Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Coca-Cola Sverige mot klimatneutralitet

https://www.klimatsmart.se/images/news/cocacola152x56.gif

Cola arbetar aktivt över hela världen med att bidra till en minskad miljöpåverkan inom framförallt klimat, vatten och förpackningar. För tredje året i rad presenterar Coca-Cola Drycker Sverige AB sin hållbarhetsredovisning som definierar tydliga mätbara mål, strategier och visioner för vilka åtgärder som genomförts och vilka fortsatta utmaningar världens starkaste varumärke står inför. Rapporten visar bland annat på skärpta klimatmål som handlar om att minska utsläppen av koldioxid med 80 procent till 2020. År 2050 ska de vara noll. Under 2009 hade Coca-Cola Drycker Sverige ett flertal stora framsteg inom sitt hållbarhets- och CSR-arbete. De blev certifierade enligt ISO 22000 och PAS 220 som bevis på att drycker företaget producerar håller hög kvalitet och säkerhet. De minskade sitt koldioxidutsläpp ytterligare och har tydligare definierat vägen mot klimatneutralitet med målet att minska utsläppen av koldioxid med 80 procent till 2020. De gjorde även ett stort avtryck när de stängde hela verksamheten under en hel dag för att arbeta som volontärer för Myrorna. - Vi på Coca-Cola i Sverige tar ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vi har satt vad som kan upplevas som ganska kaxiga mål. Men vi ser att de är fullt genomförbara, mycket tack vare våra medarbetares stora engagemang och våra tydliga riktlinjer från Coca-Cola Company, säger Göran Holm, VD på Coca-Cola Drycker Sverige. Vi utvecklar hela tiden vårt hållbarhetsarbete och har under det gångna året fått flera kvitton på att vi är framgångsrika. Dessutom har vi inlett ett långsiktigt arbete med fokus på socialt ansvar genom exempelvis vårt samarbete med Myrorna och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla. Det lokala och globala miljöarbetet bedrivs inom flera olika områden; återvinning, minskning av koldioxidutsläpp, miljövänlig körning (eco-driving), vatten-neutralitet och kylhantering. Här följer några exempel ur Hållbarhetsredovisningen 2009: Nytt klimatmål: -80 % CO2 till 2020 Coca-Cola har under året utvecklat sin klimatstrategi och tydliggjort ambitionsnivån. I början av 2010 fastslog de målet att minska utsläppen av koldioxid med 80 % till 2020 (basår 2004). 2050 ska de vara noll. Engagerade medarbetare Medarbetarna hos Coca-Cola är generellt sett mycket nöjda med sin arbetsplats. Medarbetarindex ökade från 78 (2008) till 80 (2009). Varje medarbetare har individuella mål att genomföra ett visst antal förbättringar, och bidrog med i snitt 5 genomförda förbättringsåtgärder under året. Certifiering enligt ISO 22000 och PAS 220 I november blev Coca-Cola certifierade i livsmedelssäkerhet enligt de internationella standarderna ISO 22000 och PAS 220. Det är ett kvitto på att de drycker företaget producerar varje dag håller mycket hög kvalitet och säkerhet. Sveriges största Volontärdag I februari stängdes verksamheten under en heldag och medarbetarna fick istället arbeta som volontärer för Myrorna, i samarbete med Volontärbyrån. Dagen var startskottet för en mer långsiktig och strategisk inställning till socialt ansvarstagande. Under sommaren 2010 genomförs den största insatsen någonsin för städning av stränder utmed hela Sveriges kust, i samarbete med Städa Sverige. För ytterligare information, kontakta: Peter Bodor, Public Affairs & Communication Director Coca-Cola Drycker Sverige AB, 08-500 752 31, 070-648 70 65, pbodor@ccnordic.com.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Coca-Cola Sverige mot klimatneutralitet

2010-06-29
Cola arbetar aktivt över hela världen med att bidra till en minskad miljöpåverkan inom framförallt klimat, vatten och förpackningar. För tredje året i rad presenterar Coca-Cola Drycker Sverige AB sin hållbarhetsredovisning som definierar tydliga mätbara mål, strategier och visioner för vilka åtgärder som genomförts och vilka fortsatta utmaningar världens starkaste varumärke står inför. Rapporten visar bland annat på skärpta klimatmål som handlar om att minska utsläppen av koldioxid med 80 procent till 2020. År 2050 ska de vara noll.

Under 2009 hade Coca-Cola Drycker Sverige ett flertal stora framsteg inom sitt hållbarhets- och CSR-arbete. De blev certifierade enligt ISO 22000 och PAS 220 som bevis på att drycker företaget producerar håller hög kvalitet och säkerhet. De minskade sitt koldioxidutsläpp ytterligare och har tydligare definierat vägen mot klimatneutralitet med målet att minska utsläppen av koldioxid med 80 procent till 2020. De gjorde även ett stort avtryck när de stängde hela verksamheten under en hel dag för att arbeta som volontärer för Myrorna.

- Vi på Coca-Cola i Sverige tar ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vi har satt vad som kan upplevas som ganska kaxiga mål. Men vi ser att de är fullt genomförbara, mycket tack vare våra medarbetares stora engagemang och våra tydliga riktlinjer från Coca-Cola Company, säger Göran Holm, VD på Coca-Cola Drycker Sverige. Vi utvecklar hela tiden vårt hållbarhetsarbete och har under det gångna året fått flera kvitton på att vi är framgångsrika. Dessutom har vi inlett ett långsiktigt arbete med fokus på socialt ansvar genom exempelvis vårt samarbete med Myrorna och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla.

Det lokala och globala miljöarbetet bedrivs inom flera olika områden; återvinning, minskning av koldioxidutsläpp, miljövänlig körning (eco-driving), vatten-neutralitet och kylhantering.

Här följer några exempel ur Hållbarhetsredovisningen 2009:

Nytt klimatmål: -80 % CO2 till 2020
Coca-Cola har under året utvecklat sin klimatstrategi och tydliggjort ambitionsnivån. I början av 2010 fastslog de målet att minska utsläppen av koldioxid med 80 % till 2020 (basår 2004). 2050 ska de vara noll.

Engagerade medarbetare
Medarbetarna hos Coca-Cola är generellt sett mycket nöjda med sin arbetsplats. Medarbetarindex ökade från 78 (2008) till 80 (2009). Varje medarbetare har individuella mål att genomföra ett visst antal förbättringar, och bidrog med i snitt 5 genomförda förbättringsåtgärder under året.

Certifiering enligt ISO 22000 och PAS 220
I november blev Coca-Cola certifierade i livsmedelssäkerhet enligt de internationella standarderna ISO 22000 och PAS 220. Det är ett kvitto på att de drycker företaget producerar varje dag håller mycket hög kvalitet och säkerhet.

Sveriges största Volontärdag
I februari stängdes verksamheten under en heldag och medarbetarna fick istället arbeta som volontärer för Myrorna, i samarbete med Volontärbyrån. Dagen var startskottet för en mer långsiktig och strategisk inställning till socialt ansvarstagande. Under sommaren 2010 genomförs den största insatsen någonsin för städning av stränder utmed hela Sveriges kust, i samarbete med Städa Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Bodor, Public Affairs & Communication Director Coca-Cola Drycker Sverige AB, 08-500 752 31, 070-648 70 65, pbodor@ccnordic.com.

Senaste nyheter