Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Natur och biologisk mångfald viktigt för väljarna

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturskyddsforeningen250x37.jpg

Enligt en opinionsundersökning genomförd av Kantar Sifo vill väljarna se en tuffare klimat- och miljöpolitik. Även om stödet i vissa sakfrågor varierar beroende på partisympatier är en majoritet av väljarna positiva till de frågor som Naturskyddsföreningen har ställt. Trots en sommar med extremväder har klimat- och naturkrisen fått litet utrymme under valrörelsen. Få konkreta åtgärder har presenterats, vilket har fått forskare, experter, artister, företag och miljörörelsen, däribland Naturskyddsföreningen, att efterlysa politiska krafttag för att minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden. En Sifo-undersökning visar att en majoritet av väljarna också efterfrågar en tuffare klimat- och miljöpolitik. – Väljarna är oroliga för klimatförändringarna, tycker att utsläpparen ska betala och vill att de klimatskadliga subventionerna ska minska. En förkrossande majoritet vill ha en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden. De anser också att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller klimat och miljö. Det visar att det finns ett enormt glapp mellan vad väljarna vill och vad politikerna levererar, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. – Det är dags att samtliga partier inser allvaret och hörsammar väljarnas åsikter och oro. Många partier säger sig ta klimatkrisen på allvar, men de förslag som presenteras är långt ifrån tillräckliga. Vi förväntar oss att samtliga riksdagspartier tar ansvar, inte för bara nästa mandatperiod, utan för en framtid som världens barn och unga förtjänar, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. Sifo-undersökningen, som har genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen, visar att väljarna är positiva till en lång rad miljö- och klimatpolitiska frågor som flera partier säger nej till eller aktivt motarbetar: • 86 procent anser att det är viktigt att regeringen för en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden. Det finns en bred samstämmighet i frågan oavsett ålder, kön, region och partisympati. • 72 procent säger att det är viktigt att partiet som de tänker rösta på för en politik som gör att Sverige når klimatmålen. De väljare som uppger att de sympatiserar med KD och SD tycker dock inte att det är lika viktigt (48 respektive 42 procent). • 67 procent tycker att det är viktigt att Sverige är ett föregångsland inom klimat och miljö. Särskilt viktigt är det bland yngre väljare och kvinnor. • 66 procent anser att bidrag, stöd och skattelättnader inte ska ges till verksamheter som har stor påverkan på klimat och miljö. Stödet är lägst bland KD:s partisympatisörer (46 procent). Bland övriga partisympatisörer är en majoritet positiva. • 62 procent tycker att skatterna bör höjas för verksamheter som har stor påverkan på klimat och miljö. Stödet är högst bland de som uppger att de sympatiserar med MP (96 procent) och V (88 procent), lägst bland M (47 procent), KD (47 procent) och SD (44 procent). Bland de som sympatiserar med S är 75 procent positiva, i likhet med C (74 procent). L-sympatisörer placerar sig i mitten (64 procent). • 93 procent tycker det är viktigt att det svenska skogsbruket är hållbart. • 61 procent tycker att en större andel av Sveriges jordbruk bör vara ekologiskt. En majoritet av väljarna är positiva, utom de som anger att de sympatiserar med SD (46 procent) och KD (31 procent). Undersökningen genomfördes 16–19 maj 2022 och riktade sig mot allmänheten. 1054 personer svarade. Naturskyddsföreningen har tidigare presenterat två valgranskningar som visar hur riksdagspartierna har agerat i viktiga klimat- och miljöfrågor under den föregående mandatperioden, och hur de vill agera efter valet.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Natur och biologisk mångfald viktigt för väljarna

2022-09-12
Enligt en opinionsundersökning genomförd av Kantar Sifo vill väljarna se en tuffare klimat- och miljöpolitik. Även om stödet i vissa sakfrågor varierar beroende på partisympatier är en majoritet av väljarna positiva till de frågor som Naturskyddsföreningen har ställt.

Trots en sommar med extremväder har klimat- och naturkrisen fått litet utrymme under valrörelsen. Få konkreta åtgärder har presenterats, vilket har fått forskare, experter, artister, företag och miljörörelsen, däribland Naturskyddsföreningen, att efterlysa politiska krafttag för att minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden. En Sifo-undersökning visar att en majoritet av väljarna också efterfrågar en tuffare klimat- och miljöpolitik.

– Väljarna är oroliga för klimatförändringarna, tycker att utsläpparen ska betala och vill att de klimatskadliga subventionerna ska minska. En förkrossande majoritet vill ha en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden. De anser också att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller klimat och miljö. Det visar att det finns ett enormt glapp mellan vad väljarna vill och vad politikerna levererar, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

– Det är dags att samtliga partier inser allvaret och hörsammar väljarnas åsikter och oro. Många partier säger sig ta klimatkrisen på allvar, men de förslag som presenteras är långt ifrån tillräckliga. Vi förväntar oss att samtliga riksdagspartier tar ansvar, inte för bara nästa mandatperiod, utan för en framtid som världens barn och unga förtjänar, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Sifo-undersökningen, som har genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen, visar att väljarna är positiva till en lång rad miljö- och klimatpolitiska frågor som flera partier säger nej till eller aktivt motarbetar:

• 86 procent anser att det är viktigt att regeringen för en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden. Det finns en bred samstämmighet i frågan oavsett ålder, kön, region och partisympati.

• 72 procent säger att det är viktigt att partiet som de tänker rösta på för en politik som gör att Sverige når klimatmålen. De väljare som uppger att de sympatiserar med KD och SD tycker dock inte att det är lika viktigt (48 respektive 42 procent).

• 67 procent tycker att det är viktigt att Sverige är ett föregångsland inom klimat och miljö. Särskilt viktigt är det bland yngre väljare och kvinnor.

• 66 procent anser att bidrag, stöd och skattelättnader inte ska ges till verksamheter som har stor påverkan på klimat och miljö. Stödet är lägst bland KD:s partisympatisörer (46 procent). Bland övriga partisympatisörer är en majoritet positiva.

• 62 procent tycker att skatterna bör höjas för verksamheter som har stor påverkan på klimat och miljö. Stödet är högst bland de som uppger att de sympatiserar med MP (96 procent) och V (88 procent), lägst bland M (47 procent), KD (47 procent) och SD (44 procent). Bland de som sympatiserar med S är 75 procent positiva, i likhet med C (74 procent). L-sympatisörer placerar sig i mitten (64 procent).

• 93 procent tycker det är viktigt att det svenska skogsbruket är hållbart.

• 61 procent tycker att en större andel av Sveriges jordbruk bör vara ekologiskt. En majoritet av väljarna är positiva, utom de som anger att de sympatiserar med SD (46 procent) och KD (31 procent).

Undersökningen genomfördes 16–19 maj 2022 och riktade sig mot allmänheten. 1054 personer svarade.

Naturskyddsföreningen har tidigare presenterat två valgranskningar som visar hur riksdagspartierna har agerat i viktiga klimat- och miljöfrågor under den föregående mandatperioden, och hur de vill agera efter valet.

Senaste nyheter