Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Cramo kraftsamlar för ökad hållbarhet

https://www.klimatsmart.se/images/news/cramo-leif-gustafsson250x178.jpg

På Cramo är hållbarhet inte ett delegerat specialistansvar utan en ledningsfråga på högsta nivå. - Målet är att hållbarhet ska bli en integrerad del i hela verksamheten och genomsyra allt vi gör, säger nye koncernchefen Leif Gustafsson. Med en affärsmodell som bygger på att hjälpa kunder dela på resurser är hållbarhetsfrågor alltid närvarande i Cramos verksamhet. ‒ Hyreslösningar bidrar i sig till ett effektivt resursutnyttjande. Med energismarta lösningar och produkter med hög säkerhet och liten miljöpåverkan kan vi hjälpa våra kunder i deras egen hållbarhetssträvan, framhåller Leif Gustafsson. I början av året tillträdde Leif Gustafsson som koncernchef för Cramo, ett av Europas största uthyrningsföretag med drygt 330 depåer i 15 länder. Han kommer närmast från Stena Metall Group där hållbarhet varit i fokus för hans arbete som VD för Stena Recycling International AB och dessförinnan som VD för Stena Recycling AB. Leif Gustafsson har även en bakgrund från ABB och var VD för YIT Sverige AB innan han kom till Stena Metall. Ur ett hållbarhetsperspektiv har Leif Gustafsson med sig många olika infallsvinklar som han kan tillföra i sitt nya uppdragssammanhang. ‒ Jag har arbetat inom återvinning i nästan åtta år och sett många olika typer av kundbolag förändra sin syn på hållbarhet och där vi som återvinningsbolag har varit en del av deras utveckling. Vill ta en mer aktiv roll: Cramo arbetar redan idag brett med den här typen av frågor och har kommit långt på området, anser Leif Gustafsson. ‒ Cramo kan förstås bli bättre inom alla områden och vi ska ta det här ett antal steg framåt genom att höja nivån och integrera det i vår totala strategi. Vi tycker inte att det räcker med att enbart efterleva myndighetskrav och kundkrav. Därför har vi beslutat att ta en mer aktiv roll inom hållbarhetsområdet och med full kraft fokusera på de här frågorna, bland annat genom att driva utvecklingen framåt genom partnerskap – både med kunder som har en hög ambition inom området och med andra intressegrupper, förklarar Leif och tillägger: ‒ Vi köper årligen maskiner och utrustning för betydande summor. Genom det har vi möjlighet att påverka hur man kan göra produkter mer återanvändningsbara som reservdelar eller återvinningsbara i högre utsträckning, vilket vi redan gör genom olika pågående samarbeten. Vill anställa fler kvinnor: Ett av Leif Gustafssons första initiativ på det nya jobbet var att utse en HR-direktör, en Kommunikationsdirektör och en särskild Hållbarhetsdirektör ‒Cramos första. ‒ Vi förstärker oss på flera sätt, även på kommunikationssidan. Det här handlar väldigt mycket om både information internt och kommunikation externt för att förstärka vad vi vill att vårt varumärke ska stå för. Oavsett om man är anställd, kund eller investerare måste man få en gemensam och tydlig bild av vad Cramo är och står för. ‒ Vi förstärker oss också på HR-sidan för att säkerställa att våra medarbetare utvecklas i den takt som är nödvändig för att möta morgondagens krav. Cramo är en ”peoples business” där framgången är helt beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang. Vi är också nära kopplade till byggindustrin där det generellt är väldigt få kvinnor som jobbar. Det är en utmaning även för oss och vi försöker aktivt rekrytera fler kvinnor för att får in mer kompetens och en annan syn på det vi gör. Att hitta nyckelpersoner med rätt kompetens är en utmaning för alla branscher framöver, och kan vi bredda oss och visa hur attraktivt det är även för kvinnor att arbeta i vår bransch så ökar vi den möjligheten. Återkoppling till maskinleverantörer: Leif Gustafsson valdes nyligen in i styrelsen för European Rental Association (ERA) som organiserar 5 000 företag inom uthyrning i Europa, Turkiet och Ryssland och som Leif ser som en viktig kanal för utveckling av hållbarhetsfrågor. ‒ Inom ERA är vi många stora internationella bolag samlade under ett paraply. Hållbarhet finns med väldigt tydligt som en gemensam agenda och ERA hjälper till att öka fokus på maskinleverantörernas val av olika typer av material i sina produkter och så vidare. Där är vi ganska starka. ERA bedriver också lobbyingverksamhet mot EU, vilket de nationella bolagen inte kan göra, poängterar Leif. Växande modulverksamhet: Cramos stora utmaning framöver är att utveckla ett företag som ska vara hållbart för nästa generation, framhåller Leif Gustafsson. ‒ Det innebär att vi försöker titta in i framtiden lite grann, försöka se runt hörnet vad ny teknik kan hjälpa till med, hur vi kan integrera mer med kunder och lära oss utveckla nya koncept. De flesta har en bild av Cramo som ett verktygs- och maskinuthyrningsföretag, men Leif Gustafsson vill också lyfta fram modulsidan – Cramo Adapteo - som är en betydande del av verksamheten och där han ser stora utvecklingsmöjligheter. ‒ Vi erbjuder standardmässigt högkvalitativa moduler och det är inte bara för skolor, dagis och kontor utan även olika typer av boende. Den här delen av Cramo kommer att utvecklas mer också mot andra områden. Viktigt att ta socialt ansvar: Leif Gustafsson vill slutligen understryka att Cramo som företag har en påverkan även på saker som ligger utanför den egna verksamheten och kundrelationerna. ‒ Vårt ansvar och inflytande som stor inköpare är uppenbart. Och vi har även ett socialt ansvar. Vårt långvariga samarbete med SOS Barnbyar internationellt och de svenska samarbetena med Klara K, Yrkes SM och Årets Ungdomscoach med Handbollsligan är exempel på sinsemellan helt olika områden, men med det gemensamt att de handlar viktiga framtidsfrågor såsom barnens rätt till utbildning och trygghet, jämställdhet, professionell utveckling och ledarskap.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Cramo kraftsamlar för ökad hållbarhet

2016-10-25
Leif Gustafsson, koncernchef Cramo
På Cramo är hållbarhet inte ett delegerat specialistansvar utan en ledningsfråga på högsta nivå.

- Målet är att hållbarhet ska bli en integrerad del i hela verksamheten och genomsyra allt vi gör, säger nye koncernchefen Leif Gustafsson.

Med en affärsmodell som bygger på att hjälpa kunder dela på resurser är hållbarhetsfrågor alltid närvarande i Cramos verksamhet.

‒ Hyreslösningar bidrar i sig till ett effektivt resursutnyttjande. Med energismarta lösningar och produkter med hög säkerhet och liten miljöpåverkan kan vi hjälpa våra kunder i deras egen hållbarhetssträvan, framhåller Leif Gustafsson.

I början av året tillträdde Leif Gustafsson som koncernchef för Cramo, ett av Europas största uthyrningsföretag med drygt 330 depåer i 15 länder. Han kommer närmast från Stena Metall Group där hållbarhet varit i fokus för hans arbete som VD för Stena Recycling International AB och dessförinnan som VD för Stena Recycling AB. Leif Gustafsson har även en bakgrund från ABB och var VD för YIT Sverige AB innan han kom till Stena Metall.

Ur ett hållbarhetsperspektiv har Leif Gustafsson med sig många olika infallsvinklar som han kan tillföra i sitt nya uppdragssammanhang.

‒ Jag har arbetat inom återvinning i nästan åtta år och sett många olika typer av kundbolag förändra sin syn på hållbarhet och där vi som återvinningsbolag har varit en del av deras utveckling.

Vill ta en mer aktiv roll:
Cramo arbetar redan idag brett med den här typen av frågor och har kommit långt på området, anser Leif Gustafsson.

‒ Cramo kan förstås bli bättre inom alla områden och vi ska ta det här ett antal steg framåt genom att höja nivån och integrera det i vår totala strategi. Vi tycker inte att det räcker med att enbart efterleva myndighetskrav och kundkrav. Därför har vi beslutat att ta en mer aktiv roll inom hållbarhetsområdet och med full kraft fokusera på de här frågorna, bland annat genom att driva utvecklingen framåt genom partnerskap – både med kunder som har en hög ambition inom området och med andra intressegrupper, förklarar Leif och tillägger:

‒ Vi köper årligen maskiner och utrustning för betydande summor. Genom det har vi möjlighet att påverka hur man kan göra produkter mer återanvändningsbara som reservdelar eller återvinningsbara i högre utsträckning, vilket vi redan gör genom olika pågående samarbeten.

Vill anställa fler kvinnor:
Ett av Leif Gustafssons första initiativ på det nya jobbet var att utse en HR-direktör, en Kommunikationsdirektör och en särskild Hållbarhetsdirektör ‒Cramos första.

‒ Vi förstärker oss på flera sätt, även på kommunikationssidan. Det här handlar väldigt mycket om både information internt och kommunikation externt för att förstärka vad vi vill att vårt varumärke ska stå för. Oavsett om man är anställd, kund eller investerare måste man få en gemensam och tydlig bild av vad Cramo är och står för.

‒ Vi förstärker oss också på HR-sidan för att säkerställa att våra medarbetare utvecklas i den takt som är nödvändig för att möta morgondagens krav. Cramo är en ”peoples business” där framgången är helt beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang. Vi är också nära kopplade till byggindustrin där det generellt är väldigt få kvinnor som jobbar. Det är en utmaning även för oss och vi försöker aktivt rekrytera fler kvinnor för att får in mer kompetens och en annan syn på det vi gör. Att hitta nyckelpersoner med rätt kompetens är en utmaning för alla branscher framöver, och kan vi bredda oss och visa hur attraktivt det är även för kvinnor att arbeta i vår bransch så ökar vi den möjligheten.

Återkoppling till maskinleverantörer:
Leif Gustafsson valdes nyligen in i styrelsen för European Rental Association (ERA) som organiserar 5 000 företag inom uthyrning i Europa, Turkiet och Ryssland och som Leif ser som en viktig kanal för utveckling av hållbarhetsfrågor.

‒ Inom ERA är vi många stora internationella bolag samlade under ett paraply. Hållbarhet finns med väldigt tydligt som en gemensam agenda och ERA hjälper till att öka fokus på maskinleverantörernas val av olika typer av material i sina produkter och så vidare. Där är vi ganska starka. ERA bedriver också lobbyingverksamhet mot EU, vilket de nationella bolagen inte kan göra, poängterar Leif.

Växande modulverksamhet:
Cramos stora utmaning framöver är att utveckla ett företag som ska vara hållbart för nästa generation, framhåller Leif Gustafsson.

‒ Det innebär att vi försöker titta in i framtiden lite grann, försöka se runt hörnet vad ny teknik kan hjälpa till med, hur vi kan integrera mer med kunder och lära oss utveckla nya koncept.

De flesta har en bild av Cramo som ett verktygs- och maskinuthyrningsföretag, men Leif Gustafsson vill också lyfta fram modulsidan – Cramo Adapteo - som är en betydande del av verksamheten och där han ser stora utvecklingsmöjligheter.

‒ Vi erbjuder standardmässigt högkvalitativa moduler och det är inte bara för skolor, dagis och kontor utan även olika typer av boende. Den här delen av Cramo kommer att utvecklas mer också mot andra områden.

Viktigt att ta socialt ansvar:
Leif Gustafsson vill slutligen understryka att Cramo som företag har en påverkan även på saker som ligger utanför den egna verksamheten och kundrelationerna.

‒ Vårt ansvar och inflytande som stor inköpare är uppenbart. Och vi har även ett socialt ansvar. Vårt långvariga samarbete med SOS Barnbyar internationellt och de svenska samarbetena med Klara K, Yrkes SM och Årets Ungdomscoach med Handbollsligan är exempel på sinsemellan helt olika områden, men med det gemensamt att de handlar viktiga framtidsfrågor såsom barnens rätt till utbildning och trygghet, jämställdhet, professionell utveckling och ledarskap.
Källa: Cramo

Senaste nyheter