Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bygge om 105 vindkraftverk förverkligas

https://www.klimatsmart.se/images/news/jamtkraft250x74pa.jpg

Björn Dählie, Jämtkraft och Stena Renewable går samman för att förverkliga vindkraftprojektet Åskälen-Österåsen, som omfattar 105 vindkraftverk i Strömsunds och Östersunds kommuner. Förutsättningarna för vindkraft i området är goda på mark som ägs av ett stort antal lokala markägare. Dählie Kraft, som ägs av Björn Dählie och Hans Olofsson, driver vindkraftprojektet Åskälen-Österåsen i Strömsunds och Östersunds kommuner. Enligt överenskommelsen får Jämtkraft och Stena Renewable förvärva projektet från Dählie Kraft när det är byggklart. Fram till dess bistår Stena och Jämtkraft med finansiering och kompetens. – Ett sådant här stort och viktigt projekt kräver både erfarenhet från vindkraft och finansiell kapacitet, vilket vi nu får med Stena och Jämtkraft, säger Björn Dählie. Därför är jag mycket glad för detta avtal, säger han. – Projektet ger ett viktigt tillskott till vår portfölj av vindkraft. Bra vindar och goda förutsättningar i övrigt, tillsammans med en stark förankring hos markägare och vår partner Jämtkraft gör detta projekt speciellt intressant, säger Göran Danielsson, vd Stena Renewable. – Projektet passar bra in i Jämtkrafts satsning på förnybar energi. Kombinationen av god lokal förankring och en stark partner i Stena är oerhört positiv och ger projektet en styrka. Tillsammans ska vi förverkliga detta, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft. En särskild projektgrupp har bildats och en inlämnad miljöansökan väntas nå miljötillstånd sommaren 2012. Då väntas också nätkoncession för elanslutning vara klar. Projektet omfattar 105 vindkraftverk och motsvarar en investering på upp till ca 3,5 miljarder kronor. Produktionen från vindparken beräknas uppgå till ca 750 GWh vilket ger el till ca 150,000 hushåll. För mer information, kontakta: Tommy Borgh, affärsområdeschef Jämtkraft, 063-14 90 02 Göran Danielsson, vd Stena Renewable, 070-485 53 91.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Bygge om 105 vindkraftverk förverkligas

2011-12-06
Björn Dählie, Jämtkraft och Stena Renewable går samman för att förverkliga vindkraftprojektet Åskälen-Österåsen, som omfattar 105 vindkraftverk i Strömsunds och Östersunds kommuner. Förutsättningarna för vindkraft i området är goda på mark som ägs av ett stort antal lokala markägare.

Dählie Kraft, som ägs av Björn Dählie och Hans Olofsson, driver vindkraftprojektet Åskälen-Österåsen i Strömsunds och Östersunds kommuner. Enligt överenskommelsen får Jämtkraft och Stena Renewable förvärva projektet från Dählie Kraft när det är byggklart. Fram till dess bistår Stena och Jämtkraft med finansiering och kompetens.

– Ett sådant här stort och viktigt projekt kräver både erfarenhet från vindkraft och finansiell kapacitet, vilket vi nu får med Stena och Jämtkraft, säger Björn Dählie. Därför är jag mycket glad för detta avtal, säger han.

– Projektet ger ett viktigt tillskott till vår portfölj av vindkraft. Bra vindar och goda förutsättningar i övrigt, tillsammans med en stark förankring hos markägare och vår partner Jämtkraft gör detta projekt speciellt intressant, säger Göran Danielsson, vd Stena Renewable.

– Projektet passar bra in i Jämtkrafts satsning på förnybar energi. Kombinationen av god lokal förankring och en stark partner i Stena är oerhört positiv och ger projektet en styrka. Tillsammans ska vi förverkliga detta, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft.

En särskild projektgrupp har bildats och en inlämnad miljöansökan väntas nå miljötillstånd sommaren 2012. Då väntas också nätkoncession för elanslutning vara klar. Projektet omfattar 105 vindkraftverk och motsvarar en investering på upp till ca 3,5 miljarder kronor. Produktionen från vindparken beräknas uppgå till ca 750 GWh vilket ger el till ca 150,000 hushåll.

För mer information, kontakta:
Tommy Borgh, affärsområdeschef Jämtkraft, 063-14 90 02 Göran Danielsson, vd Stena Renewable, 070-485 53 91.
Källa: Jämtkraft

Senaste nyheter