxid under byggtiden som den färdiga byggnaden gör i drift under 2030 år. – Genom att välja Cramo Energietablering kan energianvändningen på kundens arbetsplats minskas med upp till 50 procent - ett resultat av bland annat energieffektiva bodar, hissar och belysning samt verktyg för mätning och uppföljning av energianvändning, kommenterar Erik Bengtsson och tillägger: – I en standarduppställning med gröna moduler uppvärmda med fjärrvärme kan koldioxidbelastningen i vissa fall minskas med 70 procent under ett år jämfört med moduler uppvärmda med direktverkande el. Avgörande här är en ökad energieffektivitet, men även den miljömässiga marginalbelastningen av den lokala fjärrvärmeproduktionen. Skapar säkrare arbetsmiljö: Genom att hyra kan byggbolaget även göra arbetsmiljön säkrare. – Vi har moderna och säkra maskiner, vilket minimerar risken att någon drabbas av arbetsmiljörelaterade skador. Genom Cramo Safety erbjuds ett komplett paket med produkter och tjänster som höjer säkerheten och förenklar arbetet för kunderna. Vi utbildar även många kunder. Cramoskolans utbildningar har hittills haft 8000 externa elever, avslutar Erik Bengtsson.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Cramo satsar på hållbart byggande

2015-02-20
Erik Bengtsson, VD Cramo
Dagens stora intresse för hållbarhetsfrågor innefattar inte minst byggbranschens energieffektivitet. Där handlar det mesta dock om den färdiga byggnaden, och ibland om byggmaterial och rivningsfasens avfallshantering.

– Väldigt lite handlar om hållbara lösningar i själva uppförandefasen, säger Erik Bengtsson och tillägger;

– De stora svenska byggbolagen är förmodligen världsledande när det gäller branschens arbete med hållbarhetsfrågor. Men där är fokus huvudsakligen på energiåtgången i den färdiga byggnaden och - ibland - på arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

– Ska vi få ett hållbart byggande krävs att vi uppmärksammar hela kretsloppet från miljöval och byggmaterial, via försörjningen av maskiner, utrustning och andra insatsvaror i uppförandefasen, till påverkan under byggnadens livstid och - slutligen - dess avveckling.

– Det finns exempel där detta görs, som Norra Djurgårdsstaden, men mycket av det tänkandet är lika viktigt och möjligt även i mindre projekt. Alla led i byggandet kan bli bättre. Allt handlar om engagemang.

Specialiserad maskinpark uppfyller lagkrav:

Hyrbranschen kan hjälpa till på många sätt med att göra byggandet mer hållbart, både när det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, framhåller Erik Bengtsson.

– Det handlar om energiåtgång, det handlar om att vi kan samordna transporter, det handlar om resurseffektivitet genom att flera delar på samma resurs, det handlar om arbetsmiljöfrågor där vi erbjuder utbildningar.

Idag finns det tillgång till en modern och specialiserad maskinpark via hyrbolagen med lösningar som erbjuder en rad positiva aspekter ur hållbarhetsperspektiv.

– De stora volymerna ger kostnadsfördelar, de breda hyrsortimenten med alltmer specialiserad – och därmed effektivare – maskiner ger ökad produktivitet och den geografiska spridningen kan underlätta tillgängligheten för byggföretagen och möjligheten att uppnå sina hållbarhetsmål. Inom maskinuthyrningen är det i första hand byggfasen vi kan påverka, även om delar av den utrustning vi tillhandahåller används i såväl förvaltningsfasen som under avvecklingen av en byggnad.

– Vår verksamhet uppfyller den senaste lagstiftningen. Vi följer utvecklingen inom både nationell- och EU-lagstiftningen och vi arbetar systematiskt med att hitta lösningar på hur vi kan minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Urhyrningsföretagens inköpsvolymer ger möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen i leverantörsledet. Och på en mer vardaglig nivå sker exempelvis tvätt av maskiner och utrustning sker exempelvis alltid i tvätthallar med oljeavskiljare och med godkända kemiska produkter, förklarar Erik Bengtsson.

Minskar koldioxidbelastningen:

En vanlig uppfattning i branschen är att ett fastighetsbygge släpper ut lika mycket koldioxid under byggtiden som den färdiga byggnaden gör i drift under 2030 år.

– Genom att välja Cramo Energietablering kan energianvändningen på kundens arbetsplats minskas med upp till 50 procent - ett resultat av bland annat energieffektiva bodar, hissar och belysning samt verktyg för mätning och uppföljning av energianvändning, kommenterar Erik Bengtsson och tillägger:

– I en standarduppställning med gröna moduler uppvärmda med fjärrvärme kan koldioxidbelastningen i vissa fall minskas med 70 procent under ett år jämfört med moduler uppvärmda med direktverkande el. Avgörande här är en ökad energieffektivitet, men även den miljömässiga marginalbelastningen av den lokala fjärrvärmeproduktionen.

Skapar säkrare arbetsmiljö:

Genom att hyra kan byggbolaget även göra arbetsmiljön säkrare.

– Vi har moderna och säkra maskiner, vilket minimerar risken att någon drabbas av arbetsmiljörelaterade skador. Genom Cramo Safety erbjuds ett komplett paket med produkter och tjänster som höjer säkerheten och förenklar arbetet för kunderna. Vi utbildar även många kunder. Cramoskolans utbildningar har hittills haft 8000 externa elever, avslutar Erik Bengtsson.
Källa: Cramo

Senaste nyheter